sven

Value through sustainability

Innovation

Nordic Center for Sustainable Healthcare

TEM arbetar mycket med olika utvecklingsprojekt, tjänster och utbildningar inom hållbar sjukvård och har ett brett kontaktnät inom området. Hållbar sjukvård omfattar allt från energisnål uppvärmning av sjukhusbyggnader till att minska mängden läkemedel i miljön.

TEM driver det internationella nätverket Nordic Center for Sustainable Healthcare www.nordicshc.org och våra utvecklingsprojekt drivs numera under det paraplyet. 

Våra tjänster inom hållbar sjukvård hittar du här!


NCSHVill du ha mer information, kontakta:
Daniel Eriksson 
 
+46 (0) 707 94 42 13 

Böcker

På grön kvist - Boken om miljö och miljöarbete

Elisabeth Gierow, Claes Nilén & Anna Altner 2001
ISBN 91-866-9201-1 3:e upplaga

På grön kvist är ett försök att reda ut begreppen och ge en bakgrund till miljöproblemen och det miljöarbete som pågår i vårt land och över hela jorden. Boken behandlar miljöproblemen, dess orsaker och effekter, miljöarbete i samhället och i företag, miljöteknik, avfallshantering och livscykelanalys, miljövarudeklarationer, miljömärkning m.m. Sist i boken finns också konkreta tips på hur man bör tänka och agera i yrkeslivet och som privatperson.

Boken kostar 299 SEK inklusive moms och frakt inom Sverige.

Beställ boken via vårt beställningsformulär Boken skickas inom 5 arbetsdagar »


På grön kvist - Boken om miljö och miljöarbete

Claes Nilén och Elisabeth Gierow 1998
ISBN 91-866-9201-1


På grön kvist - Boken om miljö och miljöarbete

Claes Nilén och Elisabeth Gierow 1996
ISBN 91-866-9200-3


Konferenser och seminarier

Miljöseminarium för flexografisk industri

Seminarium i Malmö 18 oktober 1994
Dokumentation på svenska, 100 sid

Seminarium för nordisk flexografisk industri, leverantörer och kunder avseende miljöfrågor av betydelse för branschen. Programmet omfattar dels övergripande miljöfrågor kring kundkrav och olika miljöinstrument i miljöarbetet, dels praktisk ämnesområden kring vattenburen tryckteknik och UV-härdande system.

Innehåll: Ewa Wallström, EnPro ApS, DK; Miljöproblem vid framställning av flexibla förpackningar, Mie Vold, Stiftelsen Ostfoldforskning, N; Teknisk miljöanalys för grafiska företag, Lisbeth Engel Hansen, dk-Teknik, DK; Livscykelanalys för förpackningar, Harald Arnell, AB Felix; Vilka miljökrav ställer kunden?, Ulf Lindquist, VTT/Informationsteknik, SF; Framtidens flexoteknik - vad vet vi, Annika Holmgren, AB Åkerlund & Rausing; Vattenburen flexografisk tryckning - fördelar och problem, Bengt Persson, Tork & Flödesteknik AB; Torkteknik med vattenburna och lösningsmedelsbaserade tryckfärger, Lars Silljebratt, TEM; Miljöproblematik vid vattenburen flexotryckning, Spiro Gounaris SICPA Group, CH; UV-Härdande system till flexo - fördelar och problem; Jaromir Korostenski, PALAB AB; Emissionsbegränsande åtgärder vid lösningsmedelsbaserad tryckning.


Konferens om förebyggande miljöskydd inom industrin.

Miljökonferens i Landskrona den 24 april 1991
Dokumentation på svenska

Konferens för svensk tillverkningsindustri och myndigheter avseende de samlade erfarenheterna från projektet med introduktion av förebyggande miljöskydd vid industriföretag i Landskrona.

Innehåll: Lars Wallstén, Landskrona kommun; Inledning, Kjell Jansson, Miljödep.; Industrins miljöansvar, Göran Uebel, Statens industriverk, Christer Pettersson REFORSK; Industri och forskning i samarbete, Lars Siljebratt, TEM; Förebyggande miljöskydd - från teori till praktisk tillämpning, Mikael Backman, Industriell miljöekonomi, LU; Intern miljörevision - ett aktivt hjälpmedel i miljöskyddsarbetet, Thomas Lindhqvist, Industriell miljöekonomi, LU; Miljöaspekter på produkter - Miljömärkning och miljövarudeklaration, Leif Christensson, Järnkonst; Förebyggande miljöskydd inom verkstadsindustrin - ändring av avfettningsteknik och målningsteknik vid Järnkonst, Lennart Magnusson, Landskrona Galvanoverk/Lars Håkansson, Camex Engingeering; En sluten process vid elektrolytisk ytbehandling vid Landskrona Galvanoverk, Stig Nilsson, Rohm and Haas Nordiska; Tillämpning av förebyggande miljöskyddsteknik i en kemisk processindustri, Lennart Söderberg, Landskrona Emballage/Johan Wingner, G-man/Sadolin; Vattenburen tryckning inom flexografisk industri.


Konferens om tryckning med vattenburna färger inom flexografisk industri

Konferens i Malmö 10 november 1989
Dokumentation på svenska 102 sid.

