sven

Specialister på miljöområdet

TEM bildades 1981 som ett tvärvetenskaligt projekt vid Lunds universitet, placerat direkt under rektorsämbetet. Utifrån ett konstaterat behov av kunskapsöverföring från å ena sidan privat och offentligt näringsliv och å andra sidan universitet och högskola initierade ett antal professorer vid LTH och Sjöbefälskolan bildandet av TEM. TEM stod då för Transportteknik, Ekonomi och Miljö. Till verksamheten rekryterades forskare, projektledare och övrig personal med uppgift att bedriva tillämpad forskning och utveckling, utbildning och uppdragsverksamhet. Med TEM som projektledare, skall projekt utvecklas och garanteras hög kompetens med resurser från såväl universitet och högskolor som näringsliv.

Drivande inom miljöskydd

Projektet TEM ombildades 1984 till Stiftelsen TEM vid Lunds universitet med verksamheter i Malmö, Sjöbo och Lund. TEM har verkat inom ett brett spektra av tekniska utvecklingsområden som t.ex., metoder för oljeletning, stirlingmotorer, energisystem och system för återvinning av dryckesförpackningar. återvinningsprojekt utgjorde initialt basen för TEM:s verksamhet och grunden för TEM:s fortsatta utveckling inom miljöområdet. TEM, vilket nu står för Teknik, Ekonomi och Miljö, var bl.a. ledande och drivande med att introducera nya synsätt inom miljöområdet som förebyggande miljöskydd, miljörevisioner och miljödriven produktutveckling.

Under åren har verksamheten alltmer kommit att koncentrerats till miljöområdet och som en naturlig följd härav har övriga verksamhetsområden avvecklas för att möjligöra en ytterligare satsning och koncentration på miljöområdet.

Forskning, utbildning och konsultverksamhet

TEM står idag på tre ben; forskning och utveckling, utbildning och konsultverksamhet, alla inom miljöområdet. Verksamheten är helt projektfinansierad, vilket innebär att varje projekt skall bära sina egna kostnader och ha sin egen finansiering.

Inom FoU-området är våra finansiärer Nutek, Statens Energimyndighet och Vinnova, EU m.fl. FoU-projekten sker som regel i nära samarbete med näringslivet. Utbildnings- och konsultprojekt finansieras genom avtal med våra kunder inom det offentliga och privata näringslivet.

Att arbeta både med FoU och konsultverksamhet i nära samarbete med näringsliv, universitet och högskolor gör TEM till en unik organisation med stor kompetens till nytta för våra kunder uppdragsgivare och finansiärer.

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2020 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.