sven

Value through sustainability

Nätverk

Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande integritetspolicy.

Genom att skicka formuläret godkänner du att vi behandlar dina uppgifter enligt vår integritetspolicy.

 • ABKATI
 • Alfdex AB
 • Ängavallen AB
 • AnoxKaldnes
 • Barnfonden
 • Beijer Industri AB
 • Bengt Dahlgren AB
 • Boliden Bergsöe AB
 • Bona AB
 • Caldic Sweden AB
 • Cavastor AB / Hand in Hand
 • CGI Sverige AB
 • E.ON Sverige AB
 • Findus Sverige AB
 • Försäkringskassan
 • Fujitsu Sweden AB
 • Furuboda Arbetsmarknad
 • Haldex Brake Products AB
 • Helsingborgs stad / Utvecklingsnämndens förvaltning
 • Höganäs Sweden AB
 • Hörby Bruk AB
 • Ikaros Cleantech AB
 • IM, Individuell människohjälp
 • Ingelsta kalkon AB 
 • Intersolia Sweden AB
 • ISS Facility Services AB
 • Kraftringen AB
 • Lahega Kemi AB
 • Lunds universitet
 • Malmö Stad / JobbMalmö
 • Malmö Stad / Malmö Cleantech City
 • Malmö Stad / Miljöförvaltningen, Malmö Fairtrade City
 • Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • Massive Entertainment
 • Mazars Revisionsbyrå
 • Media Evolution City i Malmö AB
 • Mercedes-Benz Finans Sverige AB
 • Nordic Waterproofing AB
 • NSR Återvinning AB
 • Orkla Foods Sverige AB
 • Peab Anläggning AB
 • PoolarnaClean AB
 • QlikTech International AB
 • Region Skåne
 • Region Skåne / Folktandvården Skåne
 • Region Skåne / Labmedicin 
 • Region Skåne / Skånevård Sund
 • Saint Gobain Ecophon AB
 • Skåne Stadsmission
 • Skånemejerier AB
 • Skånes Universitetssjukhus
 • Skånska Byggvaror AB
 • Sony Mobile Communications AB
 • Stena Fastigheter AB
 • Stena Technoworld AB
 • SWEP International AB
 • SYSAV
 • TeliaSonera Skanova Access AB
 • TEM
 • TitanX AB
 • Topflight AB
 • Vattenfall AB
 • Vossloh Nordic Switch Systems AB

TEM får ofta förfrågningar från företag som arbetar med CSR-frågor om hjälp med att hitta lämpliga CSR-projekt och organisationer att samarbeta med. Vi får också förfrågningar från frivilligorganisationer och liknande om hjälp att hitta företag som vill bidra i deras arbete. För att underlätta för de olika aktörerna att komma i kontakt med varandra har vi skapat en NGO-bank, där företag kan hitta lämpliga organisationer att samarbeta med.

TEM förmedlar inte kontakter till NGOs i andra fall än till våra kunder i CSR-relaterade projekt. Om det endast gäller samverkan med en NGO får kontakten ske direkt dit.

NGO-banken utvecklas och byggs på kontinuerligt. Organisationer som vill vara med i NGO-banken kan kontakta .

Stadsmission
Skåne Stadsmission arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Vi erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, genom arbetet på våra nattjourer, öppna mötesplatser, boenden, hälsovårdsmottagningar och sociala företag.​ Till oss kommer kvinnor och män som lever i hemlöshet, med missbruksproblematik och psykisk ohälsa, unga som behöver stöd av en vuxen, kvinnor i behov av en trygg plats att bo på och ensamma äldre som söker social gemenskap.

 

altGlobal Utmaning är en fristående tankesmedja som verkar för lösningar på de globala utmaningarna. Global Utmaning fokuserar under 2013 på främst tre sakområden: Ekonomi & Europa, Klimat & Energi, Migration & Integration. Inom ramen för sina fokusområden analyserar Global Utmaning problem, identifierar lösningar och bidrar till att sprida kunskap.

 

altBarnfonden är en ideell organisation som arbetar för att fattiga barn i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan, tillgång till sjukvård och möjlighet att försörja sig själva i framtiden.

 

IM:s logotype

 

IIM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tolv länder världen över.

 

alt

 

Hungerprojektet är en ideell global organisation som avskaffar hunger & fattigdom genom att investera i människors potential och entreprenörsanda.

