sven

Policy

I hela vår verksamhet utgör affärsetiska grunder ett viktigt rättesnöre.

Vi verkar genom konsultuppdrag och kundanpassade utbildningar samt genom att driva nätverk för informationsutbyte. I våra konsultuppdrag bistår vi våra kunder inom privat och offentlig sektor vid utveckling och implementering av strategi, kommunikation, ledningssystem och lagbevakning.

I våra utbildningar riktar vi oss till både offentliga och privata uppdragsgivare inom området hållbar utveckling. Vi bedriver dessutom tvärvetenskaplig forskning, vilket på ett avgörande sätt stärker verksamheten och höjer kvaliteten inom våra verksamhetsområden.

TEM strävar efter att ha nöjda och trygga kunder som ser ett mervärde i att återkomma till oss. Våra tjänster ska uppfylla behov och förväntningar med hög kvalitet i fokus och vår målsättning är att inspirera och hjälpa våra kunder att ta ett större ansvar för hållbar utveckling och uppnå en ständig förbättring.

Vår främsta resurs är våra medarbetare som alla har spetskompetens inom sina områden. De håller sig ständigt uppdaterade om förändringar på hållbarhetsområdet och arbetar kontinuerligt med kunskapsutveckling som kommer våra kunder till nytta.

Vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande miljölagstiftning och vi verkar för en attraktiv arbetsmiljö.

Riktlinjer

Arbetsmiljö

Vi verkar för en attraktiv arbetsmiljö både fysiskt och socialt, samt för att underlätta samverkan mellan arbete och privatliv. 

Vi jobbar för att förebygga förorening, samtidigt som vår ledstjärna är att ständigt förbättra vår verksamhet.

Kompetens

Medarbetarnas höga kompetens på hållbarhetsområdet är vår största tillgång. Vi ser det därför som mycket betydelsefullt att personalen ständigt utvecklar sin kompetens för att på bästa sätt kunna bidra med konsulttjänster som leder till en hållbar utveckling. 

Transporter

Vid transporter väljer vi transportmedel som är så bra som möjligt för miljön. Inom verksamheten prioriterar vi att cykla eller att åka kollektivt. Tågresor föredras framför flyg. Kontoret är placerat nära tågstationen för att underlätta kollektivt resande både för våra anställda och för våra kunder.

Inköp

Vid inköp försöker vi ta hänsyn till produktens hela livscykel. Företrädesvis använder vi oss av leverantörer med ett aktivt hållbarhetsarbete och väljer miljömärkta och ekologiska produkter där det är möjligt. Vi köper endast miljömärkta kemikalier.

Källsortering

Det avfall som uppstår källsorteras så långt det går.

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här >>

Inloggning för webbredaktör.

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.