sven

Nyheter

Kickoff för energieffektiviseringsprojekt

TEM:s nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) har beviljats medel av Energimyndigheten för att under 2-4 år arbeta med internationalisering av energieffektiv och klimatsmart sjukvård. Sverige är på många sätt världsledande på hållbarhet i sjukvården och detta ska paketeras för att öka exporten av lösningar inom området. I projektet ingår även att skapa förutsättningar för en bättre hemmamarknad vad gäller innovativa lösningar för klimat- och energieffektiv sjukvård.

Nu bjuder vi in till kickoff för projeket!

VAR: Scandic Stortorget, Malmö
NÄR: 09.30-16.30, 21 mars 0930
ANMÄLAN:  

 

Preliminärt program

09.30 Välkomna

10.00 Introduktion

 • Om NCSH och TEM - Daniel Eriksson co-director på TEM och grundare av NCSH
 • Platform for sustainable healthcare - Johannes Brundin, Projektledare och medgrundare av NCSH

10.30 Presentationer från sjukhus, regioner och partners med energi- och klimatsmarta lösningar

 • Energimyndigheten
 • United Nations Development Programme- Energieffektivisering ur ett internationellt perspektiv
 • Norrlands Universitetssjukhus- Energieffektivisering på sjukhus
 • Region Skåne- - Trelleborgs Rättspsyk, erfarenheter och lärdomar från en  plusenergi vårdbyggnad
 • Healthcare Without Harm- Energieffektivisering ur ett Europeiskt perspektiv

12.00 Lunch

13.00 Presentationer från företag med energi- och klimatsmarta lösningar

 • Enrad
 • Siemens
 • EnergyMachines
 • OCO Nordic
 • Schneider Electric
 • Enjay

15.00 Workshop - förväntningar från deltagare, sjukvårdens behov och kommande arbete

16.00 After-workshop mingel med dryck och tilltugg

 

Vi ses där! 

NCSH bildades 2015 av Stiftelsen TEM i Malmö som ett resultat av ett behov som utkristalliserats under många års arbete med hållbar sjukvård. NCSH har i dagsläget runt 100 medlemmar från ett 15-tal länder. Medlemmarna består av företag, universitet, sjukhus, regioner, kluster och exportorganisationer. Området är tvärsektoriellt och spänner över ett stort antal branscher såsom miljöteknik, arkitektur, logistik och life science. www.sustainablehealthcare.se 

Lyckad uppstart för jämställdhetsprojekt

I veckan hölls uppstartsmötet för ett projekt gällande integrering av jämställdhetsfrågor i ledningssystem. Under workshopen samlades engagerade personer från ett 20-tal organisationer för att diskutera hur man kan lyfta in jämställdhetsaspekter i befintliga styrsystem.

Bland annat diskuterades vikten av att inkludera männen i arbetet, värdet av att mäta och föra statistik samt svårigheten med att styra mjuka värden, så som företagskultur. Du kan läsa en sammanfattning från workshopen här >>

Du kan även ta del av de presentationer som hölls under mötet:

Linnea Turnstedt, Stiftelsen TEM - Integrering av jämställdhet i ledningssystem
Martina Skrak, Länsstyrelsen Skåne - Ett Jämställt Skåne 
Anders Forkman och Ingela Malmborg, Vinge Advokatbyrå - Praktiska exempel på jämställdhetsarbete i advokatverksamhet

Om du är vill ha mer information eller vill delta i projektet, kontakta oss! 
Linnea Turnstedt

0708-927305

Om projektet

TEM har beviljats finansiering från Jämställdhetsmyndigheten för ett projekt om att integrera jämställdhetsfrågor i befintliga ledningssystemsstrukturer. Projektet kommer att löpa från januari till september 2019 och inom ramen för projektet kommer vi att undersöka, både genom teoretiska undersökning och workshop med organisationer och företag, hur verksamheter kan arbeta för att integrera jämställdhetsaspekter i sina befintliga ledningssystem (t.ex., ISO 14001, ISO 45001/OHSAS18001 eller ISO 26000). Genom att skapa en metodik för att implementera dessa frågor i till exempel befintliga rutiner är målet att skapa en mer konkret struktur och därmed underlätta och befästa arbetet för en mer jämställd verksamhet.

 

CSR Skåne välkomnar Berendsen!

Vi är väldigt glada att få presentera Berendsen Textil Service som ny medlem i TEM:s nätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver!

