sven

En vår fylld av intressanta uppdrag!

Under våren har vi på TEM haft glädjen att hjälpa våra kunder i en rad intressanta projekt. Här nedan kommer ett urval:

Hållbarhetsrapportering
Vi har bistått kunder genom såväl stöttning i framtagandet samt granskning av resultatet i hållbarhetsrapporteringen

Inventering och framtagande av hållbarhetsstrategi
Efter att vi identifierat hållbarhetsaspekter och genomfört en riskanalys inom områden sattes en rad mål upp för verksamhetens fortsatta utveckling.

CSR Skåne firade 10 år
Vårt hållbarhetsnätverk firade 10 år under ett mingel med bl a Sveriges ambassadör för hållbart företagande. Läs mer om CSR Skåne här >>

Projekt: integrering av jämställdhet i ledningssystem
Under våren har vårt projekt kring jämställdhetsintegrering löpt. Genom workshops och sammanställning av teori kommer en metodik att tas fram inom kort. Läs mer om jämställdhetsprojektet här>>

Miljötillstånd
Vi har stöttat en kund i samband med en ansökan om tillstånd för miljöfarlig varsamhet.

Lagefterlevnadskontroller
Ett 10-tal lagefterlevnadskontroller har genomförts ute i verksamheter mot så väl miljö- som arbetsmiljölagstiftning. Läs mer om lagefterlevnadskontroll här >>

LCA med fokus på koldioxid
Genom att kartlägga koldioxidutsläppen har vi hjälpt en kund att skapa förståelse och hitta på möjliga åtgärder för att utvecklas inom området.

Utbildningar
Under våren har vi hållit nationella och internationella utbildningar inom bl a CSR, hållbart företagande, hållbar sjukvård, miljöutbildning för ledningsgrupper, ekodesign samt miljöhänsyn i inköpsprocessen.

Miljöledningssystem
Upprättande av rutiner, instruktioner med mera enligt kraven i ISO 14001 vilket ledde till en certifiering inom standarden. Läs mer om ISO 14001 här >>

CSR-inventering mot ISO 26000
Efter en gapanalys mot kriterierna i standarden gavs förslag på hur verksamhetens fortsatta strategi kunde utvecklas.

Samhällsansvar
Våra medarbetare hade under våren äran att bland annat föreläsa för gymnasieelever kring hållbarhetsarbete. Vi har även haft glädjen att ta emot en praktikant under våren.

 

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.