 

alt

 

Volontärer från arbetsliv och högskola träffar högstadie- och gymnasieklasser 2 ggr/termin. Studiebesök. Mot ungdomsarbetslöshet och segregation.

Våra tidigare träffar

Våra träffar ger dig som medlem en praktisk inblick i hållbarhetsarbetet. 

Nedan hittar du en sammanställning över aktiviteterna (ute på studiebesök, digitala och hybrida) de senaste åren. Följer du länkarna kan du även få ett unikt smakprov av varje träff.

Om du vill veta mer om CSR Skåne kan du klicka dig in på nätverkssidan. Du är också varmt välkommen att kontakta nätverksansvarig Caroline Charlier direkt via mejl eller telefon: +46 (0) 708 92 73 03.

 

DATUM TEMA PLATS
2022-05-19

Cirkulär ekonomi: Byggnader

Medverkande: Wingårdhs, E.ON, Kraftringen
och Skanska Öresund

Du kan få ett smakprov HÄR

Hybrid
(TEM:s Malmökontor och digitalt)
2022-03-17

Hållbarhetsrapportering

Medverkande: PWC och Höganäs AB

Du kan få ett smakprov HÄR

Hybrid
(TEM:s Malmökontor och digitalt)
2022-02-17

EU:s visselblåsardirektiv

Medverkande: PEAB, Nobina och MAQS Advokatbyrå

Du kan få ett smakprov HÄR

Digitalt
2019-01-17   Hållbarhetstrender 2019   Wihlborgs
2018-12-06   Hållbar konsumtion och produktion  Länsstyrelsen Skåne
 2018-11-07  Företag som nyckelaktörer i hållbarhetsarbetet  Innovation Skåne
 2018-10-11  Hållbara städer och samhällen  Schneider Electric
2018-09-11  Kunskap och inkludering  Skåne Stadsmission
 2018-08-29  Biologisk mångfald i praktiken  SLU Alnarp
 2018-08-13   Mingel: CSR Skåne Lounge  Scandic
 2018-05-20  Klimat och energi  E.On
 2018-04-19  Hälsa på arbetsplatsen  Medeon
2018-02-26  Vattenhantering  VA Syd
 2018-01-12  Jämlikhet och jämställdhet  VINGE

 

Välkommen till våra träffar och CSR Skånes rika nätverk! Ännu inte medlem? Du registrerar dig enkelt här.

CSRSkåne renTEM:s nätverk CSR Skåne är ett regionalt partnerskap för globala hållbarhetsfrågor.

Vi är övertygade om att kunskaps- och erfarenhetsutbyte är nyckeln till att driva en grön utveckling i Skåne. Vare sig du är nybörjare på hållbarhetsscenen eller har flera års erfarenhet, är CSR Skåne för dig! 

Ett smakprov från senaste CSR Skåne-träffen >>

JPG logokarta CSR Skåne mars 2022

Medlemskarta uppdaterad maj 2022

 

Bli medlem!

Läs mer om medlemskapet nedan

Nätverket består av över 100 företag och organisationer i alla storlekar, inom vitt skilda branscher. Medlemmarna, med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang, samlas i nätverket för att dela kunskap, stötta och skapa affärsnytta.

Genom våra träffar och seminarier formar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringsliv diskuterar hållbarhetsutmaningar. Här möter innovativa, mindre aktörer etablerade giganter i ett sammanhang där alla kan dela med sig av expertis och erfarenhet. 


Vision

CSR Skånes mål är att underlätta samverkan och tillsammans med våra medlemmar sprida kunskap och dela erfarenheter inom hållbarhetsområdet. Detta för att bidra till en hållbar utveckling av skånska organisationer. 


Om nätverket

CSR Skåne har verkat för att utveckla organisationers hållbarhetsarbete i över 10 år. Under nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar, genom presentationer av de med stor erfarenhet inom ämnet. 

Ett medlemskap i nätverket bidrar till att du som företag eller annan organisation engagerar dig i samhällsutvecklingen och stärker din relation till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Samtidigt kan du bygga ditt varumärke, stärka din konkurrenskraft och öka din lönsamhet.

Följ oss på LinkedIn här


Medlemskap

Genom deltagande i CSR Skåne får våra medlemmar möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverk. Medlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Vid varje tillfälle kan två valfria medarbetare per organisation delta, vilket gör att de i organisationen mest intresserade personerna kan komma till träffar med passande tema. 

