TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

CSR-utbildningar och föreläsningar

CSR utbTEM:s kurser inom området socialt ansvartagande och CSR (Corporate Social Responsibility) ger grundläggande kunskap och verktyg att förstå de sociala aspekternas betydelse för utvecklingen av det egna företagets identitet, värdegrund, image och varumärke. Mycket fokus ligger på best-practice exempel från ledande företag som arbetar med CSR och hållbarhetsredovisning enligt internationella riktlinjer (exempelvis United Nations Global Compact eller UNGC, Global Reporting Initiative eller GRI) och standarder (ISO 26000).

Våra CSR-utbildningar innehåller omfattande kunskapsblock:

  • drivkrafter och inflytandesfär
  • intressentanalys och intressentdialog
  • väsentlighetsanalys
  • CSR-strategi
  • uppförandekod och dess implementering
  • CSR i leverantörskedjan
  • hållbarhetskommunikation, intern och extern (hållbarhetsrelaterade utvärderingar och priser, som exempelvis Dow Jones Sustainability Index eller DJSI, CDP, Nordic Sustainability Starts osv)
  • hållbarhetsredovisning, GRI Standards / GRI G4 mm.

Läs mer om våra CSR-utbildningar:

CSR - ansvarstagande i praktiken
- endagskurs som ger personer i företagsledningen, ansvariga inom inköp och alla befattningar avstamp in för framtida CSR-arbete >>
Introduktion till CSR
- halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR >>
Hållbarhetsredovisa enligt GRI Standards
- heldagskurs som vänder sig till dig som ansvarar för hållbarhetsredovisning och behöver veta precis hur du ska gå till väga >>

Kontakta oss för mer information om våra CSR-utbildningar:

Växel: 040-606 55 80,


Tillbaka till CSR-tjänster

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare. 

Kalender

jan
25

25 jan 2018 13:00 - 16:00

feb
8

08 feb 2018 09:00 - 12:00

feb
27

27 feb 2018 13:00 - 16:00

 

Vilka är vi på Stiftelsen TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.       

 

Kontakta oss!


040-606 55 80

 
                                                  
Scroll to top