Konferens för nordisk flexografisk industri och dess leverantörer. Programmet omfattar miljö- kundkrav, de svenska erfarenheterna med introduktion av vattenburen tryckteknik samt det fortgående utvecklingsarbetet inom området i USA.

Innehåll: Lars Siljebratt, TEM; Inledning, Mats Engström, Miljö & Energidep.; Tillämpning av regeringens policyprogram för utsläpp av lösningsmedel, Karin Sundh-Nygård, Arbetarskyddsstyrelsen; 90-talets arbetsmilökrav för grafisk industri, Kenneth Ljungberg, ICA EOL; Detaljhandels miljöpolicy, förpackningar och miljömärkning, Johan Wingner, G-man/Sadolin/Claes E Dahlbom, Grafisk färg/Nils-Erik Persson, Åkerlund & Rausing/Björn Evje, Torda Fabrikker; Utvecklingen av vattenburna färgsystem, Lars-Åke Mattson, Neste Chemicals; Kvalitétskrav på polyeten vid ändrad tryckteknik, Bernd Hoffman, Windmöller & Hölscher; Tryckpressar och anpassning till vattenburna färger, Torben Brönner, agent för Kurt Zecher; Aniloxvalsar, keramiska valsar eller stålvalsar, Lars Siljebratt, TEM; Pionjärarbete vid flexotryckerier, George Makrauer, Amko Plastics USA; Nyheter inom flexoteknik från USA.


Used Batteries - A Strategic Approach

Documentation from an invitation seminar at the TEM-Centre, October 19th-20th, 1989
1989, 106 pp, in English
LTEM-7005, ISSN 0281-5753, CODEN LU/LTEM-89/0002

Commission of the European Communities, Nordic Council of Ministers, Danish National Agency for Environmental Protection, The Foundation REFORSK, Swedish National Board for Technical Development (STU), Stockholm City Waste Recycling Company (SKAFAB)

The seminar is an integral part of the project "Technical, Organizational and Economic Possibilities for Effective Collection, Sorting and Recycling of Spent Batteries Containing Heavy Metals". The intention of the seminar was to discuss the used battery question from a strategic standpoint. The "dramatic" changes in the manufacturing of alkaline manganese batteries, which we have evidenced during the last years, have shown that approaches designed to solve acute problems could in a short time become less effective or even obsolete. The need for a renewed and thorough assessment of the issues seems evident.

Contents: The State of the Battery Question - the European Communities, I. Baschab; The European Community and the Battery Question, P. L'Hermite; Mercury in Waste from Primary Batteries, Europile; Austrian Strategies Towards the Waste Battery Problem, J. Mayr; Rebate Scheme for Nickel-Cadmium Batteries, Ch. Ege Jørgensen; Batteries in the Federal Republic of Germany, W. Genest; The Dutch Situation, N. Struijk; Proposed Regulation Concerning Batteries in Norway; Swedish Draft Amendment of the Ordinance on Batteries hazardous to the Environment; Current State of the Battery Issue and Long Term Solution in Switzerland, M. Buletti; Waste Household Battery Management in the United States, T. Forker; Recovery of Metals from Spent Batteries, C.L. van Deelen; Used Batteries - Background to a Strategic Approach, Experiences from the Technological Institute, K. Christiansen & P.J. Petersen; Towards Sustainable Solutions to the Waste Battery Question, T. Lindhqvist.


Environmental Labelling in the EFTA-Countries

Documentation from an invitation seminar at the TEM-Centre, August 28th-29th, 1989
1989, 80 pp, in English
LTEM-7004, ISSN 0281-5753, CODEN LU/LTEM-89/0001
The Swedish Ministry of Environment and Energy, The Consumer Coop (KF), The ICA Association

Environmental labelling of consumer products is an area of increased international interest. Special interest is devoted to a system of voluntary positive environmental labelling. Among the EFTA-countries, several are planning to introduce voluntary positive environmental labelling systems in the near future. This seminar was arranged to give the state of environmental labelling in the EFTA-countries, to collect experiences and to further develop this question. Main topics of the seminar were criteria selection, selection of priority products for labelling and the international co-operation and harmonization.

Contents: Environmenal Labelling in Austria, G. Vogel; Views Concerning Environmental Labelling in Finland, L. Perälä; Public Foundation for the Establishment of a Voluntary System of Positive Labelling of Environmentally Sound Consumer Products, I. Skoglund; Environmental Labelling - A Progress Report, B. Jensen; Labelling of Products and Packaging in Switzerland, N. Egli; The ICA Retailers' Views on Environmental Labelling, L. Kohls; The Co-op Pine Tree, M. Ahnlund; Industry's Views about Environmental Labelling, R. Larnimaa; Environmental Labelling - Views of the Society in Brief, F. Holm; Environmental Labelling in the Federal Republic of Germany, E. Möller; The Eurpoean Community's Environmental Labelling, I. Baschab.


Seminarium om miljövänlig teknik inom ytbehandlingsindustrin

Environmentally Sound Technique within the Electro-Plating Industry

Documentation from a seminar held in Sjöbo, June 17th, 1988.
Photocopies, 100 pp, most of the documentation in English, part of it in Swedish and in Danish.

Seminarium för svensk ytbehandlingsindustri. Programmet omfattar myndighetskrav samt olika tekniska lösningar för slutna ytbehandlingsprocesser.

