TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

Hållbarhetsredovisning

CSR red

 

Att kommunicera kring miljö och hållbarhet kan vara komplicerat och känsligt eftersom det ofta är högst strategiska frågor för hela företaget eller organisationen. TEM hjälper er att (även i mindre uppdrag) ta ett strategiskt grepp om redovisningen av företagets CSR eller hållbarhetsarbete. Det kan exempelvis handla om beskrivning av miljöprestanda i ett produktblad, framtagande av en hållbarhetsredovisning eller att tydligt förklara organisationens klimatavtryck på webbsidan.

TEM har gedigen erfarenhet av arbete med internationella riktlinjer, så som

  • United Nations Global Compact eller UNGC
  • GRI Standards
  • ISO 26000, internationella standarden för CSR

Vid behov kan TEM:s konsulter även hyras in för det dagliga CSR-arbetet på plats.

Läs mer om våra övriga kommunikationstjänster >>


Kontakta oss för mer information om tjänsten:

Växel: 040-606 55 80,


Tillbaka till CSR-tjänster

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare. 

Kalender

okt
19

19 okt 2017 16:30 - 18:30

nov
13

13 nov 2017 13:00 - 16:30

dec
6

06 dec 2017 13:00 - 16:00

Scroll to top