sven

Sammanfattning från frukostmöte med fokus på jämställdhet

Linnea Turnstedt, projektledare, inledde med en kort genomgång av vad som skett i projektet sedan den senaste workshopen i februari. Under denna period har vi gått igenom standarder för miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande för att identifiera delar där jämställdhetsaspekter kan inkluderas. I presentationen gav hon exempel från tre standarder, ISO 45001, ISO 14001 och ISO 26000, där man på ett konkret sätt kan addera jämställdhetsaspekter i rutiner med mera.

Se Linneas presentation här >>


Därefter höll Maria Johnsson och Jan Edberg, KAMS-chefer på Nobina en presentation om de påbörjat sitt arbete med att integrera jämställdhetsfrågor i sin organisation. De har genomfört en rad olika aktiviteter och har kommit en bit på väg. Några utmaningar de identifierat är dels att få en röd tråd och en sammanhållen strategi för jämställdhetsarbetet, att säkerställa så att de aktiviteter och åtgärder som genomförs integreras i relevanta rutiner och arbetssätt och inte bara blir till en papperstiger, samt att tydliggöra vem som äger dessa frågor inom organisationen.

Maria har bland annat startat ett kvinnligt nätverk för chaufförer som bland annat diskuterar frågor som hur man kan locka fler kvinnor till yrket och hur man kan arbeta förebyggande för att få ner sjuktalen. Frågor kring vad som är trakasserier och diskriminering lyfts också, och företaget har fått flera anmälningar om detta sedan medarbetarna får mer kunskap om dessa frågor.

Exempel på aktiviteter som genomförts är: 
- GAP-analys mot AFS (2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö
- Utbildning i inkluderande ledarskap. Detta har lett till individuella handlingsplaner som sedan följs upp
- Kvinnligt nätverk som nämns ovan, och som sammanträder under arbetstid. Konstaterat en ökad rapporteringsbenägenhet kring diskriminerade situationer efter dessa möten. Det är annars en utmaning, att få höra om incidenter och att medarbetare vågar berätta om och anmäla incidenter
- Schemaplanering för att underlätta för ensamstående föräldrar. De som uppfyller vissa kriterier kan få en schemaläggning som är anpassad efter att kunna hämta/lämna barn etc.

Jan och Maria är noga med att påpeka hur viktigt det är att dessa frågor inte bara blir en fråga för KAMS-funktionerna i verksamheten utan det måste spridas i organisationen. Därför är det viktigt att skapa samsyn mellan ledningen av medarbetare ute på avdelningarna. Jämställdhetsarbetet ska bli en del i de dagliga rutinerna.

Efter presentationen fick deltagarna möjlighet att diskutera hur de arbetet och hur de arbetat med integrering av jämställdhet i sina ledningssystem.

Här kan du läsa en sammanfattning från den avslutande diskussionen >>

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.