Innehåll: Lars Siljebratt, Donald Huisingh, TEM; Introduktion, Kaisa Karlsson, SNV; Miljömyndigheterna och ytbehandlingsindustrin, Kristian Lykkegård, IPU; Slutna ytbehandlingsprocesser, Nural Kuyucak, McGill University; Biologiska reningssystem.


Seminarium om vattenbaserade tryckfärger och speciellt utvecklingen i USA

Waterbased Printing and Especially the Development in the U.S.A.

Documentation from a seminar held in Landskrona, May 16th, 1988.
Photocopies, 75 pp, most of the documentation in English, part of it in Swedish.

Seminarium för nordisk flexografisk industri och dess leverantörer med syfte att introducera den vattenburna trycktekniken på plastmaterial. Huvudprogrampunkt omfattar presentation av erfarenheter från Amko Plastics i Cincinnati, Ohio, USA. Detta företag har utveckat och anpassat den vattenburna trycktekniken tillsammans med leverantörer. Resultatet visar sig både i form av bättre arbetsmiljö och minskade utsläpp.

Dokumentationen omfattar paper presenterat av George Makrauer, Amko Plastics samt frågor och svar kring vattenburen tryckteknik på plastmaterial.

Innehåll: Högni Hansson, Landskrona, Lars Siljebratt, TEM, Lennart Söderberg, Landskrona Emballage AB, Donald Huisingh, TEM; Introduktion, Georg Makrauer, Amko Plastics USA; Utvecklingen av vattenbaserade tryckfärger inom flexografisk tryckning./ Innovations in flexographic printing in the U.S.A.


Avfallsfri avfallshantering

Non-Waste Waste Management - II

Nordic symposium 30th September - 1st October, 1987 in Malmö, Sweden.
Photocopies, 242 pp, in Swedish, Danish, Norwegian, English

Contents: Inledningsanförande, M. Mathsson; Olika avfalls- och återvinningsstrategier i Norden, S. Hirsbak; Vad blev det av återvinningen i Sverige? - Några inledande reflektioner, U. Svedin; Good Environmental Practices and Good Business Practices; Are They Compatible?, D. Huisingh; Återvinning i praktisk industriell tilllämpning - Statens Industriverk som aktör, G. Uebel; Återvinningsystem för utslitna däck, G. Henriksson; Avfallsfri avfallshantering inom grafisk industri, B. Lundberg; Renere teknologier indenfor elektrolytisk galvanisering, J. Kryger; Forskellige kildesorteringsmodeller - I dag og i fremtiden, A. Elmlund; Källsortering i Västtyskland - Intryck från studieresor, N. Holmberg; Källsortering som del av avfallssnål behandlingsteknik, J. Paatero; Innsamling og anvendelse av matavfall i Norge, S. Bekkevold; Tänk om...! - Hjälpmedel för kommunal restprodukthantering, O. Stenlund; 90%-ig avfallsreduktion i Vejle kommun - En Vejledning i avfallsminimering, h. Gregersen; Miljövänligt beteende - Miljövänliga produkter, L. Friberg; Stimulering av marknaden för återvunna produkter, N. Tiberg; Framtida FoU-satsningar - Stiftelsen REFORSK, C. Pettersson; Framtida FoU-satsningar - Statens Naturvårdsverk, L. Nordberg.


Non-Waste Waste Management - Utopia or Possibility?

Nordic symposium 2nd-3rd June, 1986 in Malmö, Sweden.
Photocopies, 226 pp, in Swedish, Danish, Norwegian, English

Contents: Inledningsanförande, P. Larsson; Nordiske affalds- och genanvendelsestatistikker, T. Mikkelsen; De danske myndigheders affalds- og genanvendelsestrategi, P.O. Jonsson; Avfallsfri avfallshantering - utopi eller möjlighet? Avfalls- och återvinningsstrategi i Finland. H. Laaksonen; Myndighetens avfalls- og gjenvinningsstrategi - Forskningsprogram, lovverk og andre virkemidler, A. Jordbakke; Genanvendelse, forbrønding eller deponering? En samfundsøkonomisk konsekvensanalysemodel, T. Drivsholm; Avfallssnål teknik i teori och praktik - Några generella utgångspunkter, M. Backman; Källsortering - en öppning mot en ekologisk restprodukthantering?, P.E.O. Berg; Low- and Non-Waste Technology in the U.S. - Where do we go fram now?, D. Huisingh; Återvinningens betydelse för råvaruförsörjning och beredskap, A. Muld; Affaldsminimering i PROJEKT GRøn By, T. Hansen; Ekologisk konstruktion, S. Bartha and B. Broberg; Naturens teknik och människans, S. Delin; Opinionsbehov för avfallsfri avfallshantering, L. Sundström; Results from Workshop.


