sven

Nyheter

Nu börjar det bli bråttom att uppdatera till ISO 14001:2015

Som många känner till har den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 genomgått en uppdatering. Uppdateringen kom redan 2015 men verksamheter har till september i år på sig att övergå till den nya standarden. Men arbetet med att uppdatera ledningssystemet tar tid och därför rekommenderas organisationer med den gamla versionen att påbörja sitt arbete snarast.

Den nya standarden ISO 14001:2015 ställer ökade krav på bland annat ledningens engagemang, livscykelperspektiv, intressentdialog, mätning av miljöprestanda mm. Detta innebär att en mängd rutiner och arbetssätt behöver ses över för att leva upp till de nya kraven.

Vi på TEM har mångårig erfarenhet av att utveckla och uppdatera miljöledingsystem och har hjälpt ett stort antal verksamheter med övergången till den nya standarden. Vi har dessutom medarbetare som är certifierade revisionsledare enligt ISO 19011.

Vi hjälper er gärna med att till exempel:
- Identifiera de bitar som saknas i ert nuvarande ledningssystem (gap-analys)
- Rekommendera åtgärder
- Uppdatera era rutiner och instruktioner
- Ge råd och tips inför arbetet med uppdateringen

 

Kontakta gärna oss om ni står inför en kommande omcertifiering så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!
+46 (0)40-606 55 80

 

Ps. om ni hellre vill ansvara för uppdateringen själva erbjuder vi också kurser i ISO 14001:2015 där ni under en dags utbildning får lära er om de nya kraven och vad som förväntas av er verksamhet inför en omcertifiering.

CSR Skåne välkomnar Purac till nätverket!

CSR Skåne är glada att få presentera vår senaste medlem i nätverket – Purac! Vi ser fram emot ett spännande samarbete och är glada att få ta del av deras erfarenheter inom hållbarhetsområdet framöver. Nedan presenterar de sig själva:

”Purac är världsledande inom behandling av avloppsvatten, processvatten och dricksvatten samt inom innovativ behandling av biologiskt avfall. Vi utvecklar ständigt nya processer för att öka effektiviteten, minska drifts- och underhållskostnader och för att krympa anläggningarnas storlek.

Vi på Purac utför arbeten som förbättrar dricksvattenkvaliteten för konsumenten och processvattenkvaliten för industrin. Vi förbättrar även reningsprocessen i reningsverk och minskar därför belastningen på våra hav och vattendrag. De biogasproduktionsanläggningar som vi levererar bidrar till en ökad produktion av miljövänlig och förnyelsebar energi – samtidigt som vårt avfall omvandlas till en resurs. Purac är verksamma i hela kretsloppet.

Vi tar vårt ansvar för miljön – vi strävar alltid efter att minska energibehovet och användning av jordens resurser. Vi använder så långt som möjligt miljövänliga material och produkter, och värnar om detta från början till slut. Vi verkar också för att införa nya tekniska lösningar och nya material som minimerar utsläpp och skador på miljön. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OSHAS 18001.”

 

 

CSR Skåne välkomnar Ecoonline som ny medlem!

Vi är glada att få välkomna EcoOnline till CSR Skåne! Företaget kan, med hjälp av sitt digitala verktyg, bidra till en mer hållbar kemikaliehantering och vi ser mycket fram emot chansen att få samarbeta mer framöver. Vi låter Ecoonline presentera sig nedan: 

 

Med digitala lösningar online, utbildningar och stort kundfokus hjälper vi verksamheter förebygga och förhindra skador på människor och miljön genom användning av kemikalier. Som Nordens största leverantör av digitala kemikalieregister hjälper vi idag mer än 4000 verksamheter att enklare hålla koll på sin kemikaliehantering och kemikaliedokumentation. Detta gör det möjligt för verksamheter att arbeta förebyggande och förhindra skador på hälsa och miljö.

EcoOnline utvecklar mjukvara och har stort kundfokus för att göra kemikaliehantering och kemikaliedokumentation så användarvänlig och lönsam som möjligt. Det unika med EcoOnlines produkter är att hela leverantörskedjan är sammankopplad i samma databas. Bland våra samarbetspartners återfinns bl.a. Ramirent, Mekonomen, Würth och Sandviken Energi.

