sven

Nyheter

Utbildning: Introduktion till CSR

Nu kan du äntligen anmäla dig till höstens CSR-kurs! Vår populära kurs Introduktion till CSR kommer att hållas den 12:e september i Malmö. Perfekt för dig som vill få större insikt i CSR-området och tips på hur man rent konkret kan arbeta med hållbarhet i organisationer!

CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility. Det handlar om att ta ansvar utöver det lagen kräver. Organisationer som arbetar med CSR ser sin påverkan på omgivningen och tar ansvar för den. Påverkan kan finnas inom flera olika områden och en vanlig uppdelning är efter sociala, miljömässiga och ekonomiska områden.CSR skall integreras som en naturlig del i verksamheten, i företagets affärer och i relationerna till intressenter såsom kunder, medarbetare, leverantörer, nätverk m.fl. Detta arbete skall leda till en win-win- situation där ni som organisation skapar ett mervärde i form av ansvarstagande/CSR vilket uppskattas av dagens kunder och därmed skapar konkurrenskraft och större lönsamhet för er som verksamhet. I bästa fall resulterar arbetet även i en vidareutveckling av affärsmodellen där mer hållbarhetsanpassade produkter och tjänster skapar tillgång till nya marknader.

Halvdagsutbildning
Detta är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper.

- Datum: den 12 september 2018, 09:00-12:00
- Kostnad: 2 500 ex moms, gratis för medlemmar i TEM:s nätverk CSR Skåne och NCSH
- Målgrupp: Du som arbetar i en organisation som kommer starta upp sitt hållbarhetsarbete, du som är ny i din hållbarhetsroll eller du som vill få nya perspektiv på socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Anmälan till kurs den 12 september >>


Kontakta vår kursledare för mer information:

Marie Pettersson: , 0708 -  927 302

Marie, Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har god erfarenhet av de utmaningar och möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

Hälsa på arbetsplatsen - välbesökt nätverksträff med CSR Skåne

På CSR Skånes nätverksträff den 4 april på Medeon i Malmö fick vi lyssna på inspirerande och intressanta CSR Skanepresentationer kring temat hälsa på arbetsplatsen. Med utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål om hälsa och välbefinnande (mål nummer 3) och minskad hunger (mål nummer 2) lärde vi oss mer om framgångsfaktorer i arbetsmiljöarbetet och nya innovationer inom livsmedelsnäringen.  

Dagens första talare, Marie Pettersson, Co-director på TEM, beskrev de två hållbarhetsmålen och ledde sedan in oss på dagens tema kring arbetsmiljö där hon både redogjorde för vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och berättade om den nya standarden ISO 45001.

Därefter flyttade vi hälsofokus från arbetsmiljö till det vi stoppar i oss. Vi fick lyssna på Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin, som förklarade vilka utmaningar vi står inför när det gäller att nå en hållbar livsmedelsproduktion. Nya innovationer som adresserar miljöperspektivet är ett stort måste menade hon och gav oss bland annat exempel på framtagna livsmedelsprodukter som utmanar mer traditionella alternativ.

Lotta Törner                                                                                         Lotta Törner

Carsten Svensson, Market Development Manager på Ecophon, lärde oss mer om hur olika akustiklösningar kan vara en del i att skapa en hållbar arbetsmiljö och hur vi påverkas av ljuden omkring oss. Ett helhetsgrepp och variation är viktiga aspekter vid diskussioner kring utformning av innemiljöer, där aktiviteten som pågår i rummet påverkar vilka akustiklösningar som är bäst lämpade.

Sist ut för dagen var Susanne Klyft, Director of environment, health and safety på Vossloh. I deras resa för ett bättre arbetsmiljöarbete har de gått från att vara reaktiva till proaktiva, där förbättringsmöjligheter aktivt letas upp och olyckor byggs bort. Några exempel på framgångsfaktorer för ett lyckat arbetsmiljöarbete menade Susanne är prioritering hos ledningen, dialog och delaktighet med medarbetare och ett bra system för tillbudsrapportering.

Stort tack till talare, deltagare och Medeon för denna lärorika eftermiddag!

CSR Skåne välkomnar Faiveley Transport Nordic till nätverket!

