sven

Whistleblower Directive

Datum
17 feb 2022 09:00 - 10:30

Beskrivning

CSR Skåne: Whistleblower Directive

 

Sverige har sedan 2016 haft en visselblåsarlag men denna har utvidgats i och med ett nytt EU direktiv- visselblåsar direktivet. Den nya lagen gäller sedan december 2021.

Detta innebär bland annat att verksamheter eller offentliga organ med fler än 50 anställda ska ha rapporteringssystem för att hantera klagomål och felaktigheter gällande verksamheten. Det innebär också ett skydd för personer som lämnar uppgifter om klagomål att gå fria från represalier. Under träffen går vi mer in på djupet om lagstiftningen och hur du praktiskt hanterar detta i din verksamhet. Informationen kan vara bra för verksamhetsledare, HR-personal och anställda. Till hjälp för presentationer har vi MAQS advokatbyrå, PEAB och Nobina.

När: 17 februari
Tid: 9.00 -10.30
Var: Online samt på plats Södra promenaden 51, för de som önskar. Anmälan på plats sker till - rubrik Visselblåsardirektiv
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk. Övriga: 1995 kr ex. moms. 

Anmäl dig här 


Program för dagen: 
09.00 - 09.05, Introduktion

09.05 - 09.25, MAQS
Gällande lagstiftning

09.25 - 09.45, PEAB
Systemimplementering

09.45 - 10.05, Nobina
Praktisk tillämpning

10.05 - 10.30, Open mic
Utbyte av erfarenheter, frågor etc. för deltagarna

 

17 Februari     0900-1030  Whistle blower directive – Ny lagstiftning

Under träffen går vi genom den nya lagstiftningen och exempel på praktisk tillämpning. Medverkande är MAQS law firm Mats Nilsson, PEAB, Karin Malmgren och Nobina, Maria Johnsson.

Tidigare svensk lag möjliggjorde ekonomisk ersättning till visselblåsare som utsatts för repressalier från arbetsgivarens sida kopplat till visselblåsning. Den nya svenska lagen har grund i EU lagstiftning och innebär en utvidgning av tidigare lag och krav på svenska myndigheter och företag att inrätta system för säkra och effektiva visselblåsarrapporteringskanaler. Visselblåsare kommer att kunna slå larm och förbli skyddade.

Företag med över 50 anställda måste etablera en intern visselblåsarkanal. Detsamma gäller kommuner med mer än 10 000 invånare.

Visselblåsarfunktionen kan vara intern eller extern, dvs. antingen utses anställda inom organisationen eller en extern tredje part som kommer att hantera rapporteringskanalerna och förfarandena för arbetsgivarens räkning. Bland frågorna finns bland annat offentlig upphandling, bekämpning av penningtvätt, miljöskydd, dataskydd, skydd av ekonomiska intressen, livsmedels- och produktsäkerhet.

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.