EcoOnline arrangerar årligen konferensen Miljö – och kemidagarna. En mötesplats för dig som arbetar med kemi-, miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsfrågor. Här kan du träffa andra som arbetar med liknande frågor, bli uppdaterade om nya lagar och förordningar och praktiska fall. Forskare, myndigheter och näringsliv ger olika infallsvinklar under samma tema.

EcoOnlines mission är ”Protecting people’s lives and the environment”

 

 

Nordic Conference on Sustainable Healthcare - rabatt för medlemmar i NCSH

Välkommen till Nordens ledande konferens
och mötesplats 
om hållbar sjukvård
- 15 februari, Stockholm

Nordic Center for Sustainable Healthcare och Aktuell Hållbarhet organiserar återigen den populära konferensen Nordic Conference on Sustainable Healthcare. 

Konferensen samlar återigen aktörer från hela hälso- och sjukvården för att diskutera lösningarna för framtidens hållbara sjukvård. Möt talare på både internationell och nationell nivå som har insikt i möjligheterna att använda sjukvårdens resurser så att de lever upp till hållbarhetskraven, oavsett om det gäller organisation, resurshantering, byggande, upphandlingsfrågor, leverantörer eller medarbetare.

Glöm inte att medlemmar i TEM:s nätverk, Nordic Center for Sustainable Healthcare, har dessutom en kraftig rabatt på deltagaravgiften. Istället för 4 900 kr betalar medlemmar endast 3 500 kr exkl. moms! För att anmäla dig om medlem i NCSH, klicka på länken nedan.

Anmäl dig som medlem i NCSH för endast 3 500 kr exkl. moms
(Ordinarie pris 4 900 kr exkl. moms)

 

Ur programmet:

- Så bemöts leverantörerna med de hållbara produkterna
- Hållbarhet hos Kaiser Permanente, en av världens största vårdkoncerner
- Verktyg för hållbart byggande och förvaltning av vårdfastigheter
- Internationella lärdomar om hållbar hälso- och sjukvård
- Så kan upphandlingar styra verksamheten i hållbar riktning
- Antibiotikaresistens – så ska sjukvården hantera den stora ödesfrågan

För mer information om talare och det fulla programmet, se här >>

 

 

Är du inte medlem i Nordic Center for Sustainable Healthcare ännu? 
Se det fulla programmet och anmäl dig och dina kollegor Nordic Center for Sustainable Healthcare

CSR Skåne välkomnar Position Green till nätverket!

CSR Skåne sparkar igång det nya året med att välkomna en ny medlem till nätverket! Det Malmö-baserade företaget Position Green hjälper företag att få styrning på sin hållbarhetsdata. De ser fram emot att öka sina kunskaper inom området och är särskilt intresserade av de kommande träffarna med fokus på FN's globala mål för hållbar utveckling. Här presenterar de sig själva: 

"Position Green är ett snabbväxande företag med ambitionen att revolutionera hur företag och organisationer arbetar hållbart.
Vår egenutvecklade mjukvara hjälper våra kunder att på ett effektivt och smart sätt samla in, analysera, visualisera och rapportera hållbarhetsdata.

Position Green arbetar idag med företag och organisationer i flertalet branscher och storlekar - allt ifrån mindre och medelstora aktörer till större industriföretag, börsnoterade livsmedelsföretag, landsting, transportbolag, fastighetsbolag, banker och ledande private equity företag"

 

 

Öka din kompetens inom CSR!

Välkommen till kursen Introduktion till CSR – en utbildning för dig som vill skaffa dig grundläggande kunskaper inom hållbarhetsområdet.

Under denna halvdagsutbildning får du lära dig mer om begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, samt de nyckelaspekter som ingår däri. Vi blandar teoretiska kunskaper, konkreta exempel och praktiska övningar så att du på bästa sätt kan tillämpa kursmomenten i din verksamhet.

Utbildningen riktar sig till:
Dig som är i uppstarten i hållbarhetsarbetet, som fått utökat ansvar eller som helt enkelt vill bredda din kompetens inom hållbarhetsområdet. 