Klicka här för att registrera ditt medlemskap!

       Kunskapsutbyte

 • Nätverksträffar med rundvandring hos någon av nätverksmedlemmarna. Vid varje träff lyfts ett aktuellt ämne (t.ex. hållbarhetsredovisning, mångfald och inkludering eller cirkulär ekonomi) och deltagarna får ta del av expertpresentationer samt diskutera kring temat. 
 • Exklusiva inbjudningar in till seminarier och workshops kring hållbarhet arrangerade av TEM. 
 • Möjlighet att delta i gemensamma projekt.

 

       Marknadsföring

 • Organisationen marknadsförs som medlem i CSR Skåne. Organisationens logotyp läggs till på www.csrskane.se 
 • Rätt att använda medlemskapet i CSR Skåne och CSR Skånes logotype i sin egen kommunikation, exempelvis på sin hemsida
 • Möjlighet att marknadsföra sin organisation till nätverket genom att agera värd för eller hålla en presentation på en av våra nätverksträffar 
 • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra engagerade yrkesverksamma

Kompetensutveckling

 • Gratis deltagande för två personer per tillfälle på kursen Introduktion till hållbarhet samt Introduktion till hållbar sjukvård i samarbete med vårt systernätverk NCSHKursen ges varje halvår
 • Rabatter på utbildningar och konferenser
 • Tillgång till CSR Skånes exklusiva LinkedIn-grupp där aktuella rapporter och forskningsresultat inom området delas

Medlemskapsavgifter

Mindre organisationer med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer                      4 250 kr ex. moms
Mellanstora organisationer med upp till 250 anställda                                                           6 900 kr ex. moms
Stora organisationer med fler än 250 anställda                                                                      9 000 kr ex. moms

Ovanstående avgifter innebär medlemskap i CSR Skåne under ett år. Lägg märke till att avgiften kan komma att regleras med hänsyn till inflation.

För mer information, kontakta nätverksansvarig Caroline Charlier via mejl eller telefon: +46 (0) 708 92 73 03. 


Nätverksaktiviteter 2022

Våra nätverksträffar är kostnadsfria för medlemmar i CSR Skåne. Som gäst betalar du en deltagaravgift på 1995 kr exkl. moms. På träffarna har du möjlighet att lyssna på givande föreläsningar, fördjupa dina kunskaper i workshops och mingla med andra yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet. Mer information om träffarnas tema och talare hittar du i kalendern

Här kan du läsa mer om våra tidigare träffar >>


Medlemmar i CSR Skåne

Above Agency
Accus
Advokatfirman Vinge
Alfdex
Aspekta
Avensia AB
Axis Communications
Barnfonden
Boliden Bergsöe AB
Bona AB
Caldic Sweden AB
Castellum
Climat80
Coompanion
CSR Västsverige
E.ON Sverige AB
Ecoonline AB
EMC
EMVE
Explizit Environment AB
Faiveley Transport Nordic AB
Faktum
Felestad New Wave Profile
Finsam Lund
Folktandvården
Företagarna
Glamox
Greenfood
Haldex
Hemsö Fastighets AB
Hr Björkmans entrémattor
HUT Skåne
Höganäs Sweden AB
Hörby Bruk
IKEA svenska försäljning
Individuell Människohjälp
InventiAir 
Kommunstyrelsen (Malmö Näringslivsenhet)
LU, Lunds Universitet
Lunds kommuns fastigheter 
Länsstyrelsen Skåne
Malmö Arena Hotel
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö mot Diskriminering
Mannheimer Swartling
Marknadsföreningen i Malmö
Media Evolution
MINE
Mitt Liv 
Nobina
Nordic Center for Sustainable Healthcare
Nordic Waterproofing
Packbridge
Peab Anläggning
PMC Hydraulics
Primärvården
Procurator
Purac
Region Skåne Labmedicin
Region Skåne, Regionstyrelsen 
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordväst 
Reshape
Resurs Holding
Ronald McDonald Hus i Lund
Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag
Scandic
Skanska Sverige AB
Skånemejerier
Skånes Universitetssjukhus
Social Venture Network
Solenco
Sony Nordic
Sparbanken Syd
SPP Pension och Försäkring
Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet
Sysav
Trägårdh
VA Syd
Wihlborgs Fastigheter
Vossloh

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

 • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
 • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare.

CSR Skåne

Nordicshc

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.