sven

Handledning i REACH-arbetet

REACH-förordningen trädde i kraft 1 juni 2007 och gäller mer eller mindre alla som på ett eller annat sätt hanterar kemikalier. Förordningen ställer krav på registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Det första som berör företag är förregistreringen av kemikalier som inleds 1 juni 2008 och avslutas 1 dec 2008. Så småningom ska alla kemiska ämnen som produceras eller importeras i mer än ett ton per företag och år registreras hos den nya kemikaliemyndigheten i Helsingfors, men man börjar med de med störst volym. För ämnen som hanteras i mängder större än 10 ton/år måste tillverkaren/importören ta fram en kemikaliesäkerhets-rapport som bl.a. ska innehålla en riskbedömning.

Företag berörs olika av REACH beroende på var i kemikaliehanteringskedjan de befinner sig:

1.Tillverkare och importörer ska förhandsregistrera och registrera de ämnen som de tillverkar eller importerar. Förutom riskbedömning för olika användningar etc. ska de även upprätta och överlämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagaren av ämnet mm.

2. De distributörer och leverantörer som inte är nedströmsanvändare (se nedan) ska ansvara för att säkerhetsdatabladet distribueras och att det är uppdaterat och korrekt.

3. Nedströmsanvändare är alla som använder kemiska ämnen i sin yrkesverksamhet. Enligt REACH bestämmelser ska nedströmsanvändare ansvara för flödet av information uppåt och nedåt i distributionskedjan. Det kan t.ex. handla om att lämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagare i distributionskedjan. De kemikalier man använder måste enligt REACH vara godkända för det användningsområde som man avser att använda den kemiska produkten inom och det är därför viktigt att informera sin leverantör om hur man använder kemikalierna, speciellt om det handlar om ett för kemikalien ovanligt användningsområde.


Exempel på vad man som företagare bör tänka på:

  1. är företaget tillverkare, importör, eller nedströmsanvändare?

  2. Använder företaget någon kemikalie som är €ovanlig€ och strategiskt viktig för företaget. Då är det viktigt att kontrollera med leverantören att den verkligen blir förhandsregistrerad.

  3. Håll reda på vilka leverantörer företaget har för respektive kemikalie- likaså till vilka kunder företaget säljer en viss kemikalie.

  4. Kontrollera om dina leverantörer finns inom eller utanför EU. Finns de utanför EU bör agent finnas i Europa som kan sköta REACH-registreringen.

  5. är företaget tillverkare eller importör så måste all tillgänglig data redovisas.

  6. Säkerhetsdatablad är en viktig informationsbärare. Det är därför viktigt att se till att uppdatera dessa.


Vill ni ha hjälp med REACH-arbetet?

TEM hjälper dig gärna med frågor kring företagets REACH-arbete. Kanske behöver en utredning göras för att undersöka hur ni berörs av förordningen. Det kan vara viktigt att vara väl förberedd inför förhandsregistreringen av kemikalier som börjar den 1 juni 2008. Hör gärna av dig så berättar vi mera!

Markus Paulsson Marie Pettersson
046-18 15 95 046-16 58 55

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.