TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

Tillsammans för ett mer hållbart Skåne

CSRSkåne

TEM:s nätverk CSR Skåne består av cirka 100 företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Nätverket samlar dessa organisationer för att möjliggöra kunskapsutbyte och affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Tillsammans med TEM:s andra nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare har vi nästan 150 medlemmar från företag, NGO:s, och offentlig sektor.

MEDLEMMAR I CSR SKÅNE:

natverk

 

Bilden uppdaterad 2017-09-19
Se en fullständig lista på medlemmarna längst ner på sidan


VISION

CSR Skåne är en plattform för verksamheter i Skåne som arbetar med socialt- och miljöansvar, oavsett bransch eller storlek. Nätverket har som målsättning att växa kontinuerligt och omfatta alla sydsvenska verksamheter med ett stort intresse kring hållbarhetsfrågor. Genom deltagande i CSR Skåne får medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, marknadsföra sitt engagemang, öka kunskaper och kontaktnätverk.

Mer information om medlemskap, medlemmar idag, kommande och tidigare träffar och medlemskapsavgifter hittar du här nedan.
 


Om nätverket

CSR Skåne är en vidareutveckling av TEM:s miljönätverk som funnits i ett 15-tal år. CSR Skåne har ett vidare samhällsperspektiv, men ungefär varannan träff fokuserar på konkreta miljöfrågor. Under nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar. Varje nätverksträff sker i form av studiebesök hos någon av nätverksmedlemmarna och fokuserar på ett särskilt ämne, genom presentationer av experter inom ämnet, diskussioner eller workshops. Ett medlemskap i nätverket bidrar också till att företag och andra organisationer som engagerar sig i samhällsutvecklingen stärker sina relationer till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter samtidigt som de bygger sitt varumärke, stärker sin konkurrenskraft och ökar lönsamheten.

Under 2018 kommer CSR Skåne att fokuser på FN:s mål för hållbar utveckling, Sustainable Developement Goals, under nätverksträffarna. Vid varje träff kommer två av målen att introduceras närmare ur en teoretisk synvinkel och vi kommer sedan att få praktiska exempel på hur olika organisationer tillämpar målen på sin verksamhet. Målet är att deltagarna ska lämna träffarna med fördjupad kunskap och nya verktyg kring hur de kan integrera FN:s hållbarhetsmål i verksamheten på ett konkret och praktiskt sätt.


Ett medlemskap innebär:

Genom deltagande i CSR Skåne får våra medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverk. Dessutom innebär ett medlemskap: 

 • Cirka åtta nätverksträffar per år med rundvandring hos någon av nätverksmedlemmarna, om det finns möjlighet. Vid varje träff tas ett nytt ämne upp till diskussion (t.ex. hållbarhetsredovisning, kompetensutveckling i lagstiftning eller cirkulär ekonomi). Ibland tas områdesexperter in externt som talare på ämnet. Läs mer nedan om våra genomförda och kommande träffar.
 • Under året bjuds nätverksmedlemmar exklusivt in till seminarier och workshops arrangerade av TEM. 
 • Medlemsorganisationer marknadsförs som medlemmar i CSR Skåne i TEM:s och CSR Skånes kommunikation i olika sammanhang inklusive länk och logotype på www.csrskane.se
 • Medlemsorganisationen har rätt att använda medlemskapet i CSR Skåne och CSR Skånes logotype i sin egen kommunikation.
 • Möjlighet att vara värd för en nätverksträff eller ett frukostmöte och får därmed möjlighet att marknadsföra sin organisations hållbarhetsarbete.
 • Medlemmar har 25 % rabatt på alla TEM:s öppna utbildningar.
 • Introduktionskurs i CSR utan kostnad, ges varje halvår.
 • Möjlighet att delta i gemensamma projekt.

Medlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Eftersom två personer från varje organisation är välkomma kan de i organisationen mest intresserade personerna komma till träffar med passande tema. Vi välkomnar ständigt nya medlemmar i nätverket!


Medlemskapsavgifter

Mindre företag med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer             3 500 kr ex.moms
Mellanstora organisationer (företag, föreningar, stiftelser med mera) med upp till 250 anställda 5 900 kr ex.moms
Stora organisationer (företag, föreningar, stiftelser med mera) med 250+ anställda 7 900 kr ex.moms

Ovanstående avgifter innebär medlemskap i CSR Skåne under ett år.

Priserna gäller från och med 1:a juli 2016. För mer information, kontakta oss på TEM på 040 - 606 55 80 eller kontakta nätverksansvarig Linnea Turnstedt via mail eller telefon: +46(0)708 – 92 73 05


Nätverksaktiviteter höst 2017

 DATUM AKTIVITETTEMA  VÄRD & PLATSINBJUDAN & ANMÄLAN

16 augusti

15.00-16.00

  Malmö  Festivalen 

 CSR Skåne Lounge

 Välkommen till ett avslappnat samtal om  hållbarhetens olika aspekter. Ta en drink i  baren och passa på att möta skåningar som  vill skapa en bättre värld!

