sven

Hållbarhet och riskhantering

Ett hållbart arbete är ett förebyggande arbete. Riskhantering är därför ett naturligt inslag i hållbarhetsarbetet. Desstom finns det ett antal risker som är direkt kopplat till området, så som risk för skadliga utsläpp, risk för korryption eller risk för kränkande särbehandling av medarbetare. Därför bjöd CSR Skåne och Mannheimer Swartling in medlemmar i nätverket för att diskutera hållbarhetsrisker och hur man på bästa sätt kan hantera dem.

Det var Peter Linderoth, Partner Corporate Sustainability and Risk Management, och Isabel Lindeberg, Senior Associate på Mannheimer Swartling som inledde träffen med att belysa det strategiska perspektivet. Peter och Isabel diskuterade också hållbarhet som begrepp. Vad innebär egentligen hållbarhet för olika aktörer?


"Hållbarhet är ingen objektiv sanning. Vad vi tycker är hållbart grundar sig mycket i vår moral och etik.
Det är i sin tur tydligt bundet till var vi kommer ifrån" resonerade Peter Linderoth.


Efter Isabel och Peters presentation var det dags för Linn Grundtman, Hållbarhetskonsult på Stiftelsen TEM, att gå in djupare på riskbedömningar. Hon gick igenom en rad konkreta metoder och verktyg för att underlätta arbetet. Linn var tydlig med att påpeka att det är ett löpande arbete att undersöka och bedöma risker. Man blir aldrig helt klar!


"Det är viktigt att löpa linan ut och  ha en röd tråd från riskbedömning,
policy, rutiner, mätning och sist uppföljning" berättade Linn Grundtman. 

Efter en paus för fika och nätverkande var det dags för Ana Marega och Sara Duarte, processledare på Malmö mot Diskriminering, att hålla ett föredrag. De lade fokus på ett specifikt riskområde, nämligen diskriminering. De absolut flesta risksituationerna kopplat till diskriminering finns i det vardagliga beteendet. Det innebär att det är viktigt att ledningen sätter upp strukturer för att arbeta förebyggande kontinuerligt med frågan.

"I diskrimineringslagen finns mycket information kring hur man kan arbeta med de
fyra stegen som ska finnas i arbetsprocessen", tipsar Ana Marega. 

 Under nästa nätverksträff med CSR Skåne kommer vi att fokusera på Hållbara inköp. Träffen är tyvärr fullbokad men det finns fortfarande möjlighet att sätta upp sig på väntelistan. Du kan läsa mer om nätverket CSR Skåne här >>

 

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.