TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

CSR-inventering och CSR-strategiCSR inv

CSR-inventering (ansvars- och riskanalys)

CSR-inventering är ett mycket effektivt sätt att påbörja CSR-arbete.

Med hjälp av en CSR-inventering, eller en ansvars- och riskanalys från ett CSR-perspektiv, analyseras alla processer, policys och rutiner som i dagsläget finns i en verksamhet och som kan kopplas till CSR, samtidigt som de viktiga aspekter som saknas kartläggs och handlingsplaner tas fram.

CSR-strategi

En övergripande CSR-startegi är ett måste för ett strukturerat CSR-arbete. TEM stödjer företag i framtagningen av en strategi kopplad till verksamhetens sociala och miljömässiga ansvar, samt i framtagninga av övriga relevanta dokument: CSR-policy, verksamhetspolicy med koppling till CSR, uppförandekod (intern och extern) med mera.

 


Kontakta oss för mer information om tjänsten:

Växel: 040-606 55 80


Tillbaka till CSR-tjänster

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare. 

 

Vilka är vi på Stiftelsen TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top