TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page (Google)

Swedish Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Spanish
Från och med augusti erbjuder TEM en ny och eftertraktad tjänst där vi hjälper verksamheter att koppla FN:s mål till hållbarhetsarbetet.

Ibland kan det vara svårt att navigera och se kopplingar mellan alla standarder och målsättningar inom hållbarhetsområdet och förstå hur de kan användas i den egna verksamheten. 2015 antogs FN:s 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals eller SDG) med syfte att främja den globala hållbara utvecklingen och koppla dessa till både nationella, regionala och lokala insatser såväl som insatser från företag och andra organisationer.

SDG hjälper dig att förtydliga ditt hållbarhetsarbete, sätter din verksamhet i ett internationellt sammanhang, underlättar både intern och extern kommunikation kring hållbarhetsinsatser. Läs mer om SDG här >>

Vi på TEM kan hjälpa dig att integrera ert hållbarhetsarbete med SDG genom att koppla dessa till bland annat:

  • mål och miljöaspektsvärderingen i ISO 14001SDG
  • hållbarhetsredovisning enligt GRI
  • miljöredovisningar och miljörapporter
  • kommunikation, internt och externt
  • CSR och hållbarhetsstrategier
  • samarbetsprojekt inom hållbarhetsområdet

TEM har arbetat med olika ledningssystem inom miljö, arbetsmiljö och CSR i över 20 år. Detta innebär att vi har unik insikt i hur organisationer kan strukturera sitt strategiska arbete. Vi kan på ett enkelt sätt hjälpa din verksamhet att knyta ihop de olika insatserna för att skapa ett tydligt och konkret hållbarhetsarbete som bland annat kan användas i såväl intern som extern marknadsföring.

 

Kontakta oss på eller 040 606 55 80 så hjälper vi din verksamhet!

Läs mer om våra tjänster här >>

 

Vilka är vi på Stiftelsen TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.       

 

Kontakta oss!


040-606 55 80

 
                                                  
Scroll to top