sven

Nyheter

Nyhetsbrev maj

Nu är TEM:s nyhetsbrev för maj ute! 

I detta nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

 • TEM - mer internationellt än du tror
 • TEM - mer internationellt än du tror
 • GDPR - så behandlar vi dina PU
 • CSR Skåne - nästa nätverksträff
 • TEM på Malmöfestivalen - favorit i repris
 • Nya medlemmar i CSR Skåne
 • Kommande aktiviteter

Läs mer i vårt nyhetsbrev här >>

 

 

 

 

Är du inte prenumerant ännu? 
Här anmäler du dig till vårt nyhetsbrev >>

CSR Skåne välkomnar Nobina till nätverket!

Vi önskar Nobina välkomna till CSR Skåne och emotser att få ta del av företagets expertis kring hållbart resande! 

 

"Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Vi ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter på ett enkelt och vänligt sätt. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Allt vi gör ska ha ett hållbarhetsperspektiv utan att vara för kostsamt för vare sig en enskild resenär, vår uppdragsgivare eller för miljön. 

Vår ambition att öka det kollektiva resandet bygger på att vi gemensamt med våra uppdragsgivare och partners kan skapa bästa möjliga kundnytta. Då lever vi upp till vår affärsidé: Förenkla kundens vardagsresor".

CSR Skåne välkomnar Sparbanken Syd till nätverket!

image005

CSR Skåne välkomnar Sparbanken Syd som ny medlem i nätverket. Sparbanken Syd har ett starkt hållbarhetsengagemang och bedriver verksamheten med syftet att främja sparande och initiativ för en hållbar livsstil. Vi ser fram emot att få ta del av företagets kunskap och erfarenheter. Sparbanken Syd beskriver sig som följande: 

”Sparbanken Syd är landets äldsta och enda självständiga sparbank. Banken bedriver sin verksamhet via nio kontor i Simrishamn, Malmö, Kristianstad, Tomelilla, Kivik, Borrby, Lomma och huvudkontoret i Ystad. Sparbanken har inga ägare eller utdelningskrav utan överskottet återinvesteras till gagn för en hållbar utveckling via bankens stiftelse. Sparbanken Syd arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor både genom egna initiativ och genom samverkansprojekt med andra organisationer".

 

CSRSkåne

TEM - lite mer internationellt än vad många tror

world map 146505 960 720TEM  har under de senaste åren börjat arbeta mer och mer internationellt. Även tidigare har TEM haft projekt, samarbeten och föreläsningar på vitt skilda ställen som USA, Taiwan, Afrika och runt om i hela Europa, men detta har accelererat något under de senaste åren, samtidigt som vi har vår självklara bas i Sverige och i Malmö. 

TEM har under det senaste halvåret haft uppdrag, föreläsningar, projekt och liknande i Oslo, Helsingfors, Berlin, Torino, Reykjavik, Tel Aviv, Köpenhamn, men även naturligtvis runt om i Sverige.

Några av våra internationella projekt är bland annat:

 • Nordic Export task force - leds av Nordic Innovation. Olika arbetsgrupper där vi bland annat tittar på olika marknader för framtida insatser, framförallt USA, Kanada och Tyskland.
 • Internationalisering av kluster - finansierat av Energimyndigheten där vi bla skrivit Letter of Intent för samverkan inom gröna innovationer med Politecnico di Torino, Afeka och C2DS.
 • Joint Nordic events där vi ska fokusera på sjukhus som hävstång för smarta och cirkulära städer med nordiska partners i Israel.
 • TEM håller även på att skriva ett Nordiskt White Paper om hållbar sjukvård, där event redan genomförts i Sverige och på Island. Den 31 maj har vi en workshop i Helsingfors under Upgraded Life Festival, den 3 oktober en i Stockholm i samarbete med Swecare och senare i höst i Norge och Danmark.
 • TEM driver förutom den regionala nätverket www.csrskane.se även ett internationellt nätverk www.nordicshc.org med medlemmar från ett 15-tal länder.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer, eller delta i något av våra framtida projekt.

Utbildning: Introduktion till CSR

Nu kan du äntligen anmäla dig till höstens CSR-kurs! Vår populära kurs Introduktion till CSR kommer att hållas den 12:e september i Malmö. Perfekt för dig som vill få större insikt i CSR-området och tips på hur man rent konkret kan arbeta med hållbarhet i organisationer!

CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility. Det handlar om att ta ansvar utöver det lagen kräver. Organisationer som arbetar med CSR ser sin påverkan på omgivningen och tar ansvar för den. Påverkan kan finnas inom flera olika områden och en vanlig uppdelning är efter sociala, miljömässiga och ekonomiska områden.CSR skall integreras som en naturlig del i verksamheten, i företagets affärer och i relationerna till intressenter såsom kunder, medarbetare, leverantörer, nätverk m.fl. Detta arbete skall leda till en win-win- situation där ni som organisation skapar ett mervärde i form av ansvarstagande/CSR vilket uppskattas av dagens kunder och därmed skapar konkurrenskraft och större lönsamhet för er som verksamhet. I bästa fall resulterar arbetet även i en vidareutveckling av affärsmodellen där mer hållbarhetsanpassade produkter och tjänster skapar tillgång till nya marknader.

Halvdagsutbildning
Detta är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper.

- Datum: den 12 september 2018, 09:00-12:00
- Kostnad: 2 500 ex moms, gratis för medlemmar i TEM:s nätverk CSR Skåne och NCSH
- Målgrupp: Du som arbetar i en organisation som kommer starta upp sitt hållbarhetsarbete, du som är ny i din hållbarhetsroll eller du som vill få nya perspektiv på socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Anmälan till kurs den 12 september >>


Kontakta vår kursledare för mer information:

Marie Pettersson: , 0708 -  927 302

Marie, Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har god erfarenhet av de utmaningar och möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

Hälsa på arbetsplatsen - välbesökt nätverksträff med CSR Skåne

På CSR Skånes nätverksträff den 4 april på Medeon i Malmö fick vi lyssna på inspirerande och intressanta CSR Skanepresentationer kring temat hälsa på arbetsplatsen. Med utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål om hälsa och välbefinnande (mål nummer 3) och minskad hunger (mål nummer 2) lärde vi oss mer om framgångsfaktorer i arbetsmiljöarbetet och nya innovationer inom livsmedelsnäringen.  

Dagens första talare, Marie Pettersson, Co-director på TEM, beskrev de två hållbarhetsmålen och ledde sedan in oss på dagens tema kring arbetsmiljö där hon både redogjorde för vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och berättade om den nya standarden ISO 45001.

Därefter flyttade vi hälsofokus från arbetsmiljö till det vi stoppar i oss. Vi fick lyssna på Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin, som förklarade vilka utmaningar vi står inför när det gäller att nå en hållbar livsmedelsproduktion. Nya innovationer som adresserar miljöperspektivet är ett stort måste menade hon och gav oss bland annat exempel på framtagna livsmedelsprodukter som utmanar mer traditionella alternativ.

Lotta Törner                                                                                         Lotta Törner

Carsten Svensson, Market Development Manager på Ecophon, lärde oss mer om hur olika akustiklösningar kan vara en del i att skapa en hållbar arbetsmiljö och hur vi påverkas av ljuden omkring oss. Ett helhetsgrepp och variation är viktiga aspekter vid diskussioner kring utformning av innemiljöer, där aktiviteten som pågår i rummet påverkar vilka akustiklösningar som är bäst lämpade.

Sist ut för dagen var Susanne Klyft, Director of environment, health and safety på Vossloh. I deras resa för ett bättre arbetsmiljöarbete har de gått från att vara reaktiva till proaktiva, där förbättringsmöjligheter aktivt letas upp och olyckor byggs bort. Några exempel på framgångsfaktorer för ett lyckat arbetsmiljöarbete menade Susanne är prioritering hos ledningen, dialog och delaktighet med medarbetare och ett bra system för tillbudsrapportering.

Stort tack till talare, deltagare och Medeon för denna lärorika eftermiddag!

CSR Skåne välkomnar Faiveley Transport Nordic till nätverket!

Faiveley-Transport.jpg

CSR Skåne välkomnar Faiveley Transport Nordic som ny medlem i nätverket. Vi ser fram emot att få ta del av företagets kompetens kring hållbara färdmedel och deras erfarenheter gällande hållbarhetsarbete. Faiveley Transport Nordic beskriver sig som följande:

"Faiveley Transport Nordic AB (FTN) i Landskrona ingår i Wabtec Corporation, en systemleverantör till den internationella järnvägsindustrin. Företaget i Landskrona grundades för 100 år sedan och är en av de ledande aktörerna på den nordiska järnvägsmarknaden där vi genomför olika typer av service och förbättringsprojekt av många av de nordiska tågtyperna med fokus på bromssystem, dörrsystem, luftkonditioneringssystem samt elektronik. Vi är dessutom världsledande leverantör av blockbromsar och bromsregulatorer och exporterar till många olika typer av tågprojekt över hela välden. Företaget har idag 170 anställda verksamma inom försäljning, konstruktion, utveckling, tillverkning samt service och underhåll. Wabtec erbjuder ett brett produktsortiment bestående av system för luftkonditionering, elektromekanik, elektronik, bromssystem, koppel och underhållsservice till kunder runtom i världen. Wabtec Corporation har sitt huvudkontor i Pennsylvania, och har idag ca 20 000 anställda". 

