TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

Intressentanalys och intressentdialog

CSR intr

Vem är dina intressenter? Vilka kanaler använder ditt företag att nå nyckelintressenterna på det mest optimala sättet?

Det är ytterst viktigt att identifiera företagets intressenter, eller grupper som berörs av företaget och som företaget berörs av. TEM kartlägger intressentgrupper, interna såväl som externa, identifierar kommunikationskanaler som passar bäst för intressentdialog inom varje grupp samt tar fram handlingsplaner syftade till ökat eller förbättrat kommunikationsarbete.

Intressentanalys/kartläggning och intressentdialog är några av krav som ställs i redovisningsriktlinjerna GRI G4.


Kontakta oss för mer information om tjänsten:

Växel: 040-606 55 80,


Tillbaka till CSR-tjänster

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare. 

Kalender

jan
25

25 jan 2018 13:00 - 16:00

feb
8

08 feb 2018 09:00 - 12:00

feb
27

27 feb 2018 13:00 - 16:00

 

Vilka är vi på Stiftelsen TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.       

 

Kontakta oss!


040-606 55 80

 
                                                  
Scroll to top