Vilka är Berendsen?
Berendsen är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa. Vi skapar mervärden för våra kunder genom att ta hand om hanteringen av arbetskläder, bädd- och badlinnen, hygienutrustning och golvvård. För att frigöra tid och pengar för kunden och optimera resursanvändningen erbjuder vi våra produkter och tjänster i ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga hyrkoncept. Berendsen Textil Service AB ingår i Elis, ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är vi 1300 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi har 24 anläggningar spridda över landet. www.berendsen.se

Hur arbetar ni med hållbarhet?
För att lösa de utmaningar som är kopplade till ökad konsumtion och samtidigt driva utvecklingen mot klimatneutralitet behöver fler företag och konsumenter ett tydligare kretsloppstänkande. Berendsens affärsmodell bygger i grunden på cirkulära processer där vi hyr ut, tvättar och distribuerar olika typer av textilier till företag och organisationer. Det kräver ett nära samarbete med, och kunskap om, många olika typer av branschers verksamhet och vardag.

Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
För att lyckas nå en hållbar framtid med nettonollutsläp, inte minst kopplat till produktion och konsumtion, behövs mer samarbete mellan och inom olika branscher. Tillsammans kan vi nå målen.

 

 

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet.
Du kan läsa mer om CSR Skåne här >>

 

 

Årets hållbarhetstrender

Årets första träff med CSR Skånes hölls förra veckan på Wihlborgs fastigheter. Under 2019 utformar vi träffarnas tema efter önskemål från våra medlemmar och nu i januari resulterade det i en framtidsspaning över kommande hållbarhetstrender under 2019. Efter att Linnea Turnstedt, ansvarig för CSR Skåne, hälsat alla välkomna inledde Marie Pettersson med att prata om det gångna året som bland annat har präglats av vädermässiga avvikelser, politiska överraskningar och globala utmaningar.

Wihlborg var näst på tur och representerades av Anna Nambord, HR- och hållbarhetschef, Staffan Fredlund, miljöchef, och Dag Widell, chef för IT och digital utvecklingsverksamhet. Anna pratade om medarbetarrelationen och att dessa kommer att bli allt viktigare framöver om man vill lyckas med det interna hållbarhetsarbetet. Anna nämnde också att det kan vara fördelaktigt för verksamheter att hitta utvecklingsmöjligheter genom att definiera sin negativa påverkan och vilken ställning de har värdekedjan. Staffans framtidsspaning påvisade att miljöcertifieringar kommer att användas allt mer inom byggbranschen, cirkulära affärsmodeller kommer anammas av fler verksamheter och samarbete kan ge allt fler konkurrensfördelar. Dag Widell avslutade med att berätta om de digitala trenderna som självklart genomsyras av IA, AR och LiT som möjliggör allt från sensorbaserade fastigheter och egenkontroll av miljövärden till förenklad inlärningsprocess för medarbetare.


Anna Nambord, Dag Widell och Staffan Fredlund, Wihlborgs

Eftermiddagen fortsatte med Martin Lucander från Aspekta som gav oss en överblick av trender kring strategisk kommunikation. Martins spaning belyser att allt fler företag ser värdet i att hållbarhetskommunicera, men att det därmed sätts krav på att det faktiskt finns något hållbart att kommunicera – inte bara green washing. Martin tror också att vi konsumenter har mognat i hur vi tar till oss hållbarhetsbudskap. Företag behöver alltså inte längre vara rädda för den bemöta den komplexitet som ofta är förknippat med just hållbarhet.

Emma Ihre, tf Ordförande för Global Compact Sweden, höll med Martin och menar att 2019 är året för handling. Allt fler ställer krav på att det faktiskt ska ske någon förändring och att vi konsumenter inte längre kommer acceptera stora marknadsföringskampanjer utan att de backas upp med resultat. Emma tror också att ökade krav och regelverk kommer att tvinga fram en förändring, även hos de motvilliga.

Christoffer Enander, Sparbanken Syd

Avslutningsvis fick vi möjlighet att lyssna på Christoffer Enander, Sparekonom på Sparbanken Syd. Christoffer berättade om hållbarhetens blinda fläck – vårt sparande. Från att ha varit helt bortglömt i debatten blir det allt mer fokus på hur våra investeringar kan arbeta för att skapa en mer hållbar värld. Bara genom att lägga om pensionen för de anställda kan företag göra enorm skillnad!