Low- and Non-Waste Technology - Theory and Practice

Conference October 8th-9th, 1985 in Zell am See, Austria.
Photocopies, 250 pp, in English

Contents: Introductory Address, N.G. Äsling; Low- and Non-Waste Technology - Theory and Practice, A. Johansson; Policies for the Promotion and Diffusion of Cleaner Technologies - OECD's Work to Date, M. Potier; Statement, M.E. Stephenson; UNEP and Clean Technologies, D. Larrö�; Policy for the Development of Clean Technologies in the European Community, A. Rowland; Recycling and Clean Technologies in the Netherlands - An Example for Europe, F. van den Akker; Danish Legislation and Research Development Activities in the Field of Cleaner Technology, P. Jonsson; The Environment Fund - Its Tasks and Its Activities to Date, G. Rainer; Is There a Need for Co-ordination of Programmes and Terminological Consistency in the Concept Low- and Non-Waste Technology, K. Møller, Remanufacturing of Products - Examples from West Germany and USA, H.J. Warnecke and R. Steinhilper; Pollution Prevention and Waste Minimization - The U.S. Experience, D. Huisingh; Metal Ions Recovery from Industrial Effluents, H.J. Bart and R. Marr; Waste Minimization - 1+ Years of Experience at 3M, R. Bringer; The Importance of Low- and Non-Waste Technology for the Final Treatment of Solid Waste, T. Kertesz and L. Wannholt; The Implementation of Cleaner Technologies, J.C.D. Fischer; The Implementation of Low- and Non-Waste Technologies - Strategies for Small and Middle-Range Industries, T. Hansen.


Beverage Packagins and Environment - a Relevant or Political Problem

Conference June 10th-11th, 1985 in Zell am See, Austria.
Photocopies, 271 pp, in English

Contents: Introduction, M. Backman; Beverage Packagings and Environment, W. Beyer; Waste Management Policy of the European Commission, A. Rowland; Comparison of Waste Production from Disposable and Returnable Beverage Containers, E. Bojkow; Energy Requirements, I. Boustead; Dioxin, O. Tabasaran; Environment Indes, P. Fink: Energy and Pressure on the Environment of Three Packaging Alternatives for Juice and Non-Carbonated Fruit Drinks, G. Sundström; Refuse, Energy and the Environment, A.V. Bridgwater; PVC Recycling Better than Prohibition, E.G. Wogrolly; Sortierung und Aufbereitung von Mö�ll sovie Verwertung der gewonnen Sekundärrohstoffe, R. Laurich; The Returnable Can - A Description of the Swedish Deposit System for Aluminium Cans, P. Frankel; The Danish Bottle Deposit and Return System, L. Fock; Packaging Issues Affecting the Environment in the United States, J.G. Abert; How to Get a Better Dialogue Between Governments and the Packaging Industry, S. Hirsbak.


Problems in Packaging - The Environmental Issue

Edited by I. Boustead and K. Lidgren
1984, 174 pp, in English
ISBN 0-85312-721-2 (Ellis Horwood Limited), ISBN 0-470-20068-5 (Halsted Press)
Published by Ellis Horwood Limited. Distributed by Halsted Press

The papers presented here in book form were read at an invitation conference in Sjöbo, Sweden organized by the TEM group of the University of Lund in June, 1982.

Contents: Introduction, I. Boustead; The Physical Basis of Restrictive Legislation, I. Boustead; A Conceptual Framework for a Social Appraisal of the Beverage Container Issue, J.C.D. Fischer; Measures to Promote Re-Use or Recycling of Beverage Containers, P. Lieben; Packaging Legislation in Denmark, K.H. Germin; Product Charges in Norway - Experiences from the Packaging Sector, H-C. Holdt; An Industrial View of the Problems of Public Intervention in the Field of Packaging in Finland, J. Hämäläinen; Present and Impending Regulations Concerning Packaging and the Environment in the Netherlands, A.Th. van Ewijk; Limitation of Energy Consumption and Domestic Waste Production in the Field of Beverages, J-C. Cohadon; Recycling of Aluminium Cans - From Voluntary System to Public Intervention, M. Backman; The Swedish Container Levy - An Evaluation, K. Lidgren; Evaluation of One-Way Cartons and Returnable Bottles for Milk - Economic Aspects and Ecological Background, H. Wietbrauk; The Glass Milk Bottle is Less Healthy than Carons, W.J.M. Duyvestijn; Evaluation of the Approach to the Problems of Milk Packaging and the Environment in the Netherlands, D. van doorn & H. Middelveldt.


Energy in Packaging and Waste

Edited by A.V. Bridgwater and K. Lidgren
1983, 199 pp, in English
ISBN 0-442-30570-2
Published by Van Nostrand Reinhold Co. Ltd.

This book is concerned with solid wastes with a high energy content - particularly packaging which has both a significant energy input and content and a substantial energy value when discarded. Four main aspects of energy in packaging and waste are covered: (i) establishing the energy content of packaging, (ii) assessing the significance of this energy, (iii) considering the needs and methods of controlling the energy requirements, and (iv) identifying the methods and potential for realizing the energy value of packaging and related solid wastes. The book grew out of an international meeting at which these questions were under discussion.

