sven

CSR Skåne välkomnar Hemsö!

Vi är väldigt glada att få presentera Hemsö som ny medlem i TEM:s nätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver!

Hems


Vilka är Hemsö?
Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun, och landsting, men även av privata företag med skattefinansierad verksamhet. Tredje AP-fonden är Hemsös huvudägare.

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Hållbarhet och att bidra till en hållbar samhällsutveckling innebär för Hemsö att vara långsiktig och ansvarsfull i den dagliga verksamheten som fastighetsägare. Under förra året lanserade Hemsö Skolgårdslyftet i syfte att höja kvaliteten och öka
den social hållbarheten genom att förbättra utemiljön på förskolor och grundskolor. De närmaste åren satsas minst 30 miljoner kronor i projektet. Hållbarhetsarbetet fortsätter att vara centralt inom bolaget. Under 2019 fortsätter arbetet med digitaliseringar i fastigheterna och certifieringar av befintliga fastigheter. Ytterligare fokus kommer att läggas på operativa samhällsinsatser som ska ge synergier till Hemsös affärsmodell.

Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
Genom samarbete och en öppen dialog med intressenter kan vi förbättra vårt hållbarhetsarbete och förutsättningarna att bedriva hållbar samhällsservice.

CSR Skane

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet.
Du kan läsa mer om CSR Skåne här >>

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.