TEM • Stortorget 17 • 211 22 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

CSR-inventering och CSR-strategiCSR inv

CSR-inventering (ansvars- och riskanalys)

CSR-inventering är ett mycket effektivt sätt att påbörja CSR-arbete.

Med hjälp av en CSR-inventering, eller en ansvars- och riskanalys från ett CSR-perspektiv, analyseras alla processer, policys och rutiner som i dagsläget finns i en verksamhet och som kan kopplas till CSR, samtidigt som de viktiga aspekter som saknas kartläggs och handlingsplaner tas fram.

CSR-strategi

En övergripande CSR-startegi är ett måste för ett strukturerat CSR-arbete. TEM stödjer företag i framtagningen av en strategi kopplad till verksamhetens sociala och miljömässiga ansvar, samt i framtagninga av övriga relevanta dokument: CSR-policy, verksamhetspolicy med koppling till CSR, uppförandekod (intern och extern) med mera.


I samarbete med CSR i Praktiken har TEM utvecklat digitala verktyg som underlättar arbete med CSR-inventering och CSR-strategi där även tre timmars konsultationstid ingår.

invent pgLäs mer om CSR-inventeringsmallen här >>

strategi pgLäs mer om CSR-strategimallen här >>


Kontakta oss för mer information om tjänsten och mallarna:

Anna Yelistratova, CSR Specialist: 070-892 73 03,

Växel: 040-606 55 80,


Tillbaka till CSR-tjänster

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare. 

Kalender

sep
6

06 sep 2017 09:00 - 12:00

sep
20

20 sep 2017 09:00 - 12:00

sep
29

29 sep 2017

Scroll to top