TEM • Stortorget 17 • 211 22 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

TEM verkar som brobyggare mellan ledande forskare och näringslivet. Vi har insikt i ledande hållbarhetsinriktad forskning och stor erfarenhet av att hjälpa olika verksamheter att ta verklig nytta av miljökunskap.

TEM arbetar sedan 1981 med miljörelaterad innovation och utveckling. Vi har ett brett kontaktnät med ledande forskare, utvecklingsaktörer och näringsliv. Vi har också djupa insikter i det praktiska hållbarhetsarbetet, miljökommunikation och förändringsprocesser i olika typer av organisationer.

Pågående innovationsprojekt är bland annat en strategisk innovationsagenda inom hållbar sjukvård på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, samt ett eurpeiskt projekt inom ledbelysning kallat Premium Light på uppdrag av Energimyndigheten och EU.
Kontakta TEM för mer information »

Scroll to top