TEM • Stortorget 17 • 211 22 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

Tillsammans för ett mer hållbart Skåne

CSRSkåne

TEM:s nätverk CSR Skåne består av företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Idag har nätverket cirka 90 medlemmar. Tillsammans med TEM:s andra nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare har vi nästan 150 medlemmar från företag, NGOs, och offentlig sektor.

MEDLEMMAR I CSR SKÅNE:

natverk

 

Bilden uppdaterad 2017-06-14
Se en fullständig lista på medlemmarna längst ner på sidan


VISION

CSR Skåne är en plattform för verksamheter i Skåne som arbetar med socialt- och miljöansvar, oavsett bransch eller storlek. Nätverket har som målsättning att växa kontinuerligt och omfatta alla sydsvenska verksamheter med ett stort intresse kring hållbarhetsfrågor. Genom deltagande i CSR Skåne får medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, marknadsföra sitt engagemang, öka kunskaper och kontaktnätverk.

Mer information om medlemskap, medlemmar idag, kommande och tidigare träffar och medlemskapsavgifter hittar du här nedan.
 


Om nätverket

CSR Skåne är en vidareutveckling av TEM:s miljönätverk som funnits i ett 15-tal år. CSR Skåne har ett vidare samhällsperspektiv, men ungefär varannan träff fokuserar på konkreta miljöfrågor. Under nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar. Varje nätverksträff sker i form av studiebesök hos någon av nätverksmedlemmarna och fokuserar på ett särskilt ämne, genom presentationer av experter inom ämnet, diskussioner eller workshops. Ett medlemskap i nätverket bidrar också till att företag och andra organisationer som engagerar sig i samhällsutvecklingen stärker sina relationer till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter samtidigt som de bygger sitt varumärke, stärker sin konkurrenskraft och ökar lönsamheten.
 


Ett medlemskap innebär:

Genom deltagande i CSR Skåne får våra medlemsorganisationer möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverk. Dessutom innebär ett medlemskap: 

 

 

 • Cirka åtta nätverksträffar per år med rundvandring hos någon av nätverksmedlemmarna, om det finns möjlighet. Vid varje träff tas ett nytt ämne upp till diskussion (t.ex. hållbarhetsredovisning, mänskliga rättigheter, kompetensutveckling i lagstiftning, miljöaspektsvärdering, miljö- och sociala krav i leverantörskedjor). Ibland tas områdesexperter in externt som talare på ämnet. Läs mer nedan om våra genomförda och kommande träffar.
 • Under året bjuds nätverksmedlemmar exklusivt in till seminarier och workshops arrangerade av TEM. 
 • Medlemsorganisationer marknadsförs som medlemmar i CSR Skåne i TEM:s och CSR Skånes kommunikation i olika sammanhang inklusive länk och logotype på www.csrskane.se
 • Medlemsorganisationern har rätt att använda medlemskapet i CSR Skåne och CSR Skånes logotype i sin egen kommunikation.
 • Möjlighet att vara värd för en nätverksträff eller ett frukostmöte och får därmed möjlighet att marknadsföra sin organisations hållbarhetsarbete.
 • Medlemmar har 25 % rabatt på alla TEM:s öppna utbildningar.
 • Introduktionskurs i CSR utan kostnad, ges varje halvår.
 • Möjlighet att delta i gemensamma projekt.
 • Medlemmar får möjlighet att hyra konferenslokaler på Stortorget 17 i Malmö till självkostnadspris.

Medlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Eftersom två personer från varje organisation är välkomma kan de i organisationen mest intresserade personerna komma till träffar med passande tema. Vi välkomnar ständigt nya medlemmar i nätverket!


Medlemskapsavgifter

Mindre företag med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer             3 500 kr ex.moms
Mellanstora organisationer (företag, föreningar, stiftelser med mera) med upp till 250 anställda 5 900 kr ex.moms
Stora organisationer (företag, föreningar, stiftelser med mera) med 250+ anställda 7 900 kr ex.moms

Ovanstående avgifter innebär medlemskap i CSR Skåne under ett år.