Contents: Energy Resources and Analysis, A.V. Bridgwater; Ecological Profile of Packages, P. Fink; The Food-Producing System, M. Backman; Fundamentals and methodology of Investigating the Total Energy Consumption for Industrial Products, H. Schaefer and D.R. Hartmann; Energy Accounting for Aluminium, I. Wagner; Comparing the Energy Requirements of Beverage Container Systems, I. Boustead; Packaging materials in Solid Waste as an Energy Resource, A. Heie and T. Halmö; The Effect of Post-Consumer Recycling on the Energy Repuirements of Beverage Container Systems, I. Boustead; Beverage Packages and Energy - A Compilation of Different Investigation Results, M. Backman; Energy Utilization within the Beverage Sector as a Motive for Pulbic Intervention, K. Lidgren; Some Observations on the Use of Energy Analysis in Public Policy Making, R.A. Bradley; Packaging Waste as an Energy Resource in Switzerland, L. Silberring; The Composition of Municipal Refuse and Energy Recovery through Waste Incineration in the Federal Republic of Germany, O. Tabasaran; Energy Considerations in Thermal Conversion of Refuse, A.V. Bridgwater; The Role of Energy Considerations and Conclusions: Answers to Questions Posed in the Introductory Chapter, K. Lidgren.


Container Costs

Edited by J. Butlin and K. Lidgren
1983, 159 pp, in English
ISBN 0-442-30534-6
Published by Van Nostrand Reinhold Co. Ltd.

This book is based on papers given at an international meeting. The foci of the book are: the technical and economical functions of packaging, the development of new packaging systems, and costs external to the production, distribution and utilization system which discarded packaging imposes.

Contens: Introduction, K. Lidgren and J. Butlin; Methodological Issues in the Measurement of the External Costs of Beverage Container Systems, J. Butlin; Milk Packaging and Its Costs: A Literature Study, M. Backman; Total Costs for Different Container Systems; Some Reflections on the Literature, K. Lidgren; Optimization of Costs and Quality in Vegetable Packaging and Transportation, Y. Mälkki and L. Luoto; Costs Savings by Standardization of Butter Packages, B. Sigerland; Alternative Milk Containers: A Review of the Christen Michelsen Institute Study, B. Sigerland; Drink Packaging and the Netherlands' Environment, D. van Doorn; Milk Packaging and the Environment, H. Middelveldt; One-Way and Returnable Containers for Beverages, G. Bruynseels-Pairon; Returnable or Non-Returnable Packages? A Systems Oriented Approach to Packaging Decision Problems, H. Gusthuber; The Environmental Impacts of Returnable and Non-Returnable Containers for Beer, Cider and Darbonated Soft Drinks: A UK Perspective, J. Fisher; The Litter Cost - A Part of the Total Container Cost, K. Lidgren; Packaging and Environment, J. Butlin and K. Lidgren.


Household Waste Management in Europe - Economics and Techniques

Edited by A.V. Bridgwater and K. Lidgren
1981, 249 pp, in English
ISBN 0-442-30464-1
Published by van Nostrand Reinhlold Co. Ltd.

This book, which grew out of an international meeting, is concerned with the internationally important problems of household waste management. It identifies problems of particular interest to all those concerned with production, treatment, recycling or disposal of household waste. Attention is paid to the role of such waste in modern society, in order to stimulate debate on priorities for environmental protection, technical and economic efficiency and optimal impact on both industry and consumers.

Content: The Waste Problem, K. Lidgren; Development of Treatment and Disposal Methods of Solid Wastes in Europe in the 1980's, R.F. Millard; The Importance of Packaging in Household Waste, E. Hajek; Returnable and Non-Returnable Beverage Containers and Household Waste, J. Fisher; The Economics of Different Refuse Transport Systems, J. Paatero; Source or Central Separation of Household Food Waste, J.Ch. Tjell, A. Elmlund and J.A. Hansen; Recycling of Domestic Food Waste, A. Heie and J. Minsaas; An Energy Balance for Plastics Recycling, J.F.I. Housz; Materials Recovery by Central Sorting of Household Refuse, A.G. Buekens; Gas Production from Landfill, O. Tabasaran; Incineration of Refuse with Energy Reclamation, B. Enhörning; The Technology and Economics of Thermal Processing of Refuse, A.V. Bridgwater; Measures Intended to Influence Quantity and Quality of the Packaging Stream in Household Waste, K. Lidgren; Current Status and Future Prospects for Refuse Managemant, A.V. Bridgwater


Video

Pollution Prevention - Swedish experiences

1993
Producerad av Stiftelsen TEM (speltid 21 min).

Omarbetad engelsk version av den svenska videon från 1991. Denna version innefattar teoretisk bakgrund till förebyggande miljöskydd samt praktikfall från industriföretag i Landskrona.

Produktionen har finansierats av Nutek (Närings- och Teknikutvecklingsverket), VI (Sveriges Verkstadsindu-strier) och UNIDO (the United Nations Industrial Development Organisation).


Förebyggande miljöskydd - industri och miljö i samverkan

1991
Producerad av Stiftelsen TEM (speltid 30 min).

Denna film visar hur miljöarbetet inom industriföretag kan bedrivas genom att angripa orsakerna i stället för symptomen till miljöproblem. Resultatet medför företagsekonomisk lönsamhet samtidigt som miljövinster uppnås.

I filmen beskrivs denna teoretiska bakgrunden till den förebyggande miljöskyddsstrategin liksom de fördelar som kan erhållas. Praktikfall från industriföretag i Landskrona skildrar introduktionen av miljöanpassad teknik vid flexografisk industri och verkstadsindustri. Utöver detta beskrivs det miljörevisionssystem som introducerats vid serviceverkstäder inom Statens Järnvägar.

