TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

Nedan ser du alla våra medarbetare. Vet du inte vem du ska kontakta, ring oss på huvudnumret 040-606 55 80 eller maila . Förutom våra anställda har vi ett stort nätverk med samarbetspartners och olika specialister som förstärker vid behov.

Marie Pettersson, Fil. Dr.


Chef för Stiftelsen TEM 

Marie jobbar framför allt med CSR och ledningssystem samt utbildningar och hållbar sjukvård. Hon är även väl insatt i miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Marie är certifierad miljörevisionsledare enligt ISO 19 011 och är dessutom doktor i ekologi.  

E-post: 
Mobil: 0708-92 73 02

LinkedIn
Twitter


Daniel Eriksson, M. Sc.


Chef för Stiftelsen TEM 

Daniel arbetar bland annat med affärsutveckling, kommunikation och hållbar sjukvård. Daniel håller också utbildningar och föreläsningar. Han är både kommunikationsvetare och miljövetare.

E-post
Mobil: 0707-94 42 13

LinkedIn
Twitter


Linnea Turnstedt


Hållbarhetskonsult

Linnea inriktar sig främst mot strategiskt miljöarbete men arbetar även brett med de sociala aspekterna av hållbarhet. Hon har huvudansvaret för regionens största hållbarhetsnätverk - CSR Skåne. Linnea håller även utbildningar och workshops samt har stor kompetens i ledningssystem inom så väl kvalitet och miljö. 

E-post: 
Mobil: 0708-92 73 05

LinkedIn


Linn Grundthman

 

Hållbarhetskonsult

Linn inriktar sig främst mot strategiskt miljöarbete men arbetar även brett med de sociala aspekterna av hållbarhet. Linn arbetar även med ledningssystem, lagstiftning, utbildningar och våra olika projekt. 

E-post:  
Mobil: 0708-92 73 03


Dragana Bjelosevic


Ekonom

Dragana ansvarar för alla våra ekonomifrågor som fakturering med mera.

E-post:
Tel: 040- 606 55 80 

 


 

Styrelse

 


Bengt Streijffert

Styrelseordförande

E-post: 

 

Ulf Andersson

Ledamot

E-post:  

 

Ellinor Nilsson

Ledamot

E-post:

 

Kerstin Jacobsson

Ledamot

E-post:  

 

Daniel Eriksson

Adjungerad

E-post:

 

Marie Pettersson

Adjungerad

E-post:

 

 

Scroll to top