Faiveley-Transport.jpg

CSR Skåne välkomnar Faiveley Transport Nordic som ny medlem i nätverket. Vi ser fram emot att få ta del av företagets kompetens kring hållbara färdmedel och deras erfarenheter gällande hållbarhetsarbete. Faiveley Transport Nordic beskriver sig som följande:

"Faiveley Transport Nordic AB (FTN) i Landskrona ingår i Wabtec Corporation, en systemleverantör till den internationella järnvägsindustrin. Företaget i Landskrona grundades för 100 år sedan och är en av de ledande aktörerna på den nordiska järnvägsmarknaden där vi genomför olika typer av service och förbättringsprojekt av många av de nordiska tågtyperna med fokus på bromssystem, dörrsystem, luftkonditioneringssystem samt elektronik. Vi är dessutom världsledande leverantör av blockbromsar och bromsregulatorer och exporterar till många olika typer av tågprojekt över hela välden. Företaget har idag 170 anställda verksamma inom försäljning, konstruktion, utveckling, tillverkning samt service och underhåll. Wabtec erbjuder ett brett produktsortiment bestående av system för luftkonditionering, elektromekanik, elektronik, bromssystem, koppel och underhållsservice till kunder runtom i världen. Wabtec Corporation har sitt huvudkontor i Pennsylvania, och har idag ca 20 000 anställda". 

 

CSRSkåne.PNG

 

CSR Skåne välkomnar Björklunds Isolering till nätverket!

Vi är glada att få välkomna Björklunds Isolering  till hållbarhetsnätverket CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver och låter nedan företaget presentera sig:

"Vi utför teknisk VVS isolering, brandtätning, rörmärkning, asbestsanering m.m. Vårt mål är att skapa en helhetslösning så kunden slipper jaga olika entrepenörer till de olika momenten, dettta sparar både tid och pengar. Asbest i gamla rör finns i många av våra byggnader idag. Detta är farligt för vår hälsa och något som ska bort från våra hus och hem. 

Isolering gör skillnad! Många vet inte hur mycket energibesparing som kan göras genom ny vvs isolering, detta skapar och värnar mot en bättre miljö.
Kontakta oss på Björklund Isolering för mer information."

Nyhetsbrev mars

Nu finns TEM:s nyhetsbrev för mars ute! I denna månadens nyhetsbrev kan du läsa om bland annat:

- CSR Skånes nätverksträff: Hälsa på arbetsplatsen
Träffen hålls den 4:e april på Medeon i Malmö. Talare från Ecophon, TEM, Livsmedelsakademin
och Vossloh kommer under eftermiddagen att belysa arbetsmiljöfrågor.

- Ny ISO-standard för arbetsmiljö
Nu har den nya standarden för arbetsmiljö, ISO 45001 äntligen släppts. Läs mer om hur
vi kan bidra till ert arbete med implementeringen!

- Utbildning: Introduktion till hållbar sjukvård
Den 23:e april håller TEM en utbildning i hållbar sjukvård. Kursen riktar sig till både leverantörer
och medarbetare inom sjukvården. Läs mer här>>

- Vårens event med Nordic Center for Sustainable Healthcare
I vår kommer NCSH att vara del av event på bl a Island (17 april) och Helsingfors (31 maj).
Läs mer här >>

- The Nordic Conference on Sustainable Healthcare
I februari hölls återigen den uppskattade konferensen om hållbar sjukvård. Läs mer här >>

- CSR Skånes nätverksträff: Vattenhantering
Bilder och ett kort refereat från nätverksträffen i februari på Kretseum med temat Vatten.

Vattenhantering - uppskattad nätverksträff med CSR Skåne

Den 27 februari stod VA Syd värd när CSR Skåne hade nätverksträff med tema Vattenhantering på Kretseum i Malmö. Genom eftermiddagens presentationer fick vi följa vattnets väg från industrier och reningsverk till havet, lära oss mer om miljöövervakning och bestämmelser kring vattenhantering – och uppleva Kretseums spännande utbildningsmiljö! 


Samtliga nätverksträffar under 2018 kommer att utgå från FN:s globala mål för hållbar utveckling, och därför inledde Linnea Turnstedt, hållbarhetskonsult på TEM, med ett översiktligt föredrag om dagens fokusområden: Rent vatten och sanitet (mål 6) samt Hav och marina resurser (mål 14). Sedan fortsatte Anders Montan, systemoperatör på Kustbevakningsflyget, eftermiddagen med att berätta om Kustbevakningens arbete med miljöövervakning längs Sveriges kust och hans uppdrag inom kustbevakningsflyget. Ett av Kustbevakningens arbetsområden är just sjöövervakning, vilket bland annat innebär att upptäcka, övervaka och mäta oljeutsläpp i havet. Att kunna göra beräkningar från luften om mängden olja i vattnet är en viktig del i bevisföringen om ett miljöbrott prövas rättsligt, och för att veta om mängderna bör saneras.

