TEM • Stortorget 17 • 211 22 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

TEM arbetar mycket med olika utvecklingsprojekt inom hållbar sjukvård och har ett brett kontaktnät inom området. Hållbar sjukvård omfattar allt från energisnål uppvärmning av sjukhusbyggnader till att minska mängden läkemedel i miljön. Nedan hittar du några av våra utvecklingsprojekt, våra tjänster inom hållbar sjukvård hittar du här!

Nordic Center for Sustainable Healthcare

NCSH

Sedan 2015 driver TEM alla projekt inom området hållbar sjukvård under paraplyt av Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) - en oberoende plattform för alla intressenter inom hållbar sjukvård.

För mer information läs om NCSH på www.sustainablehealthcare.se eller kontakta Daniel Eriksson på telefon: 0707-94 42 13 eller email:

 

Nationell innovationsagenda för hållbar sjukvård

Under 2014 och 2015 har TEM ansvarat för att ta fram en nationell innovationsagenda för hållbar sjukvård tillsammans med ett stort antal aktörer. Projektet har finansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och har mynnat ut i Nordic Center for Sustainable Healthcare.

 

Sustainable Health Care

sustainablehealth_logoEn av anledningarna till att den svenska hälso- och sjukvården kommit så långt i sitt miljö- och hållbarhetsarbete är att det finns många svenska företag som har produkter och tjänster som starkt bidragit till detta. I detta finns en till stor del outnyttjad potential till ökad försäljning, dels nationellt men även internationellt.

I samverkansprojektet Sustainable Health Care som startade i januari 2010 satsar man på att öka försäljningen av hållbara produkter och tjänster med fokus på hälso-€“ och sjukvård nationellt och internationellt. Projektet är en fortsättning på Sustainable Hospitals som genomförts tidigare.

I projektet läggs stort fokus fokus på att underlätta för technical visits, öka samverkan både mellan företag och mellan företag och sjukvårdsorganisationer och hitta kanaler till ökad export. I projektet exponeras företagens nuvarande lösningar för nya potentiella kunder, samtidigt som företagen presenteras för problem som behöver lösas. Förutom deltagande företag finns en referensgrupp med ett tiotal hälso- och sjukvårdsorganisationer representerade.

Projektägare är Sustainable Business Hub i Malmö och partners i projektet är Business Region Göteborg, Sustainable Sweden Southeast samt Hälsoteknikalliansen. Även Region Skåne och Västra Götalandsregionen deltar aktivt i projektet. Daniel Eriksson på Stiftelsen TEM är projektledare och medfinansiering från Tillväxtverket är beviljad.

Vill du ha mer information, kontakta Daniel Eriksson på eller 0707-94 42 13 / 040-606 55 80

Green Health Care Öresund

green_healthcare_logoProjektet Green Health Care Öresund avslutades 2008. Det hade till syfte att utveckla kontakter, samla goda erfarenheter och idéer inom miljöområdet för sjukhus från den svenska och danska sidan i Öresundsregionen. De två huvudparterna i projektet var Universitetssjukhuset MAS i Malmö (UMAS) och Gentofte Hospital i Köpenhamn och TEM deltog som projektledare. I delprojektet kring energi deltog även Regionfastigheter på den svenska sidan. Även Region Skåne och Region Huvedstaden stod bakom projektet.

Projektet hade tre huvuddelar, varav en gick ut på att lansera begreppet Green Health Care som ett alternativt arbetssätt som inte bara ger fördelar ur miljösynpunkt, utan även ekonomiska fördelar och hälsovinster. En annan del av projektet syftade till att ta fram en modell för "Det hållbara vårdrummet" som ska kunna fungera som förebild vid nybyggnation och renoveringar i Äresundsregionen. Den tredje delen av projektet innebar att man kartlade energianvändningen på två sjukhus för att hitta besparingsmöjligheter.

Just nu är projektet vilande men arbetet kommer att återupptas.

Vill du ha mer information, kontakta Daniel Eriksson på eller 0707-94 42 13 / 040-606 55 80

Scroll to top