sven

Nyheter

CSR Skåne bjuder in till en träff på EU s Taxonomi - 27 januari

CSR Skåne bjuder in till en träff på EU s Taxonomi

När: 27 januari 
Var: Online Zoom
Tid: 09.00 till 10.30
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk. Övriga: 1995 kr ex. moms. 

 

Almi - Eva Johnsson - Gröna lån och övergripande om taxonomin

FAR - Sara Lissdaniels - Om taxonomin i korthet, vilka de berör- vad det är

SPP – Christoffer Gyllström -  Rapporteringskrav

 

Välkommen till en träff om Taxonomin. Något vi har hört talas om länge med vad är det och vilka berörs nu och i framtiden?

Taxonomin har trätt i kraft i Sverige implementerats under sommaren 2021 och har grund i en EU lagstiftning om rapportering för finansiella institut. EU börjar tillämpningen av Taxonomiförordningen den 1 januari 2022. Lagstiftningen innebär att företag och finansiella produkter ska redovisa sin andel gröna intäkter i årsredovisningarna för 2022. För finansiella produkter ska även informationsbroschyren innehålla dessa uppgifter från och med 1 januari 2022. Lagstiftningen syftar till att företag ska göra gröna investeringar i sex olika kategorier. De branscher som omfattas är: skogsbruk, jordbruk, tillverkningsindustri, el- och kraftförsörjning, vatten, avlopp, avfall och sanering, transport och lager, IT och telekom, bygg- och anläggning, fastighetsbranschen, finans- och, försäkringsbranschen, forskning och utveckling. Även om ditt företag inte är ett finansiellt institut är det en fördel att ha koll på lagstiftningen för att vara konkurrenskraftig i valet från investerare och kanske som leverantör. Ju tydligare och bättre hållbarhetsarbete du har desto enklare är det för investerare att följa din produkt. Hållbarhetskrav, rapportering och transparens blir allt viktigare. Ledningssystem har visat sig göra en come-back. CSR Skåne kommer ha en uppföljningsträff om olika rapporteringssystem senare i höst.


Anmäl dig online 

Studiebesök på Sysavs anläggning SIPTEX

Siptex 2021

När: 26 november  
Tid: 10.00 - 12.00 
Var: Sysavs parkering, Bjurögatan 20, Malmö (bredvid Norra Hamnens återvinningscentral. OBS: inte Sysavs huvudkontor)
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk. Övriga: 1995 kr ex. moms. 

Anmäl dig här 


 SIPTEX är världens första storskaliga automatiska anläggning för sortering av textil. SIPTEX erbjuder en högkvalitativ sortering av material som möjliggör mer effektiv cirkulär återvinning genom att den automatiskt sorterar stora flöden av textilier i fraktionerna:

 • textil från industri som tex spill från produktion
 • färdigsorterade textilier som tex lakan från hotell och
 • sorteringsrester, kläder som inte går att användas som second hand.

Genom återvinningen så minskas användningen av jordens resurser.

Vi träffas klockan 10.00 på Sysavs parkering, Bjurögatan 20 (bredvid Norra Hamnens återvinningscentral. OBS: inte Sysavs huvudkontor). Vi börjar med en rundvandring i anläggningen och därefter bjuder vi på föreläsning, kaffe och mingel. Vi är klara till kl 12.00.

Varmt välkomna önskar CSR Skåne i samarbete med SYSAV, Paulina Luedtke och Anna Vilé


Vid frågor eller funderingar kring träffen, kontakta  

Nu är ”Grønnköpingkið – Världens grönaste sjukhus” här!

Hemsida


NCSH har under de senaste månaderna arbetat med ett nytt projekt "Grønnköpingkið- världens grönaste sjukhus".
Webbplatsen är nu live och vi välkomnar er alla att kolla in den!

Kika in på Grønnköpingkið 

Norden anses ligga i framkant när det gäller hållbar sjukvård och NCSH får regelbundet förfrågningar från internationella aktörer som är intresserade av att veta mer om de hållbara lösningar och tekniker som används på nordiska sjukhus idag. Grønnköpingkið är ett digitalt fiktivt sjukhus som skapats för att visa upp nordiska hållbara hälso- och sjukvårdslösningar. På webbplatsen samlar vi och beskriver olika lösningar och produkter som kan öka hållbarhetsprestanda på sjukhus och andra vårdinrättningar. Kategorierna på hemsidan är under ständig utveckling och nya lösningar kommer att läggas till efter hand.