Efter Anders fick vi höra om vilka processer vattnet går igenom innan det når ut i havet. Lars Pettersson och Linda Kanders från Purac redogjorde för vikten av god vattenhushållning och berättade om vilka tekniker som används för vattenrening, avloppsrening och biogas – och deras arbete för ett hållbart kretslopp och arbete i led med mål 6 och 14.

Efter lite fika var det dags för oss att få se hur Kretseums lokaler används för studiebesök av skolklasser – något som visade sig vara väldigt spännande även för nätverksträffens deltagare. Efter en inspirerande rundvandring av Amanda Haux från VA Syd, med presentationer på både bildskärmar och film, blev vi ännu mer motiverade av att fortsätta arbetet för en bra vattenhantering.

Eftermiddagen avslutades med att Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne, berättade om måldokument, regelverk och trendspaning kring vattenhantering. Vattenbantning var det huvudbudskap som hon ville sprida till oss - vi måste vara mer rädda om de resurser vi har. Vi behöver bland annat arbeta mer med slutna system och även ta fram nya/revidera befintliga föreskrifter för vattenskyddsområden för bättre säkra vattentillgången.

Stort tack till alla deltagare, talare och framförallt Kretseum för ett besök i era spännande lokaler!

 

Ny ISO-standard för arbetsmiljö ersätter OHSAS 18001

I slutet av mars är det möjligt att ta del av den nya standarden för arbetsmiljö, ISO 45001. Standarden, som tar upp såväl fysiska som organisatoriska arbetsmiljöaspekter, kommer på sikt ersätta OHSAS 18001 och är uppbyggd på samma sätt som bland annat ISO 14001 och ISO 9001. Med en ny gemensam struktur blir det alltså lättare att implementera arbetsmiljöarbetet i ett befintligt ledningssystem. Liksom de uppdaterade standarderna för miljö och kvalitet innehåller ISO 45001 krav på att beakta externa och interna faktorer som kan påverka verksamheten och ledningssystemet, till exempel vad gäller krav från intressenter och hantering av risker. Ett större fokus på ständig förbättring, inklusive mål, planering och utvärdering av prestanda, tillhör också nyheterna. 

Ni har väl inte missat de tjänster vi erbjuder inom arbetsmiljöområdet, till exempel bevakning av lagstiftning, revisioner och utbildningar? Behöver ni hjälp med övergången från ISO 18001 till den nya standarden eller vill implementera ett nytt ledningssystem, kontakta oss så berättar vi mer! 

Tel. 040-606 55 80 eller

 

HörselskyddNy

The Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018 – tack till alla talare, deltagare och partners!

 

Den 15:e februari var det återigen dags för årets stora konferens i hållbar sjukvård - Nordic Conference on Sustainable Healthcare! 

Konferensen anordnades av TEM:s nätverk, Nordic Center for Sustainable Healthcare, tillsammans med Aktuell Hållbarhet och det var en givande dag i Stockholm. I år samlades aktörer från över 10 länder som att diskutera lösningar för att skapa en mer hållbar sjukvård. Årets talare fokuserade på en rad ämnen som miljövänliga sjukhus, antibiotikaresistens, hållbara läkemedel och hållbar upphandling. Dessutom bjöd konferensen på en internationell utblick då vi bjudit in ledande beslutsfattare och experter från bl a Israel, Storbritannien oc USA som berättade om framgångsfaktorer för hållbar utveckling som de tillämpat i sina respektive verksamheter. 

Några av de ord som publiken använde för att sammanfatta konferensen

Under konferensen delades dessutom 3 priser ut till Årets organisatör av hållbar sjukvård, Årets företag inom hållbar sjukvård och Årets innovation inom hållbar sjukvård. Ett stort grattis till alla vinnare! 

  • Region Västragötaland - Årets organisatör av hållbar sjukvård
  • Durapulp av swt Developement, Region Halland, Region Västragötaland och Södra - Årets innovation inom hållbar sjukvård
  • OCO Nordic - Årets företag inom hållbar sjukvård


Malin Emmoth, SWT Development, Anna Teghammar, Västra Götalandsregionen och Magnus Clarin, OCO Nordic.

Fullsatt nätverksträff med tema jämställdhet och minskad ojämlikhet

Årets första nätverksträff med CSR Skåne hölls hos Advokatfirman Vinge den 25 januari CSR Skanemed fokus på jämlikhet och minskad ojämlikhet. Samtliga nätverksträffar under 2018 kommer att utgå från FN:s globala mål för hållbar utveckling (denna gång tog vi upp nummer 5 och 10), och därför inledde TEM med ett översiktligt föredrag om syftet med målen, vad de innebär och på vilket sätt näringslivet kan delta i arbetet med att uppnå dem.