Produktionen har finansierats med medel från Arbetsmiljöfonden, Landskrona kommun, Närings- och Teknikutvecklingsverket, Statens Järnvägar, Stiftelsen TEM och Thorn Järnkonst.


Övrigt informationsmaterial

Systematisk miljöanalys vid kommunal källsorteringsverksamhet

Projekt genomfört vid Svenska Renhållningsverks-Föreningen
Claes Brismar Thomas Lindhqvist
1990 53 sid

Projektet behandlar möjligheterna att på kommunal nivå göra en totalbedömning av effekterna av genomförda och planerade åtgärder inom återvinningsområdet.


Alba - Miljörevision (Företagsintern rapport)

Maria Hedelin
1993

Miljörevision utfört vid ALBA AB , syftande till att införa kontrollsystem för inre och yttre miljö vid ett litet livsmedelsföretag. Miljörevisionen är baserad på TEMs miljörevisionsmanual "Miljöanpassad livsmedelsförädling.


Staden i laboratoriet, Cities in the laboratory

Erik Wallin
1994, 48 sid
LTEM 3135 CODEN LU/LTEM 94/0014
Finansiär: Byggforskningsrådet

Projektets syfte var att testa en metodik för experimentell system- och samhällsutveckling för hållbar utveckling av stadsregioner med hjälp av GIS, Geografiska Informationssystem. Metodiken baseras på kartan som grundkoncept efter upphävning av dess pappersberoende. Därvid urskiljs fyra grundläggande s.k. modala världsvyer, motsvarande kartan som bild, modell, ritning och plan. Detta perspektiv har anlagts på fallet stadstrafiken i Lund genom att systematiskt undersöka data om persontransporter, modeller för persontrafik, design av trafiksystem och kriterier för god trafikmiljö i en första iterationsomgång. Projektet resulterade i en arbetsmetodik för hur man med den aktuella modellansatsen kan hantera den interaktion som finns mellan "verklighet" och "instrument" då man arbetar med GIS-teknologi som stöd för samhällsutveckling i urban kontext. Därigenom blir det möjligt att på ett kontrollerat sätt medverka i framtagning av lokala framtider. Den resulterande metodiken med dess stödjande av programvaruinstrument förväntas kunna användas som modell för systemutveckling vid tillämpning av urban informatik för städer och stadsregioner med intresse för hållbar utveckling. För effektiv användning av metodiken krävs intim samverkan mellan Högskola, Näringsliv och Förvaltning i aktuell region och ett relativt kraftfullt GIS-laboratorium anpassat till regionens förhållanden av den typ som användes i projektet.


SJ - RENT UNDERHÅLL

Projektledare: Mikael Backman (1988 - 1989), Claes Brismar (1990-1993)

Syftet med projektet "Rent Underhåll" var att skapa "Moderna, effektiva och miljövänliga SJ-verkstäder. Detta skulle ske i enlighet med SJs miljöpolicy, där en av målsätttningarna var, "att utnyttja råvaror, resurser och energi så effektivt som möjligt genom en förbättrad verksamhet och miljövänlig planering".

Projektet, som pågick under drygt fyra år, har behandlat såväl administrativa, ekonomiska som tekniska områden. Inom det administrativa området ingick bl a uppbyggnad av miljöskyddets organisation, utveckling av metoder och manualer för miljörevisioner, chefsutbildningar, utbildning av miljögranskare samt genomförande av miljörevisioner. Exempel på ekonomiskt - tekniskt inriktade projekt är; dimensionering och lokalisering av drivmedelsanläggningar, analys och utformning av vattenreningssystem, biologisk behandlig av kontaminerad mark


Följande rapporter, av vilka vissa är konfidentiella, är utförda vid TEM under åren 1988 - 1993.

