TEM • Stortorget 17 • 211 22 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

Det händer väldigt mycket inom belysningsbranschen. Det har blivit möjligt att ordna bra belysning med mycket lägre energiförbrukning än vad som har varit det normala. Samtidigt växer det fram ny kunskap om belysningens betydelse för människans välbefinnande och hälsa. 

Kombinationen av det växande medvetandet, det allt bredare utbudet av nya varianter av ljuskällor och den allt mer avancerade möjligheten att planera och styra belysningssystem gör att det finns stora möjligheter för nyskapande affärsutveckling. Ett exempel är att den snabba utvecklingen av LED-lampor har gjort att dynamiska elektronikföretag har börjat intressera sig för belysningsbranschen. Dynamiken gör att det uppstår nya affärsmöjligheter för bra belysning, för dem som håller sig framme.

För att ta fram en gemensam karta över hur de framväxande affärsmöjligheterna ser ut driver TEM ett projekt om Sensemaking som verktyg för introduktion av ny bra belysningsteknik, som en del av Energimyndighetens Belysningsprogram. Sensemaking knyter an till Karl Weicks bok Sensemaking in organizations, som belyser den grundläggande betydelsen av att de som försöker samverka har en gemensam förståelse av hur situationen är och vad olika begrepp betyder - en gemensam värdegrund. Avsikten är att kartan skall öka möjligheten att växla upp den affärsmässiga nyttan av företagens och forskarnas kunskap och öppna upp för framtidsinriktad förnyelse av belysningsbranschen.

För mer information kontakta oss på eller på 040-606 55 80.

Scroll to top