Därefter var det dags för eftermiddagens första presentation där Mathias Lindquist, Anders Forkman, Emelie Svensäter Jerntorp och Ingela Malmborg från Vinge berättade om hur deras organisation, precis som hela advokatbranschen, står inför en stor utmaning när det kommer till jämställdhet. Med diskrimineringslagen som utgångspunkt redogjorde de för arbetsgivarens ansvar vad gäller åtgärder för att motverka diskriminering och att verka för lika rättigheter och möjligheter.  De pekade på vikten av ett systematiskt tillvägagångsätt där man undersöker, analyserar, åtgärdar och följer upp. 

MINE                                                                                    Kate Plaskonis och Magdalena Nour

Nästa talare var Magdalena Nour och Kate Plaskonis från MINE. De pratade bland annat om drivkrafter och affärsnyttan med att jobba med dessa hållbarhetsmål, hur ett företag kan arbeta med mångfald, vikten av att det finns en vedertagen kulturell acceptans samt att kunna se likheter i allas olikheter. Ledningen måste visa vägen för medarbetare genom att vara modiga i sitt beslutsfattande, stå fast vid sina beslut, sprida information och låta mångfald genomsyra hela verksamheten.

Den tredje talaren, Andreas Dobrescu från Voxeyes, berättade om en ny digital hälsoplattform där patienter kan träffa läkare via video istället för ett fysiskt besök på sjukhus eller vårdcentral. Andreas berättade vad digital vård innebär och hur tekniken gör vårdtillgängligheten lättare för alla, oavsett funktionsnedsättningar. 

Efter semla och kaffe var det dags för Sarah Britz som berättade om Faktums verksamhet. Försäljning av tidningar ger människor en chans att komma in i samhället samtidigt som köpet bidrar till en ”här och nu-aktion” mot utanförskap. Lösningen till ett minskat utanförskap finns i mötet som uppstår på gatan mellan försäljare och köpare, där det skapas en relation och där är man jämlik.

Faktum2                                                                                         Sarah Britz

Eftermiddagen avslutades med att Dagmar Gormsen från Skanska talade om vad mångfald och inkludering innebär i deras företagskultur och hur Skanska arbetar med aktioner för att inkorporera detta i den dagliga verksamheten. Dagmar uttryckte hur viktigt det var att basera arbetet på värderingar som är förankrade i ledningen genom kontinuerliga inkluderingsutbildningar, internationella ledarprogram och interkulturella workshops.

Nästa nätverksträff med CSR Skåne, den 27 februari kl. 13-16 på Kretseum i Malmö, har tema vatten. Vi uppmärksammar då mål 6, Rent vatten och sanitet, samt mål 14, Hav och marina resurser. Läs mer om träffen här>>

Krav på hållbarhetsrapportering för stora bolag

Förändringar i årsredovisningslagen har medfört att större bolag ska lämna en hållbarhetsrapport från och med det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016. Det innebär att många företag kommer att behöva lämna ytterligare uppgifter i den årsredovisning som presenteras nu i vår. Behöver ni stöd i arbetet med hållbarhetsrapporteringen erbjuder TEM flera tjänster inom området.

De uppgifter som tillkommer är ickefinansiella upplysningar som bland annat behövs för förståelsen av företagets utveckling och konsekvenserna av verksamheten vilket inkluderar frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Detta kan implementeras i förvaltningsberättelsen i er årsredovisning eller som en separat hållbarhetsredovisning.

Vilka berörs?

Organisationer som under de två senaste räkenskapsåren når upp till minst ett av följande kriterier 

• medelantalet anställda > 250
• balansomslutning > 175 Mkr
• nettoomsättning > 350 Mkr

För noterade företag som omfattas av bestämmelserna ovan gäller även att en mångfaldspolicy för styrelsen ska tas fram.

TEM kan hjälpa er organisation med att kartlägga hur ni förhåller er till lagkraven och standardiserade riktlinjer för hållbarhetsrapportering, till exempel GRI Standards. Vi kan även bistå i arbetet med att ta fram texter till hållbarhetsredovisningen och erbjuda skräddarsydda utbildningar för att öka kompetensen inom dessa frågor hos era medarbetare.

 

Kontakta oss för mer information om ni vill veta mer om vad förändringarna innebär för er:
040-606 55 80

 

Skärmklipp HR

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.