Läs mer om sidan här 

Introduktionskurs till praktiskt hållbarhetsarbete

Utbildning hållbarhetsarbet

Grundläggande utbildning i praktiskt hållbarhetsarbete

Intresset för hållbarhet ökar, såväl inom företag som i samhället i stort. Det förväntas samtidigt allt mer att kunskaper inom området ska vara integrerat i verksamhetens alla delar.

TEM:s kurser inom området hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) beskriver hur ledande företag arbetar med CSR, hållbarhetsredovisning och standarder som exempelvis ISO 26000. Denna kurs ger grundläggande kunskap och verktyg att förstå de sociala och miljömässiga aspekternas betydelse för utvecklingen av det egna företagets identitet, värdegrund, image och varumärke.


Datum: 9.00-12.00, 7 oktober 2021
Plats: Live & Online
Kostnad: 2 950 ex moms, obs, gratis för medlemmar i TEM:s nätverk

Anmäl dig online 

Anmäl dig live 


Vad tas upp?

Under utbildningen kommer du att få en grundläggande genomgång av hur hållbarhetsarbete praktiskt kan fungera i olika verksamheter. Utbildningen ger bland annat en översiktlig bild av följande områden:
- Drivkrafter och inflytandesfär- Drivkrafter och inflytandesfär
- Intressentanalys och intressentdialog
- Väsentlighetsanalys
- CSR-strategi- Uppförandekod och dess implementering
- CSR i leverantörskedjan
- Hållbarhetskommunikation
- Hållbarhetsredovisning enligt GRI

Mål med utbildningen:

 Efter genomförd utbildning kommer du att ha: 
- Grundläggande kunskaper om praktiskt hållbarhetsarbete i verksamheter
- Verktyg för att påbörja CSR-arbetet 
- Förståelse för hur ni kan involvera era intressenter och optimera strategin efter deras önskemål

Målgrupp:

Introduktion till CSR är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR/hålbart företagande är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper

Exempelvis: 
- CSR-samordnare
- Hållbarhetskoordinatorer
- Miljö-/kvalitets-/hållbarhetsansvarig 

CSR Skåne: Mångfald det nya normala

När: 16 september
Var: Online
När: 9.00 - 11.00
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk. Övriga: 1995 kr ex. moms.
Kontakt:

Den 16 september anordnar CSR Skåne en nätverksträff på ämnet ”Inkludering och mångfald- det nya normala”. Den sociala hållbarheten handlar till stor del om människors välbefinnande och pandemin har medfört att frågor kring arbetsmiljö och utanförskap har fått allt större utrymme i samhället. Varför är det viktigt att vara inkluderande? Investerare lägger ett allt större fokus på social hållbarhet i sina beslut och faktorer som påverkar företagskulturen vägs in i allt högre grad - såväl internt och som externt.

Olika kulturer och marknader kräver olika säljstrategier och kompetens. Företag ska ta hänsyn till diskrimineringslagstiftning, hållbarhetsmål och riktlinjer i ”code of conduct”. Allt låter fint i hållbarhetsredovisningen - men hur gör företag praktiskt när de arbetar med socialt ansvar? Nätverksträffen ger ditt företag olika exempel på hur företag tar sitt sociala ansvar och affärsnyttan med att jobba inkluderande.

Anmäl dig här 

MINE 09.05 Varför ska man bry sig om mångfald hur hittar vi drivkraften till att bry oss affärsnyttan Magdalena Nour Axis Communications 09.25 Axis Communications som företag ser för affärsnytta med m

Läs vårt nyhetsbrev från augusti

TEMs Nyhetsbrev från juni 

Läs nyhetsbrevet här

I nyhetsbrevet kan du läsa om:

 • CSR Skånes kommande nätverksträffar 
 • Kommande utbildningar i höst 
 • Kommande event inom NCSH 

Välkommen på en rundvandring i Hyllie!

Nyhet Sommartraff CSR

När: 25 augusti 
Tid: 9.00 - 11.00 
Var: Hyllie, Malmö (Corona-anpassad). 
Anmälan: Maila  begränsat antal platser 
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk. Övriga: 1995 kr ex. moms. 

