sven

Jämställdhet

Vi vet idag att jämställda företag generellt sätt lyckas bättre än andra. Genom att arbeta aktivt med frågor som rör jämställdhet och mångfald skapas möjligheter att få nya perspektiv samt mer välmående och lojala arbetstagare vilket gynnar organisationen som helhet.

Därför är jämställdhet är ett viktigt område för många verksamheter. Men det är viktigt att inte nöja sig med att mäta den könsfördelningen på arbetsplatsen. Ett välfungerande jämställdhetsarbete tar hänsyn till könsfördelning men även individers olikheter, attityder, normer och värderingar på arbetsplatsen. Genom att integrera sina initiativ inom jämställdhetsområdet med övrig verksamhetsstyrning kan man dessutom nå ännu längre.
Även om de flesta arbetsgivare ser idag positivt på jämställdhet upplever många problem med att veta hur man kan nå dit.

Vi på TEM kan hjälpa er att analysera nuläget, identifiera relevanta åtgärder och även stöd i hur jämställdhetsarbetet kan riktas för att ge mest effekt. Det kan innebära alltifrån en workshop med ledningsgruppen, stöd i utformning av interna riktlinjer eller en utbildning för alla anställda i inkluderande och jämställda arbetsplatser.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just er verksamhet.
 
040-606 55 80

 


Integrera jämställdhet i befintliga ledningssystem

TEM har genomfört ett projekt med uppdrag från Jämställdhetsmyndigheten. Under projektet togs en metodik fram för att integrera jämställdhetsarbetet i befintliga ledningssystem, så som ISO 45001 (arbetsmiljö) eller ISO 14001 (miljö). En av fördelarna med att följa den framtagna metodiken är att den befintliga verksamhetsstyrningen utnyttjas till fullo, vilket är effektivt ur resurs- och tidsanvändning, underlättar förståelsen för medarbetarna och innebär en kontinuerlig uppföljning och förbättring av systemet.


Du kan läsa vår rapport om integrering av jämställdhet här >>

 


 

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.