 Biograf Spegeln,
 Malmö

  Inbjudan >> 

  Anmälan >>

6 september

9.00-12.00

 Nätverksträff 

 Digitalisering

 Välkända digitaliseringsproffs att berättar  om intressanta projekt och trender inom  området samt hur digitalisering kan bidra till  hållbarhetsarbetet.                               

 CGI Sweden AB,
 Malmö

   Inbjudan >>

   Anmälan >>

 29 september 

 9.00-17.00

  Konferens

 CSR Øresund

 Konferensen bjuder på goda exempel och  erfarenheter från aktuella  talare med fokus  på  Øresundsregionen.

 Årets ledord är Innovativt tänkande,  Integrerad Hållbarhet och Samarbete.

  Scandic Triangeln, 
  Malmö

 Mer information >>

 Anmälan >>

 17 oktober

 09.00-12.00

 Nätverksträff

 Mat och hållbarhet

 Få ämnen engagerar så mycket som just  mat. Men hur  ska man egentligen tänka för  att äta hållbart? Och vad kan man göra som  företag? 

   Findus,
   Malmö
   Anmälan >>

 13 november

13.00-16.00

(visning av Thule Concept Store 16.00-16.30)

 Nätverksträff 

 Kemikaliehantering i  verksamheter

 Under denna träff  kommer vi diskutera så  väl teori som praktiska lösningar för  verksamheters arbete med kemikalie-  hantering och kemikalier i produkter.

  Thule,
  Malmö

   Anmälan >>

 6 december 

 13.00-16.00

 Nätverksträff

 Total sustainability management

 Hållbarhetsarbetet ger störst effekt när det  är integrerat i verksamhetens alla delar.  Goda exemel varvas med diskussion kring  hur man bäst inkluderar arbetsområden och  kollegor. 

 Scandic Star,
 Lund

   Anmälan >>


Nätverksaktiviteter genomförda vår 2017

 • Product compliance - Mannheimer Swartling
 • Näringslivetsbidrag till Agenda 2030 - IKEA of Sweden
 • Supply Chain Sustainability - Malmö Arena Hotel
 • Cirkulär ekonomi - Accus
 • Studiebesök på MAX IV / ESS


Nätverksaktiviteter genomförda 2016

 • Hållbarhetsredovisning - TEM & CSR Sweden
 • Miljötillstånd och mål för ett mer hållbart Skåne - TEM, Länsstyelsen & Mannheimer Swartling
 • Eco-Design - Sony, Orbital Systems, Accus, Alfdex & Thule
 • Vad innebär CSR för olika typer av organisationer? - Skånemejerier, Vinge, Karriärsakademin, Trianon
 • CSR Øresund Årets stora CSR-konferens
 • Årets sommaraktivitet - Skånes Djurpark
 • Hållbar projektledning - TEM, Arkatay Consulting & Kraftringen
 • Social Hållbarhet genom utbildning - Folkuniversitetet, AIESEC, Malmö Högskola, Malmö Stad & Wihlborgs
 • Miljö och Hälsa - Sysav, Akea, Castellum & Skandia
 • Företagsnytta genom välgörenhet - Qlik, Hand-in-Hand, Hungerprojektet, IM & Barnfonden

Om du missade någon av våra träffar kan du läsa en sammanfattning och se talarnas presentationer på vår blogg: TEM-funderingar

Läs om våra tidigare nätverksaktiviteter - träffar, utbildningar och utflykter som vi anordnade för nätverksmedlemmar under 2014 och 2015:

Pil

 


Nätverksträffar


Medlemmar i TEMs nätverk

Above
Accus AB
Advokatfirman Vinge KB
Alfdex AB
Axis Communications AB
Barnfonden  
Bengt Dahlgren AB
Boklok
Boliden Bergsöe AB
Bona AB Skånes Universitetssjukhus
Caldic Sweden AB
Cavastor AB / Hand in Hand
CGI Sverige AB
Clemondo AB
Coompanion
Diab Group
DONG Energy
E.ON Sverige AB
Explainer AB MIM (Marknadsföreningen i Malmö)  
Faktum MINE Vattenfall AB
Findus Sverige AB Vossloh Nordic Switch Systems AB
Finsam Lund
Folkuniversitetet
Furuboda Arbetsmarknad    
Försäkringskassan  
Green Solution House  
Haldex Brake Products AB Peab Anläggning AB  
Hungerprojektet
 
Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne)
 

Tabellen uppdaterad 2017-08-29

 

CSR SKÅNE NYASTE MEDLEMMAR:

MIM LOGGA helt orange

Coompanion

faktum

Packbridge logo


 
NÄSTA TRÄFF MED CSR SKÅNE:

Mat.
17:e oktober, 09.00-12.00


Till TEM:s kalender >>


 

KONTAKT:

Linnea Turnstedt

070-333 42 09
040-606 55 80

 

Scroll to top