sven

Value through sustainability

Utbildning

Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation och miljölagstiftning till hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården.

Under kursen varvas teoretiska moment med övningar, där du som deltagare kan ta upp frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde. Efter utbildningen har du fått djupare kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas.

Målgrupp

 • Miljöombud, miljösamordnare, miljöchefer, ledande befattningshavare och andra anställda i privat och offentlig sjukvård
 • Leverantörer till sjukvården som behöver en större insikt i sjukvårdens arbetssätt, fokusområden och utmaningar
 • Konsulter, jurister, revisorer och andra med sjukvården som kund och där arbetet tangerar hållbarhetsområdet

Om utbildningen

Nedan ges en beskrivning av vår utbildning inom hållbar sjukvård. Information om kommande kurstillfällen hittar du i vår kalender.

Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov.


Introduktion till hållbar sjukvård

Den här halvdagsutbildningen ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården.

If requested, the training can be held in english.


Daniel NyDaniel är CO-Director på Stiftelsen TEM i Malmö och har arbetat med sjukvårdens hållbarhetsfrågor i över 10 år. Han är grundare till bland annat NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare) och har suttit i flera internationella styrelser med fokus på hållbar sjukvård. Daniel Eriksson har utbildat tusentals chefer, miljöombud och anställda i hållbar sjukvård och har arbetat åt ett stort antal sjukhus och regioner både i Sverige och internationellt. Han har även arbetat med svensk export av miljöteknik riktad till sjukvården och gjort revisioner i vården med fokus på lagefterlevnad och ISO 14001.

Daniel Eriksson


 

 

Grundkursen som ger dig allt du behöver veta och all praktiska verktyg för att sätta ett klimatmål i din organisation enligt GHG protokolls metodologi för Scope 1 och 2.

Kursen är anpassad för deltagare som arbetar med inköp, miljö, hållbarhetsfrågor eller liknade, och som vill fördjupa sina kunskaper inom klimatarbete och redovisning av en organisations klimatpåverkan.

Under kursen går vi igenom delar i GHG protokoll som är viktiga ur en praktiskt perspektiv. Dessutom får deltagarna kunskaper inom framtagning och uppföljning av klimatmål som är anpassade till verksamheten. Frågor som lyfts inom utbildningen är bland andra:

 • Vikten med att sätta klimatmål
 • Hur arbetar praktiskt med klimat och klimatmål
 • Data insamling

Målgrupp: Personer i miljö- och hållbarhetsbefattningar eller liknande som behöver en grund att stå på för att genomföra internt klimatarbete och sätta mål i sin verksamhet. Inga förkunskaper inom klimatarbete behövs.

Tider: halvdag, 9 maj 2014, kl. 09:00-12:00

Pris: 2 500 SEK ex. moms ink fika och dokumentation.

Kontakta kursledare för mer information och anmälan:

Francisco Ballas: , 0708-92 73 05

Intresset för CSR och hållbarhet ökar, både inom företag och i samhället i stort. Det förväntas även allt mer att kunskaper om CSR ska finnas på olika nivåer och olika avdelningar inom organisationen.

Våra utbildningar inom området socialt ansvartagande och CSR (Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar) redogör för hur företag och andra organisationer kan arbeta med CSR och hållbarhetsredovisning enligt internationella riktlinjer och standarder, till exempel Global Compact, GRI Standards och ISO 26000. Utbildningarna ger grundläggande kunskap och verktyg att förstå CSR-aspekternas betydelse för utvecklingen av det egna företagets identitet, värdegrund, image och varumärke.

Exempel på områden som tas upp under utbildningarna

 • Drivkrafter och inflytandesfär
 • Intressentanalys och intressentdialog
 • Väsentlighetsanalys
 • CSR-strategi (hållbarhetsrisker, policy, styrning, mål och uppföljning)
 • Uppförandekod och dess implementering
 • CSR i leverantörskedjan
 • Hållbarhetskommunikation, intern och extern (inklusive hållbarhetsrelaterade rankningar och index, till exempel Dow Jones Sustainability Index, CDP, ESG)
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

Målgrupp

Personer i företagsledningen, miljö- och kvalitetsansvarig, funktioner inom inköp och andra som kommer i kontakt med hållbarhetsfrågor. Utbildningen riktar sig till personer inom såväl privata och offentliga organisationer som behöver en grundläggande CSR-utbildning som avstamp inför framtida arbete.

Om utbildningarna

Nedan ges en beskrivning av våra utbildningar inom CSR. Information om kommande kurstillfällen hittar du i vår kalender.

Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov. 


Introduktion till CSR

Introduktion till CSR är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån ett CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper.


CSR – ansvarstagande i praktiken

CSR — ansvarstagande i praktiken är en heldagskurs som utgår från kraven i standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, och tar upp både strategiskt arbete och praktiskt metodik för införande och uppföljning av CSR-arbetet. Stor vikt läggs även vid kommunikation av hållbarhetsprestanda.


För mer information vänligen kontakta:

 

 

 

Våra tjänster inom utbildning och kommunikation är mycket efterfrågade. Vi har genom åren utbildat tusentals personer inom hållbarhetsområdet och hjälpt många organisationer med att kommunicera sitt miljöarbete.

Vi håller både öppna och företagsanpassade utbildningar inom många olika områden som rör miljö och hållbarhet. Det kan handla om allt ifrån en kortare inspirationsföreläsning till en flerdagarsutbildning.

Inom kommunikationsområdet arbetar vi bland annat med att skriva hållbarhetsrelaterade artiklar och rapporter, göra hållbarhetsredovisningar och miljöredovisningar.

Läs mer i vårt utbildningsblad (pdf) >>>
Läs mer i vårt informationsblad om kommunikation (pdf) >>>Kontakta oss på: , 046 - 16 58 50

Att sprida engagemang och intresse för hållbarhetsfrågorna i organisationen är viktigt men ibland lättare sagt än gjort! Genom denna utbildning kommer du därför att få konkreta verktyg och metoder som hjälper dig att motivera, kommunicera och engagera dina medarbetare. 

Exempel på områden som tas upp under utbildningen 

 • Ett effektivt förändringsarbete: hur man genomför förändringar
 • Miljökommunikation: hur fungerar det och varför?
 • Grundläggande retorik: hur talar man så att folk lyssnar?
 • Attityder: vilka attityder kan man stöta på och hur kan man ändra dem?
 • Goda exempel och framgångsfaktorer för en lyckad kommunikation
 • Hur du på bästa sätt målgruppsanpassar ditt budskap

Genom denna utbildning får du

 • Verktyg för en effektiv kommunikation kring hållbarhetsarbetet
 • Förståelse för hur olika målgrupper reagerar på olika hållbarhetsargument
 • Kunskaper kring hur kommunikation kan vara en nyckel till att öka medarbetarnas engagemang

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina färdigheter inom intern kommunikation med fokus på hållbarhet, till exempel miljöchefer och/eller -samordnare, CSR-ansvariga, hållbarhetskoordinatorer, konsulter, medarbetare på myndigheter, kommuner och regioner.

Om utbildningen

Vår öppna utbildning hålls under en halvdag och består dels av inspiration och praktiska exempel och dels av en workshop för att befästa kunskapen ytterligare. Information om kommande kurstillfällen hittar du här

Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov. 


Kontakta oss för mer information!


040-606 55 80


 

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

 • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
 • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare.

CSR Skåne

Nordicshc

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.