Rent Underhåll, 1988
Inventering av miljöstörande verksamhet, 1988
Systematisk Miljörevision i SJs verkstäder - Teori, 1988
Systematisk Miljörevision i SJs verkstäder - Arbetsblad, 1989
Litteratursökning del 1, 1989
Rapport från Mekanförbundets lösningsmedelskonferens
Litteratursökning del 2, 1989
Rapport från möte med ö�BB, 1989
Rapport från Envirotech Vienna, 1989
Contaminated soil within SJs jurisdiction, 1989
ID-programmet och miljön. Underlag för agerande, 1989
Arbetsmiljöorganisationen vid Statens Järnvägar, 1989
Enkät rörande miljösituationen vid SJs verkstäder, 1989
Dekontamineringsförsök vid Malmö Lokverkstad, 1989
Återvinning av smörjoljor, 1989
Eliminering av drag från verkstadsportar, 1989
Miljörevision vid Malmö Lokverkstad, 1989
Enkätsvar SJ-verkstäder, 1989
Miljörevision vid Underhållsverkstaden i Åmål, 1989
Åtgärdsprogram för reduktion av miljöbelastningen från SJs verkstäder, 1989
Åtgärdsprogram för vattenvård inom SJ:s verkstäder,1990
PM. Dekontamineringsförsök - Delrapport 2, 1990
PM. Uppföljning av miljörevisionsarbetet vid Malmö Lokverkstad, 1990
Förslag till reningsutrustning vid Malmö Loktvätt, 1990
Biologisk sanering av oljespill, 1990
Larminstruktioner vid oljeolycka, 1990
Musslan, 1990
Arbetsplan för riktad revision av underredstvättar, 1990
Sammanställning - Underredstvättar, 1990
Inledande miljörevision vid trafikverkstäderna i Ånge, Sundsvall och Vännäs, 1990
Miljörevision vid Ästersund Trafikverkstad, 1990
Miljörevision vid Malmö Godsvagnsverkstad, 1991
Miljörevision vid Thorshall Personvagnsverkstad, Malmö, 1991
Miljörevision vid Nässjö Gods- och Personvagnsverkstad, 1991
Miljörevision vid Hallsberg Godsvagnsverkstad, 1991
Miljörevision vid Tomteboda Godsvagnsverkstad, 1991
Miljörevision vid Nässjö Lokverkstad, 1991
Miljörevision vid Hagalund Linnetvätt och Hagalund Fekalieanläggning, 1991
Miljörevision vid Hagalund Personvagnstvätt, 1991
Miljörevision vid Hagalund Personvagnsverkstad, 1991
Miljörevision vid Malmö Personvagnstvätt, 1991
Miljörevision vid Kiruna Lok- och Malmvagnsverkstad, 1991
Miljörevison vid Gällivare reparationsplats, 1991
Miljörevision vid Långsele rep.plats, 1991
Miljörevision vid Hallsbergs Trafikverkstad, 1991
Miljörevison vid Kils Trafikverkstad, 1991
Miljörevision i SJs verkstäder, 1991
Vattenrening vid Hallsbergs Lokverkstad, 1991
Biologisk nedbrytning av olja i ballastmaterial, 1991
Slutrapport - Dekontamineringsförsök Malmö Lokverkstad, 1991
Inspektion av mindre tankanläggningar, 1991
Uppföljning av genomförda revisoner - Arbetsplan, 1991
Utvärdering av genomförda revisioner - Resultat och kommentarer, 1992
Miljövänlig resursanvändning - Malmö Centralstation - Eslövs Centralstration, 1993
Miljövänlig resursanvändning - Godstransportdivisioonen - Malmö Produktionsområd, 1993
Miljövänlig resursanvänding - Stab Personal - Kontorsverksamhet, 1993

Det händer väldigt mycket inom belysningsbranschen. Det har blivit möjligt att ordna bra belysning med mycket lägre energiförbrukning än vad som har varit det normala. Samtidigt växer det fram ny kunskap om belysningens betydelse för människans välbefinnande och hälsa. 

Kombinationen av det växande medvetandet, det allt bredare utbudet av nya varianter av ljuskällor och den allt mer avancerade möjligheten att planera och styra belysningssystem gör att det finns stora möjligheter för nyskapande affärsutveckling. Ett exempel är att den snabba utvecklingen av LED-lampor har gjort att dynamiska elektronikföretag har börjat intressera sig för belysningsbranschen. Dynamiken gör att det uppstår nya affärsmöjligheter för bra belysning, för dem som håller sig framme.

För att ta fram en gemensam karta över hur de framväxande affärsmöjligheterna ser ut driver TEM ett projekt om Sensemaking som verktyg för introduktion av ny bra belysningsteknik, som en del av Energimyndighetens Belysningsprogram. Sensemaking knyter an till Karl Weicks bok Sensemaking in organizations, som belyser den grundläggande betydelsen av att de som försöker samverka har en gemensam förståelse av hur situationen är och vad olika begrepp betyder - en gemensam värdegrund. Avsikten är att kartan skall öka möjligheten att växla upp den affärsmässiga nyttan av företagens och forskarnas kunskap och öppna upp för framtidsinriktad förnyelse av belysningsbranschen.

För mer information kontakta oss på eller på 040-606 55 80.

Några av de senaste årens avslutade projekt visas nedan.

FARA, Företaganpassad ReseAnalys (2011) - Projektets syfte var att på sikt minska den miljöpåverkan som företagens tjänsteresor orsakar samt att skapa möjligheter för företagen att använda de resurser som läggs på tjänsteresor mer effektivt. Mer konkret hade projektet som en målsättning att genomföra en analys av deltagande organisationers tjänsteresor och ta fram en konkret handlingsplan för att nå bekväma, effektiva och mer miljöanpassade tjänsteresor. Projektet genomfördes i samarbete med Hållbar Mobilitet Skåne med finansiering från Trafikverket.

Rena turen med mopeder (2009-2011) - Trängsel i städerna och högt bensinpris gör att mopeder blir alltmer populära både i Sverige och runt om i världen. De gamla tvåtaktarna luktar illa men vad släpper de ut egentligen? Är de nya motorerna så mycket bättre? Blir det bättre med etanol i tanken? TEMs forskningsprojekt "Rena Turen med mopeder" jämförde motorer och bränslen på testanläggningen hos BNM Research i Värmland. I avgaserna mättes kolväten (HC), kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx), PAH (polyaromatiska kolväten) och aldehyder som är hälsofarliga och ofta bildas vid förbränning. Projektet finansierades av Stiftelsen Futura och BAFF, Bio Alcohol Fuel Foundation. Resultaten har sammanställas i en TEM-rapport.

