sven

Value through sustainability

Uncategorised

Den här grundkursen ger en introduktion till standarden för arbetsmiljöledning, ISO 45001:2018, och redogör för hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan leda till ständiga förbättringar. Utbildningen ger även en förståelse för hur ni kan dra nytta av befintligt miljö- och/eller kvalitetsledningssystem i kommande arbetsmiljöarbete.

Du får grundläggande kunskaper om ledningssystem för arbetsmiljö och skillnaden mellan OHSAS 18001 och ISO 45001. Utbildningen ger dig kunskaper för att framgångsrikt kunna implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kriterierna i ISO 45001.

Exempel på områden som tas upp under utbildningen

  • Vilka är vinsterna med att ha ett välfungerande ledningssystem för arbetsmiljö?
  • Hur arbetar man med policy, risker och möjligheter, mål och uppföljning?
  • Hur kan man integrera sitt ledningssystem för arbetsmiljö med andra ledningssystem?
  • Hur får man engagerade medarbetare?
  • Grundläggande arbetsmiljölagstiftning

Målgrupp

Inga förkunskaper i ISO 45001 behövs. Den här utbildningen vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om standarden och hur den kan användas för ett verkningsfullt arbetsmiljöarbete. Den är lämplig för alla som arbetar med arbetsmiljö eller verksamhetssystem och kan vara ett stöd i arbetet inför en kommande implementering av ISO 45001.

Om utbildningen

Vår öppna utbildning hålls under en heldag och innehåller både workshopmoment och olika praktiska exempel. Delt­agarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare. Information om kommande kurstillfällen hittar du här.

Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov.


Kontakta vår kursansvarige för mer information

Marie Pettersson
, 0708-92 73 02

Marie, Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har god erfarenhet av de utmaningar och möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, ISO 45001 och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business. Marie är en professionell utbildare och en mycket uppskattad pedagog.

Hållbarhetsredovisning

CSR red

 

Att kommunicera kring miljö och hållbarhet kan vara komplicerat och känsligt eftersom det ofta är högst strategiska frågor för hela företaget eller organisationen. TEM hjälper er att (även i mindre uppdrag) ta ett strategiskt grepp om redovisningen av företagets CSR- eller hållbarhetsarbete. Det kan exempelvis handla om beskrivning av miljöprestanda i ett produktblad, framtagande av en hållbarhetsredovisning eller att tydligt förklara organisationens klimatavtryck på webbsidan.

TEM har gedigen erfarenhet av arbete med internationella riktlinjer, så som

  • United Nations Global Compact eller UNGC
  • GRI Standards
  • ISO 26000, internationella standarden för CSR

Vid behov kan TEM:s konsulter även hyras in för det dagliga CSR-arbetet på plats.

Läs mer om våra övriga kommunikationstjänster >>


Kontakta oss för mer information om tjänsten:

Växel: 040-606 55 80,


Tillbaka till CSR-tjänster

Väsentlighetsanalys

CSR vaVad ska ett företag kommunicera till sina medarbetare och till omvärlden? Vilka indikatorer vill intressenterna veta mer om? Vilka projekt kan vara aktuella för företagets interna eller externa kommunikation? TEM svarar på dessa frågor med väsentlighetsanalyser som lägger grunden för en lyckad hållbarhetskommunikation och ger en bra överblick över vilka indikatorer som externa och interna intressenter prioriterar.

Väsentlighetsanalys är ett av kraven i GRI Standards - de internationella redovisningsriktlinjerna som används av de flesta svenska verksamheter som redovisar sitt hållbarhetsarbete. TEM har en gedigen kompetens inom GRI Standards och kan hjälpa företag att utforma väsentlighetsanalysen i enlighet med riktlinjerna.


Kontakta oss för mer information om tjänsten:

Växel: 040-606 55 80,


Tillbaka till CSR-tjänster

CSR i leverantörskedjan

CSR levEn betydande del av företagets ansvar ligger i leverantörskedjan, därför ökar vikten av CSR-perspektivet i leverantörgranskning och utvärdering. TEM hjälper ditt företag att kartlägga leverantörer, bedöma deras verksamhet utifrån hållbarhetsperspektiv och skapa handlingsplaner. Risker och möjligheter kartläggs och förbättringsverktyg tas fram med hjälp av TEM.


Kontakta oss för mer information om tjänsten:

Växel: 040-606 55 80,


Tillbaka till CSR-tjänster

Intressentanalys och intressentdialog

CSR intr

Vem är dina intressenter? Vilka kanaler använder ditt företag att nå nyckelintressenterna på det mest optimala sättet?

Det är ytterst viktigt att identifiera företagets intressenter, eller grupper som berörs av företaget och som företaget berörs av. TEM kartlägger intressentgrupper, interna såväl som externa, identifierar kommunikationskanaler som passar bäst för intressentdialog inom varje grupp samt tar fram handlingsplaner syftade till ökat eller förbättrat kommunikationsarbete.

Intressentanalys/kartläggning och intressentdialog är några av krav som ställs i redovisningsriktlinjerna GRI G4.


Kontakta oss för mer information om tjänsten:

Växel: 040-606 55 80,


Tillbaka till CSR-tjänster

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare.

CSR Skåne

Nordicshc

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.