 

CSRSkåne.PNG

 

CSR Skåne välkomnar Björklunds Isolering till nätverket!

Vi är glada att få välkomna Björklunds Isolering  till hållbarhetsnätverket CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver och låter nedan företaget presentera sig:

"Vi utför teknisk VVS isolering, brandtätning, rörmärkning, asbestsanering m.m. Vårt mål är att skapa en helhetslösning så kunden slipper jaga olika entrepenörer till de olika momenten, dettta sparar både tid och pengar. Asbest i gamla rör finns i många av våra byggnader idag. Detta är farligt för vår hälsa och något som ska bort från våra hus och hem. 

Isolering gör skillnad! Många vet inte hur mycket energibesparing som kan göras genom ny vvs isolering, detta skapar och värnar mot en bättre miljö.
Kontakta oss på Björklund Isolering för mer information."

Nyhetsbrev mars

Nu finns TEM:s nyhetsbrev för mars ute! I denna månadens nyhetsbrev kan du läsa om bland annat:

- CSR Skånes nätverksträff: Hälsa på arbetsplatsen
Träffen hålls den 4:e april på Medeon i Malmö. Talare från Ecophon, TEM, Livsmedelsakademin
och Vossloh kommer under eftermiddagen att belysa arbetsmiljöfrågor.

- Ny ISO-standard för arbetsmiljö
Nu har den nya standarden för arbetsmiljö, ISO 45001 äntligen släppts. Läs mer om hur
vi kan bidra till ert arbete med implementeringen!

- Utbildning: Introduktion till hållbar sjukvård
Den 23:e april håller TEM en utbildning i hållbar sjukvård. Kursen riktar sig till både leverantörer
och medarbetare inom sjukvården. Läs mer här>>

- Vårens event med Nordic Center for Sustainable Healthcare
I vår kommer NCSH att vara del av event på bl a Island (17 april) och Helsingfors (31 maj).
Läs mer här >>

- The Nordic Conference on Sustainable Healthcare
I februari hölls återigen den uppskattade konferensen om hållbar sjukvård. Läs mer här >>

- CSR Skånes nätverksträff: Vattenhantering
Bilder och ett kort refereat från nätverksträffen i februari på Kretseum med temat Vatten.

Vattenhantering - uppskattad nätverksträff med CSR Skåne

Den 27 februari stod VA Syd värd när CSR Skåne hade nätverksträff med tema Vattenhantering på Kretseum i Malmö. Genom eftermiddagens presentationer fick vi följa vattnets väg från industrier och reningsverk till havet, lära oss mer om miljöövervakning och bestämmelser kring vattenhantering – och uppleva Kretseums spännande utbildningsmiljö! 


Samtliga nätverksträffar under 2018 kommer att utgå från FN:s globala mål för hållbar utveckling, och därför inledde Linnea Turnstedt, hållbarhetskonsult på TEM, med ett översiktligt föredrag om dagens fokusområden: Rent vatten och sanitet (mål 6) samt Hav och marina resurser (mål 14). Sedan fortsatte Anders Montan, systemoperatör på Kustbevakningsflyget, eftermiddagen med att berätta om Kustbevakningens arbete med miljöövervakning längs Sveriges kust och hans uppdrag inom kustbevakningsflyget. Ett av Kustbevakningens arbetsområden är just sjöövervakning, vilket bland annat innebär att upptäcka, övervaka och mäta oljeutsläpp i havet. Att kunna göra beräkningar från luften om mängden olja i vattnet är en viktig del i bevisföringen om ett miljöbrott prövas rättsligt, och för att veta om mängderna bör saneras.

Efter Anders fick vi höra om vilka processer vattnet går igenom innan det når ut i havet. Lars Pettersson och Linda Kanders från Purac redogjorde för vikten av god vattenhushållning och berättade om vilka tekniker som används för vattenrening, avloppsrening och biogas – och deras arbete för ett hållbart kretslopp och arbete i led med mål 6 och 14.

Efter lite fika var det dags för oss att få se hur Kretseums lokaler används för studiebesök av skolklasser – något som visade sig vara väldigt spännande även för nätverksträffens deltagare. Efter en inspirerande rundvandring av Amanda Haux från VA Syd, med presentationer på både bildskärmar och film, blev vi ännu mer motiverade av att fortsätta arbetet för en bra vattenhantering.

Eftermiddagen avslutades med att Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne, berättade om måldokument, regelverk och trendspaning kring vattenhantering. Vattenbantning var det huvudbudskap som hon ville sprida till oss - vi måste vara mer rädda om de resurser vi har. Vi behöver bland annat arbeta mer med slutna system och även ta fram nya/revidera befintliga föreskrifter för vattenskyddsområden för bättre säkra vattentillgången.

Stort tack till alla deltagare, talare och framförallt Kretseum för ett besök i era spännande lokaler!

 

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.