Med klimatkontraktet som en stabil grund för hållbara lösningar har Hyllie på kort tid utvecklats till en stadsdel med internationell närhet, extremt attraktivt kontorsläge, gröna och intima bostadsmiljöer, prisbelönt grundskola och flera parker – i Hyllie samsas kontrasterna! Följ med på en stadsvandring med hållbarhetsfokus med nedslag i smarta energilösningar och i projekt med social hållbarhet i fokus. Vi samlas på Hyllie stationstorg. Rundvandringen leds av Sofia Sparr, projektledare hållbar stadsutveckling, E.ON och Britt-Marie Fagerström, projektledare på fastighets- och gatukontoret, Malmö stad. Träffen börjar kl 09.00 vid Hyllie stationstorg och beräknas vara klar vid 11-tiden.

Vill du vara med och delta på sommarträffen? 
Anmäl dig till  

Läs vårt nyhetsbrev från juni

TEMs Nyhetsbrev från juni 

Läs vårt nyhetsbrev här 

I nyhetsbrevet kan du läsa om:

 • Notisum har förvärvat Lagledning.se 
 • Grønnköpingkið - världens grönaste sjukhus 
 • CSR Skånes Sommarträff 
 • Höstens utbildningar 
 • Nordic Know-How #6 District Heating 

Det femte kapitlet i Nordic Know-How-serien är här!

NKH Egenproducerad energi 1 1TEMs nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare producerar en rapportserie kallad Nordic Know-How. Syftet med rapportserien är att sprida kunskap och öka medvetenheten om olika hållbarhetslösningar som kan implementeras på sjukhus och till exempel förbättra energieffektiviteten, minska klimatpåverkan och göra sjukvården mer hållbar. 

Detta femte kapitel handlar om förnybar energiproduktion med störst fokus på sol- och vindkraft. 

Tidigare kapitel har fokuserat på lustgasrening, geoenergi, belysning och ventilation. I det femte kapitlet lyfts olika tekniker inom sol- och vindkraft fram samt exempel på lösningar som har visat sig vara framgångsrika för sjukhus och andra vårdinrättningar.   
I varje kapitel finns det några exempel på sjukhus och en kortare presentation av tillhörande lösning. 

I samband med publiceringen av rapporten så arrangerade NCSH ett webbinarium den 16 juni för att diskutera hur förnybar energiproduktion kan gynna sjukhus och andra vårdinrättningar. De exempel som togs upp i rapporten presenterades kort och sedan höll inbjudna talare med erfarenhet inom området förnybar energi intressanta presentationer. 


energimyndigheten logotypeWebbinariet kommer inom snar framtid att publiceras på NCSH YouTube-kanal, där man även kan ta del av tidigare webbinarier. 

Till YouTube-kanalen

Till Rapportserien

 

CSR Skåne: EU direktivet Sustainable Corporate Governance

EU LAGFÖRSLAG

Missa inte CSR Skånes sista nätverksträff innan sommaren! 

EU kommissionen utreder just nu ett lagförslag som har till syfte att ställa krav på att företag gör riskbedömningar av de affärsbeslut de tar, ”due-dilligence”. Lagen ska tydliggöra det ansvar företag har att beakta eventuella negativa- miljö, sociala och ekonomiska, effekter deras verksamhet kan medföra, även i leverantörsledet. I förslaget finns även en rapporteringsskyldighet och transparens mot kunder och andra intressenter. EU Kommissionen vill att fokus hamnar på långsiktigt hållbart värdeskapande, snarare än kortsiktiga ekonomiska lösningar.

Under träffen behandlar vi bakgrunden till regleringen, förklarar hur lagstiftningen kan komma att se ut samt vad det kommer att innebära praktiskt och operativt för företag. Advokatbyråerna VINGE och Mannheimer Swartling behandlar den deskriptiva delen, spaningar om följder för verksamheter, troliga standarder och rapporteringskrav. Boliden kommer att behandla den operativa delen av vad due-diligence är i praktiken. I slutet av träffen har vi en paneldebatt mellan presentatörerna tillsammans med allmänna frågor och diskussion från alla deltagarna i mötet.

Anmäl dig här

När: 17 juni
Tid: 9.00-10.40
Var: Online
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk. Övriga: 1995 kr ex. moms. 


Talare: 

 • VINGE (Carl Trolle Olsson & Sofia Dam Wallin)
 • Mannheimer Swartling (Malin Helgesen & Veronica Lundström)
 • Boliden (Sara Olsson)

Kontakt: 

Ansvarig för CSR Skåne

Underkategorier

Sida 1 av 50

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.