sven

Hållbara inköp

Den 10 december anordnades årets sista nätverksträff med CSR Skåne. Temat på träffen var Hållbara inköp och dagens värdar var Greenfood i Helsingborg. Eftermiddagen inleddes med en rundvandring på Greenfoods lager och därefter berättade Lisa Isaksson, Head of Marketing & Communication på Greenfood, och Zandra Mattsson, kvalitets- och hållbarhetschef på Ewerman, om Greenfoodkoncernens hållbarhetsresa. Som inköpare av frukt och grönt sker en stor del av hållbarhetsarbetet genom ansvarstagande i leverantörsledet. Med 27 bolag i koncernen finns möjlighet att ställa krav på leverantörer och hållbarhetsarbetet är organiserat genom central stöttning och ansvariga inom respektive affärsområde. Leverantörsavtal, certifieringar, uppförandekoder och revisioner är exempel på hur miljö- och kvalitetskrav säkerställs i leverantörskedjan. Att ha en god – men neutral – relation till sina leverantörer menar Lisa och Zandra är viktigt, där man ställer krav, för en dialog, följer upp och även utbildar vid behov. För Greenfood är hållbarhet tydligt kopplat till koncernens riskhantering där centrala frågor bland annat omfattar vattenbrist, tillgång på råvaror, kvalitet på bevattningsvatten, förekomst av pesticider och bekämpningsmedel, transporter och inte minst sociala aspekter som arbetsvillkor.

Greenfood2                                                        Lisa Isaksson och Zandra Mattsson

Annika Overödder, marknadsutvecklare på TCO Development, lärde oss mer om denna hållbarhetscertifiering för IT. Just inköp av IT är förknippat med en rad hållbarhetsrisker: elektrisk och elektronisk utrustning innebär såväl miljö- som social påverkan genom uttag av ändliga resurser, energianvändning, miljöfarliga ämnen och komplexa leverantörskedjor – ofta med produktion i så kallade riskländer. Som exempel nämnde Annika att en bärbar dator behöver användas i 98 år för att kompensera den miljöpåverkan den ger upphov till. För att få TCO-märka en produkt måste den uppfylla hållbarhetskriterier som omfattar hela livscykeln: områden inom både tillverkning, användning och avfallshantering omfattas. Kriterierna revideras vart tredje år och en märkning av en produkt föregås ofta av ett arbete mellan varumärken och fabriksledning innan TCO gör en egen audit.

TCO4                                                        Annika Overödder

Sista talare för dagen var Anja Björnberg Ekstrand, inköpare på Region Skåne och regional samordnare för Hållbar upphandling samt Amelie Åkesson, strategisk inköpare på Region Skåne, som beskrev hur de svenska regionerna arbetar med hållbarhet vid inköp. Regioner och landsting omsätter sammanlagt ca 120 miljarder kronor årligen vid inköp av varor och tjänster – här finns således både ett stort ansvar och en stor möjlighet att påverka. Inom regionerna finns åtta prioriterade riskområden ur ett hållbarhetsperspektiv: medicinteknik, textilier, handskar och operationsartiklar, förband och sårvårdsprodukter, IT, livsmedel och instrument, och man arbetar med gemensamma uppförandekoder – som ska vara ett kontraktsvillkor – samt tar del av varandras analysresultat. För att kontrollera att kraven efterlevs sker ett systematiskt uppföljningsarbete med egenrapportering, kontorsrevisioner och fabriksrevisioner.

Region Skåne3                                                       Amelie Åkesson och Anja Björnberg Ekstrand

 Det var årets sista nätverksträff, vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.