Mål med utbildningen:
Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få den kunskap och de redskap som behövs för att låta hållbarhet genomsyra hela organisationen. Dessutom får du:
- Grundläggande kunskaper inom CSR och hållbarhet
- Förståelse för de sociala aspekternas betydelse för utvecklingen av företagets identitet, värdegrund, image och varumärke
- Metoder, verktyg och goda exempel inom bl a riskanalyser, målarbete och leverantörsarbete
- Kunskaper om att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor och välja ut fokusområden med hög relevans för verksamhetens nyckelintressenter

Datum: 8 februari, 09.00-12.00
Plats:
Altonagatan 3, 211 38 Malmö
Kostnad: 2500 kr exkl. moms, gratis för medlemmar i CSR Skåne
Anmälan:  

 

Kontakta vår kursledare för mer information:

Marie Pettersson:  , 0708 -  927 302

Marie, Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har god erfarenhet av de utmaningar och möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business. 

God jul och gott nytt år, önskar TEM!

Ett stort tack till alla kunder, vänner och samarbetspartners för i år! 

Under 2017 har vi hunnit med mycket här på TEM. Bland annat har vi genomfört två lyckade konferenser, Nordic Conference for Sustainable Healthcare och CSR Øresund, ansvarat för en paneldebatt om hållbar sjukvård under Almedalen, startat upp flera intressanta projekt samt en rad andra spännande aktiviteter. Dessutom har våra nätverk vuxit som aldrig förr och vi har nu totalt runt 170 medlemmar! 

Vi vill tacka alla våra kunder, vänner och nätverksmedlemmar och hoppas på ett fortsatt gott samarbete i fortsättningen  Vi ser fram emot ett minst lika fantastiskt år 2018. Vi har redan uppdaterat kalendern med några av de aktiviteter - utbildningar, nätverksträffar, konferenser - som kommer att äga rum under året. Så håll gärna koll där, eller läs våra nyhetsbrev, för att hålla dig uppdaterad om allt spännande som äger rum! 

 

Total Sustainability Management – årets sista nätverksträff med CSR Skåne

CSR SkaneIgår var det fullsatt när Scandic stod värd för årets sista nätverksträff med CSR Skåne. Temat var Total Sustainability Management där talarna gav många exempel på hur hållbarhetsarbetet kan integreras i verksamhetens olika delar. Stort tack till er för mycket intressanta presentationer!

Dagens första talare var hotelldirektörerna Anna Boudrie och Thomas Ivarsson från Scandic som berättade om deras hållbarhetsarbete där fokus ligger på såväl miljöfrågor som socialt ansvarstagande. Målsättningen är att vara en inkluderande arbetsplats och hantera hållbarhetsfrågorna med fokus på både personal och gäster. ”Vi ska hjälpa våra gäster att göra hållbara val” sa de bland annat. 

Därefter fick vi lyssna på Susanne Arvidsson som är docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och forskar om hållbart företagande. Hon pratade bland annat om behovet av ett systematiskt hållbarhetsarbete där tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och uppföljning är viktiga delar. Dessutom kan företag bli bättre på att kommunicera syftet med sitt hållbarhetsarbete, hantera sina intressenter och använda lämpliga nyckeltal.LU2                                                   Susanne Arvidsson

Nästa talare var Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne. Hon berättade om hur regionen kan verka för en hållbar utveckling, till exempel genom att hålla innovationsupphandlingar och i övrigt arbeta med hållbar upphandling samt driva samverkansprojekt med olika aktörer och stärka folkhälsan. Här är det förebyggande arbetet mycket viktigt menade hon.

Eftermiddagen fortsatte med en presentation av Johanna Landberg som är hållbarhetschef hos en av nätverkets nyaste medlemmar, SPP. Johanna berättade att SPP som kapitalförvaltare kan påverka på olika sätt, till exempel genom att utföra hållbarhetsanalyser och välja att inte investera i branscher och företag som inte lever upp till SPP:s krav. Johannas uppmaning till andra var att se över hur företagets pengar investeras och göra aktiva val ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är dessutom numera bevisat att det är mer lönsamt att välja hållbara alternativ vid placering av pensionspengar.

Sist ut var Irina Lindquist, ansvarig för Schneider Electrics sjukvårdssegment i Sverige, som med fokus på just hållbar sjukvård redogjorde för hur tekniska lösningar kan användas för bland annat energieffektivisering. Hon menade att många lågt hängande frukter redan hanterats och att det finns behov av nya innovationer.

