TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

TEM hjälper framstående organisationer i både privat och offentlig sektor att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete. TEM bedriver konsultverksamhet, leder forsknings- och utvecklingsprojekt, driver nätverk och håller näringslivsanpassade utbildningar, allt med fokus på hållbarhet.

Sedan 1990-talet hjälper vi organisationer att organisera sitt miljöarbete. Utöver Lagledning.se, en lagledningstjänst inom miljö och arbetsmiljö bygger, utvecklar och reviderar vi mot en rad ledningsstandarder, som miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (OHSAS 18001), kvalitet (ISO 9001) och standarden för socialt ansvarstagande (ISO 26000). Är du intresserad av att länka ditt lagledningssystem till miljöledningssystemet eller att göra en lagefterlevnadskontroll finns kan vi hjälpa till även med detta. 

Utöver lag- och ledningstjänster tillhandahåller TEM en rad tjänster och utbildningar inom strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete. TEM driver även företagsnätverk inom miljö och CSR i Skåne, som fungerar som ett forum för att dela erfarenheter för ledande och engagerade organisationer. Sedan våren 2015 driver TEM även ett nätverk i hållbarsjukvård: Nordic Center for Sustainable Healthcare.

Läs mer på vår hemsida »

Om Tem

TEM bedriver konsultverksamhet, leder forsknings- och utvecklingsprojekt, driver nätverk och håller näringslivsanpassade utbildningar, allt med fokus på hållbarhet.
Läs mer på vår hemsida »

Logga in

Inloggning för registrerade kunder.

Logga in här!

Kontakt

Vill ni veta mer om lagledning.se?
Kontakta oss på
Telefon: 040 606 55 80

Scroll to top