Miljödriven produktutveckling (2006-2007) - Ett projekt som syftade till att utveckla de deltagande små- och medelstora företagen och deras produkter. Vinnova stöttade arbetet med medel från programmet Forska & Väx.

ENSTREKO (2007) - En framtidsanalys på energiomställningens effekter och vilka hot och möjligheter det innebär för företagen. Studien finansierades bl.a. av Region Skåne och IUC Sverige (Industriellt UtvecklingsCenter). Ett stort förändringsarbete kvarstår i små och medelstora företag för att kunna hantera ökande energikostnader. Generellt konstaterades små- och medelstora företagen ha låga prioriteringar och/eller kunskaper om sin energiförbrukning även om undantag finns. Metoder att underlätta omställningen diskuteras också i studien.

MiljöVis i Öresundsregionen (2004-2006) - Ett Interreg-projekt som syftade på att förbättra miljöarbetet hos små och medelstora företag i de deltagande kommunerna (Helsingborg, Landskrona, Svedala och Trelleborg) Ca 100 skånska företag deltog i någon av de aktiviteter som anordnats inom MiljöVis-projektet. Bl.a. genomfördes en seminarieserie i egenkontroll för tillstånds- och anmälningspliktiga företag i de deltagande kommunerna.

Miljödriven affärsutveckling (2003-2004) - Ett projekt inom ramen för NUTEK:s program "Miljödriven Affärsutveckling"€ med samfinansiering från Region Skåne. Till vår hjälp hade vi PERITEC företagsutveckling AB. I projektet deltog 20 skånska små- och medelstora företag inom främst tillverkande industri. De hade alla kommit en bit på vägen i sitt miljöarbete, många hade ISO 14001, men ville nå ökad affärsnytta. I projektet utvecklades en systematik för att koncentrera företagens fokus på de framgångsfaktorer som ger ständiga förbättringar miljö- och affärsmässigt. Arbetet bedrevs i en seminarieserie samt vid företagsbesök och resultatet är en handbok användbar för andra företag i samma situation. En snabbguide finns att ladda ner som PDF

Konstruktionsverktyg för energieffektiv projektering av fartyg (2004) - Stiftelsen TEM deltog fram till år 2004 i ett forskningsprojekt rörande miljöanpassad konstruktion av fartyg tillsammans med SSPA, Mariterm och Chalmers. TEM stor för miljökompetensen och utförande av livscykelanalyser.

LCA-ship. Design tool for energy efficient ships, A Life Cycle Analysis Program for Ships. "The main purpose of the project has been to establish methods, tools and to collect data in order to make it possible to perform Life Cycle Analyses (LCA) of ships and marine transports. The project has thereafter developed the software tool/programme, LCA-ship that makes it possible to perform LCA of ships and ship performance. The programme contains modules that make it possible to predict vessels need for propulsion power and modules to specify, estimate and optimise the energy system onboard. The project has been performed by the three project partners TEM, MariTerm AB and SSPA Sweden AB. The project has been sponsored by VINNOVA and The Swedish Energy Authorities together with industrial partners of the project (The Swedish Ship Owners Association, Stena Rederi AB, Wallenius Lines, Gorthon Lines AB, Ecoship Engineering AB and Munters Europe AB."

Environmental Investigation Polish Shipyard Industry Sector (2001-2003) - Forskningsprojektet EIPSIS var en del av EUREKA-projektet Balt Eco Logical Ship. Syftet med EUREKA-projektet var att utveckla tekniskt avancerade och miljö- och kostnadseffektiva fartyg för transport av flytande och fast gods i Östersjön. Övergripande mål med EIPSIS var att minska miljöbelastningen från varvsindustrin i Östersjöregionen, att bidra till utvecklingen av hållbar fartygsproduktion i Polen som ses som marknad för svenska underleverantörer samt att etablera en kostnadseffektiv polsk/svensk infrastruktur för små och medelstora företag som verkar i projektets nätverk. I projektet samarbetade vi med International Institute of Industrial Environmental Economics (iiiee). EIPSIS finansierades av NUTEK m.fl. aktörer.

Kontakta TEM om du vill ha mer information om något av projekten »

TEM verkar som brobyggare mellan ledande forskare och näringslivet. Vi har insikt i ledande hållbarhetsinriktad forskning och stor erfarenhet av att hjälpa olika verksamheter att ta verklig nytta av miljökunskap.

TEM arbetar sedan 1981 med miljörelaterad innovation och utveckling. Vi har ett brett kontaktnät med ledande forskare, utvecklingsaktörer och näringsliv. Vi har också djupa insikter i det praktiska hållbarhetsarbetet, miljökommunikation och förändringsprocesser i olika typer av organisationer.

Pågående innovationsprojekt är bland annat en strategisk innovationsagenda inom hållbar sjukvård på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, samt ett eurpeiskt projekt inom ledbelysning kallat Premium Light på uppdrag av Energimyndigheten och EU.
Kontakta TEM för mer information »

Kalender CSR Skåne

28 sep
Hållbarhetsrapportering
Datum 28 sep 2023 09:00 - 10:30
26 okt
26 okt
Save-the-date: Höstfest hos TEM
26 okt 2023 17:00 - 21:00

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare.

CSR Skåne

Nordicshc

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.