Träffen avslutades med ett julmingel där glögg och julgodis stod framdukat. Nu önskar vi alla medlemmar God jul och Gott nytt år och så ses vi igen 2018! 

SPP                                                   Johanna Landberg

 

 

 

CSR Skåne välkomnar Castellum som ny medlem!

Vi hälsar ytterligare en ny medlem välkommen till nätverket CSR Skåne. För Castellum är framtidens fastigheter självklart byggda på ett hållbart sätt och genom sitt deltagande i nätverket ser de fram emot att dela erfarenheter och kunskaper med andra medlemmar med ett starkt hållarhetsintresse och -engagemang! Vi låter Castellum presentera sig själva: 

 


Castellum är ett stort fastighetsbolag, ett av Sveriges största, som hjälper företag att utvecklas och människor att växa i 20 tillväxtorter – från Köpenhamn i syd till Sundsvall i norr. Castellum är också ett litet fastighetsbolag som arbetar nära våra kunder. Vad vi än gör är människan i centrum och fastigheten runtom.

Castellum tror på ansvarsfullt företagande. Hållbarhetsarbetet är en integrerad och naturlig del av verksamheten. För oss är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället; att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Det handlar bland annat om att använda naturresurser så klokt och effektivt som möjligt, samt att vara en engagerad part i de regioner där vi är verksamma. Därför engagerar vi oss till exempel i CSR Skåne – för att knyta kontakt samt dela erfarenheter och kunskap med andra organisationer med ett hållbarhetsintresse.

Det innebär också att vi miljöklassar fastighetsbeståndet. Castellum har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige. Vi bygger också den första kontorsbyggnaden i Norden som registrerats för att certifieras enligt WELL; en internationell standard som väger in människors välbefinnande i arbetslivet.

Castellums hållbarhetsarbete har uppmärksammats internationellt genom flera stora priser. Castellum är till exempel korad etta, som den mest hållbara fastighetsutvecklaren i världen, av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Castellum har dessutom, som enda nordiska fastighetsbolag, valts in i Dow Jones Sustainability Index, som inkluderar de bolag inom alla branscher i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

 

 

Nordic Conference on Sustainable Healthcare - årets ledande konferens om hållbar sjukvård

 

Välkommen till the Nordic Conference on Sustainable Healthcare
- den årliga mötesplatsen för de som vill vara med och göra sjukvården mer hållbar!

Återigen samlas aktörer inom hälso- och sjukvård för att lyfta fram de utmaningar och lösningar som följer med ökade miljö- och hållbarhetskrav. 2018 års konferens diskuterar hur leverantörerna med de hållbara lösningarna når sin marknad. En unik undersökning presenteras som visar vilka förväntningar leverantörerna har på de stora institutioner som är deras kunder. Företrädare för dessa får reagera på leverantörernas synpunkter och belysa olika perspektiv.

Deltagaravgift:

Medlemmar i NCSH:        3 500 kr exkl. moms (anmäl dig via denna länk >>)
Early Bird-pris:               3 900 kr exkl. moms (ordinarie pris: 4 900 kr exkl. moms)


Ur programmet:

  • Så bemöts leverantörerna med de hållbara produkterna
  • Hållbarhet hos Kaiser Permanente, en av världens största vårdkoncerner
  • Verktyg för hållbart byggande och förvaltning av vårdfastigheter
  • Internationella lärdomar om hållbar hälsa och sjukvård
  • Så kan upphandlingar styra verksamheten i hållbar riktning
  • Antibiotikaresistens – så ska sjukvården hantera den stora ödesfrågan

Årets konferens lyfter blicken från Norden och låter dig ta del av framgångsfaktorer från ledande beslutsfattare och experter från USA, Israel och Storbritannien. Hör om deras framgångar för en hållbar utveckling och vilka utmaningar som nu väntar. Du får unika möjligheter att bredda ditt nätverk, nå nya marknader, och samtidigt få de nya insikter som krävs för att lyfta miljö- och hållbarhetsarbetet i hälso- och sjukvårdssektorn i Norden.

 

Möt våra talare! 

 

 Konferensen är ett samarbete mellan Aktuell Hållbarhet och TEM:s nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare.  

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.