TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish

Regeringens skrivelse i samråd med bl.a. TEM och CSR Skåne.

I slutet av 2015 publicerades Regeringens skrivelse för hållbart företagande. Dokumentet definierar hållbart företagande, beskriver begreppets olika aspekter, näringslivets insatser samt regeringens roll i arbetet med hållbart företagande.

Regeringskansliet tog fram skrivelsen i samråd med 120 representanter för olika intressenter vid fyra dialogmöten. Ett av mötena anordnades i samarbete med TEM och CSR Skåne den 13 oktober 2015 i Malmö, där drygt 30 representanter från skånskt näringsliv, offentlig sektor och frivilligorganisationer deltog och bidrog med sina kommentarer och synpunkter (läs mer här >>).

En av hörnstenarna i skrivelsen är olika former av samarbete mellan regeringen, konsumenterna och näringslivet. Skrivelsen betonar vikten med att tillämpa befintliga riktlinjer och principer för CSR, bland annat angivna i FN:s Agenda 2030, FN:s Global Compact, GRI, ISO-standarder med flera.

skrivelse

Ett annat viktigt fokusområde i skrivelsen är transparens kring hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation, inklusive diverse hållbarhetsmärkningar (exempelvis av fonder).

Enligt skrivelsen vilar hållbart företagande i första hand på näringslivet, och många svenska företag har redan ett aktivt hållbarhetsarbete. Regeringen i sin tur ska stödja företagen i deras hållbarhetsengagemang, vilket tydligt framgår från dokumentet.

Läs mer om skrivelsen och ladda ner den som PDF här >>

Läs mer om CSR Skåne här >>


Kontakta oss för mer information:

040 606 55 80

Scroll to top