TEM • Södra Promenaden 51 • 211 38 Malmö • Tel: 040-606 55 80 • E-post:

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

Varför en lagtjänst?

Varje verksamhet har en skyldighet att känna till och efterleva en mängd lagar inom miljö- och arbetsmiljöområdet - oavsett om man är certifierad i ett ledningssystem eller inte. TEM har sedan 90-talet erfarenhet av att hjälpa organisationer med lagefterlevnad och driver webbtjänsten Lagledning.se.

Med hjälp av Lagledning.se spar ni tid, frigör interna resurser och får en trygg och kostnadseffektiv lösning.

Lagledning.se fungerar för alla organisationer. Vi har i nuläget kunder i en rad branscher, som bilindustrin, hälso- och sjukvården, pappersindustrin, kemiföretag, mekanisk industri m.fl.

Hur fungerar Lagledning.se?

I Lagledning skapar vi en skräddarsydd förteckning över den lagstiftning som är tillämplig för just er verksamhet och hjälper er att tolka hur ni påverkas av reglerna. När laglistan är på plats i Lagledning.se håller vi den uppdaterad med de senaste ändringarna i lagstiftningen.

Ändringarna sammanfattas för dig men du som användare har också möjlighet att se precis vad som hänt i lagstiftningen - ända ner på paragrafnivå. Vi anpassar vår tjänst utifrån era behov och önskemål och vi kan erbjuda differentierade priser beroende på vad som finns på plats idag och på hur mycket arbete verksamheten vill göra på egen hand.

Vad innehåller en laglista för miljö eller arbetsmiljö i Lagledning?

 • Svensk arbetsmiljölagstiftning som berör er verksamhet
 • Svensk och EU-lagstiftning gällande miljö som berör er verksamhet
 • Utdrag av den viktigaste lagtexten med länkar till fulltext
 • Lokala krav (miljölaglistor)
 • Förklarande kommentarer
 • Kopplingar till kraven i miljöledningssystemet ISO 14001 (miljölaglista)
 • Fält för verksamhetens egna anteckningar
 • System för lagefterlevnadskontroll
 • Praktisk sökfunktion

Boka en gratis demo

Om du vill lära dig mer om hur Lagledning.se fungerar och själv se hur ni kan arbeta med verktyget är du välkommen att boka en kostandsfri demonstration. 

Anmäl ditt intresse till  eller ring oss på 040 - 606 55 80 för att boka in ett tillfälle redan idag! 


Vad ingår för kunder?

Kunder hos Lagledning får ett anpassat upplägg på sin lagledningstjänst. Vilket behov man har kan variera beroende på till exempel hur mycket man redan arbetat med miljö- och arbetsmiljölagstiftning, hur stor organisationen är eller huruvida man behöver en utbildning om lagstiftningen.
Alla kunder får genom lagledning.se ett system för lagefterlevnadskontroll och regelbundna uppdateringar av lagstiftningen.

Utöver detta väljer kunden själv huruvida man vill ha en allmän eller verksamhetsspecifik laglista och laguppdatering, om man har behov av utbildning eller ett platsbesök innan upprättande av laglista samt vilka lagefterlevnadskontroller man behöver. Kontakta oss så tar vi fram en offert baserat på era behov.
Nedan följer några exempel på olika kunder hos lagledning.se.

Den lilla kunden
Har en laglista i lagledning.se som alla i verksamheten kan komma åt, baserat på telefonintervju och/eller en förteckning på de lagar man hade sammanställt sedan tidigare. Ett nyhetsbrev skickas ut sex gånger per år med kontinuerlig information om generella laguppdateringar. Anpassade uppdateringar sker via lagledning.se två gånger per år. I samband med detta har kunden en uppföljning med TEM om de nya ändringarna. Kunden kan själv skriva in referenser till rutiner och beskriver hur man uppfyller lagstiftningen i lagledning.se. Ibland vill den lilla kunden ha en utbildning och/eller en lagefterlevnadskontroll och vi löser då det från gång till gång.

Den medelstora kunden
TEM gör ett platsbesök vid upprättandet av laglistan och får därmed en större insikt i hur organisationen fungerar. I samband med upprättandet genomförs en utbildning i miljö- och/eller arbetsmiljölagstiftning för ledande befattningshavare. Alla medarbetare kommer åt lagledning.se och kan se aktuell lagstiftning.

Ett nyhetsbrev skickas ut sex gånger per år med kontinuerlig information om generella laguppdateringar. Anpassade uppdateringar sker via lagledning.se två gånger per år. I samband med detta har kunden en uppföljning med TEM om de nya ändringarna. Om några större förändringar sker i lagstiftningen som berör verksamheten kontaktar TEM kunden direkt. Kunden skriver i samråd med TEM in länkar och kommentarer kring om hur verksamheten följer lagstiftningen. Kunden använder det inbyggda lagefterlevnadsverktyget för lagefterlevnadskontroller i delar av verksamheten eller för specifika processer. En gång om året gör TEM en lagefterlevnadskontroll.

Den stora kunden
Kunden har både miljö- och arbetsmiljölaglistor, i vissa fall uppdaterade på olika verksamheter/processer. TEM gör ett platsbesök vid upprättandet av laglistorna och har därmed en större insikt i hur organisationen fungerar. I samband med upprättandet genomförs en utbildning i miljö-/arbetsmiljölagstiftning för ledande befattningshavare. Alla medarbetare kommer åt lagledning.se och kan se aktuell lagstiftning.

Ett nyhetsbrev skickas ut sex gånger per år med kontinuerlig information om generella laguppdateringar. Anpassade uppdateringar sker via lagledning.se två gånger per år. I samband med detta har kunden en uppföljning med TEM om de nya ändringarna. Om några större förändringar sker i lagstiftningen som berör verksamheten kontaktar TEM kunden direkt. Kunden skriver i samråd med TEM in länkar och kommentarer kring hur verksamheten följer lagstiftningen. Kunden använder det inbyggda lagefterlevnadsverktyget för lagefterlevnadskontroller i delar av verksamheten eller för specifika processer. På våren gör TEM en årlig lagefterlevnadskontroll på arbetsmiljölagstiftning och på hösten en lagefterlevnadskontroll gentemot miljölagstiftning enligt ett upprättat 3-årsprogram.

Fördelar med Lagledning.se:

 • Differentierade priser beroende på verksamhetens behov och önskemål
 • Tydlig koppling till miljöledningssystemet 14001
 • Möjlighet till skräddarsydda laglistor
 • Strukturerat efter ämnesområden som ger en lättöverskådlig lista
 • Regelbundna laguppdateringar inklusive lättillgängliga sammanfattande texter
 • Lagefterlevnadsprotokoll i samma system
 • Sökfunktion
 • Personlig rådgivning kring hur ni på bästa sätt hanterar olika krav

URVAL AV BRANSCHER VI BEVAKAR

 • Tillverkningsindustri - Fordonsindustrin
 • Sjöfart - Hamnar - Transport
 • Energibranschen
 • Tjänsteföretag
 • Hotell - Service
 • Hälso- och sjukvård (privat och offentlig)
 • Medicinteknik / Life Science
 • Grafisk industri

INLOGG

 Log in button

 

GRATIS DEMO

Är du inte kund ännu?

Boka en gratis demo av Lagledning.se och se fördelarna med portalen direkt. 

KONTAKT

Vill ni veta mer om lagledning.se?
Kontakta oss på
Telefon: 040 606 55 80