Priserna gäller från och med 1:a juli 2016. För mer information, kontakta oss på TEM på 040 - 606 55 80 eller kontakta nätverksansvarig Linnea Turnstedt via mail eller telefon: +46(0)708 – 92 73 05


Nätverksaktiviteter vår 2017

 DATUM AKTIVITETTEMA VÄRD & PLATSINBJUDAN & ANMÄLAN

24 januari

13.00-16.00

  Nätverksträff

 

 Product Compliance

  Mannheimer Swartling,
  Malmö

  Inbjudan >>

  Anmälan >>

28 februari

13.00-16.00

  Nätverksträff

 

 Näringslivetsbidrag till Agenda 2030

  IKEA,
  Malmö 

  Inbjudan >>

  Anmälan >>

22 mars

13.00-16.00

  Nätverksträff

 Supply Chain Sustainbility

  Malmö Arena Hotel,
  Malmö

 Inbjudan >>
  Anmälan >>

18 april

13.00-16.00

  Nätverksträff

 Cirkulär Ekonomi

  Accus,
  Malmö

  Inbjudan >>

  Anmälan >>

 14 juni

  Sommaraktivitet

 Studiebesök på MAXESS

 MAXESS, Lund

 

 Inbjudan >>

  Anmälan >>

 29 september 

  CSR Øresund

 Goda exempel och erfarenheter med fokus  på Øresundsregionen.

 Årets ledord är Innovativt tänkande,  Integrerad Hållbarhet och Samarbete.

  Scandic Triangeln, 
  Malmö

  Mer information >>

 Anmälan >>


Nätverksaktiviteter genomförda 2016

 • Hållbarhetsredovisning - TEM & CSR Sweden
 • Miljötillstånd och mål för ett mer hållbart Skåne - TEM, Länsstyelsen & Mannheimer Swartling
 • Eco-Design - Sony, Orbital Systems, Accus, Alfdex & Thule
 • Vad innebär CSR för olika typer av organisationer? - Skånemejerier, Vinge, Karriärsakademin, Trianon
 • CSR Øresund Årets stora CSR-konferens
 • Årets sommaraktivitet - Skånes Djurpark
 • Hållbar projektledning - TEM, Arkatay Consulting & Kraftringen
 • Social Hållbarhet genom utbildning - Folkuniversitetet, AIESEC, Malmö Högskola, Malmö Stad & Wihlborgs
 • Miljö och Hälsa - Sysav, Akea, Castellum & Skandia
 • Företagsnytta genom välgörenhet - Qlik, Hand-in-Hand, Hungerprojektet, IM & Barnfonden

Om du missade någon av våra träffar kan du läsa en sammanfattning och se talarnas presentationer på vår blogg: TEM-funderingar

Läs om våra tidigare nätverksaktiviteter - träffar, utbildningar och utflykter som vi anordnade för nätverksmedlemmar under 2014 och 2015:

Pil

 


Nätverksträffar


Medlemmar i TEMs nätverk

Above
Accus AB
Advokatfirman Vinge KB
Alfdex AB
Axis Communications AB
Barnfonden
Bengt Dahlgren AB
Boklok
Boliden Bergsöe AB
Bona AB Skånes Universitetssjukhus
Caldic Sweden AB
Cavastor AB / Hand in Hand
CGI Sverige AB
Clemondo AB
Diab Group
DONG Energy
E.ON Sverige AB
Explainer AB
Faktum    
Findus Sverige AB VA Syd 
Finsam Lund
Folkuniversitetet
Furuboda Arbetsmarknad
Försäkringskassan
Green Solution House
  Packbridge  
Haldex Brake Products AB
 
Hungerprojektet
 
Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne)  Pågen  

Tabellen uppdaterad 2017-06-14

 

CSR SKÅNE NYASTE MEDLEMMAR:


 
NÄSTA TRÄFF MED CSR SKÅNE:

Studiebesök på MAXESS

14:e juni, 14.00-16.30


Till TEM:s kalender >>


 

KONTAKT:

Linnea Turnstedt

070-333 42 09
040-606 55 80

Marie Pettersson

070-892 73 02
040-606 55 80

 

Scroll to top