TEM • Stortorget 17 • 211 22 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

TEM är sedan drygt 30 år en ledande aktör i södra Sverige inom hållbarhetsområdet. Verksamhetens karaktär har under åren skiftat i samklang med utvecklingen i samhället. Vi fokuserar på att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart samhälle.

TEM bildades 1981 som ett tvärvetenskapligt projekt vid Lunds universitet, placerat direkt under rektorsämbetet. Utifrån ett konstaterat behov av kunskapsöverföring från privat och offentligt näringsliv å ena sidan och universitet och högskola å andra sidan initierade professorer vid Lunds Tekniska Högskola och Sjöbefälsskolan i Malmö bildandet av TEM. TEM stod då för Teknik, Ekonomi och Miljö. Till verksamheten rekryterades forskare, projektledare och övrig personal med uppgift att bedriva tillämpad forskning och utveckling samt utbildning och konsultverksamhet.

Projektet TEM ombildades 1984 till Stiftelsen TEM vid Lunds universitet med verksamheter i Malmö, Sjöbo och Lund. Stiftelsens grundare är Lunds universitet, Malmö Stad och Sjöbo kommun. Stiftelsen bildades genom ett regeringsbeslut och är en statlig stiftelse. I början på 2000-talet avyttrades verksamheterna i Malmö och Sjöbo och verksamheten samlades i Lund. Sedan 2011 finns TEM i Malmö.

TEM har verkat inom ett brett spektrum av tekniska utvecklingsområden, såsom stirlingmotorer, ledningssystem, energisystem och system för återvinning av dryckesförpackningar. Återvinningsprojekt utgjorde initialt basen för TEM:s verksamhet och grunden för TEM:s fortsatta utveckling inom miljöområdet. TEM var ledande och drivande bl.a. när det gäller att introducera nya synsätt inom miljöområdet som förebyggande miljöskydd, miljörevisioner och miljödriven produktutveckling.


Nedan följer ett urval rapporter som TEM publicerade sedan 1982:

1982-1989 >>

1990-1999 >>

2000- >>

 

Scroll to top