Stort tack till alla talare och deltagare på årets första träff med CSR Skåne. Nästa gång kickar vi igång vårt projekt kring integrering av jämställdhet i ledningssystem. Det vill du inte missa! Läs mer och anmäl dig här >>

 

Denna träff har anordnats av nätverket CSR Skåne. Om du vill veta mer om nätverket eller om ni är intresserade av att bli medlemmar, vänligen kontakta oss!
Mer information om CSR Skåne >>

 

TEM:s nyhetsbrev januari

 

Tidigare i veckan kom TEM:s nyhetsbrev för januari ut. I våra nyhetsbrev kan du bland annat läsa om bland annat våra kommande aktiviteter, utbildningar, nya medlemmar och pågående projekt.

I denna månadens nyhetsbrev kan du läsa om:

- Jämställdhetsintegrering - nytt projekt
- Vårens utbildningar
- Resor & Transporter - nästa nätverksträff med CSR Skåne
- Workshop i Oslo
- Kommande aktiviteter

Läs hela nyhetsbrevet här >>

CSR Skåne välkomnar PMC Hydraulics!

Vi är glada att få välkomna PMC Hydraulics till vårt hållbarhetsnätverk - CSR Skåne

CSR Skåne är nätverket för aktörer i Sydsverige som vill öka sina kunskaper, sprida goda exempel inom hållbarhetsarbetet och nätverka med potentiella samarbetspartners. Vi anordnar årligen exklusiva nätverksträffar, workshops och utbildningar som våra medlemmar kan ta del av. Nedan låter vi PMC Hydraulics presentera sig närmre!

Vilka är PMC?
PMC Hydraulics AB är en ledande nordisk leverantör av anpassade hydraulsystem och komponenter för kunder inom sektorerna: industri, energi, mobil, marin. Vi är en global expert med en stark lokal närvaro genom verksamhet i Norden och Baltikum, samt produktion i Estland, Polen, Kina och Indien.

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Vi främjar och är engagerad i ständiga förbättring av vårt miljöledningssystem för att öka miljöprestanda. Vi har satt upp två huvudmål:
- använda energi så effektivt som möjligt.
- minska våra utsläpp av koldioxid.

Utöver det arbetar vi även för att:
- skydda miljön, förhindrar föroreningar
- minimerar avfall till deponi genom att minska vår avfallsproduktion, och genom sortering och återvinning av avfall där det är ekonomiskt och operativt genomförbart.
- Beaktar miljön vid upphandling av varor och tjänster.
- Beaktar miljön i de varor och tjänster vi tillhandahåller kunderna.

Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
Vi vill utbyta kunskap med andra och att få inspiration till förbättringar.

 

CSR Skane

 

NCSH och TEM har på kort tid beviljats ett flertal stora projekt kring hållbarhet i hälso- och sjukvården

NCSHTEM:s nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) har beviljats medel av Energimyndigheten för att under 2-4 år arbeta med internationalisering av energieffektiv och klimatsmart sjukvård. Sverige är på många sätt världsledande på hållbarhet i sjukvården och detta ska paketeras för att öka exporten av lösningar inom området. I projektet ingår även att skapa förutsättningar för en bättre hemmamarknad vad gäller innovativa lösningar för klimat- och energieffektiv sjukvård.

NCSH har också nyligen beviljats medel av Vinnova för att i samverkan med Medeon, Medicon Village, Sahlgrenska Science park och Swecare lyfta hållbarhetsarbetet inom områdena Life Science och medicinteknik.

NCSH arbetar även med att ta fram ett white paper om hållbarhet i den nordiska sjukvården åt Nordic Innovation som en del av det Nordiska statsministerinitiativet för hållbar utveckling

NCSH bildades 2015 av Stiftelsen TEM i Malmö som ett resultat av ett behov som utkristalliserats under många års arbete med hållbar sjukvård. NCSH har i dagsläget runt 100 medlemmar från ett 15-tal länder. Medlemmarna består av företag, universitet, sjukhus, regioner, kluster och exportorganisationer. Området är tvärsektoriellt och spänner över ett stort antal branscher såsom miljöteknik, arkitektur, logistik och life science.

NCSH är baserat i Malmö och arbetar främst nationellt, nordiskt och internationellt med hållbarhet i sjukvården. NCSH har under de senaste åren drivit ett stort antal projekt, internationella delegationer, konferenser och andra aktiviteter för att öka arbetet med hållbarhet i sjukvården och internationalisering av de goda exempel som finns i Norden. NCSH är en del av Stiftelsen TEM som är en självfinansierande stiftelse och vilken, förutom NCSH, bla även driver det regionala nätverket CSR Skåne.

www.sustainablehealthcare.se

Kontakt:

Daniel Eriksson
co-director TEM och grundare NCSH

0707-94 42 13

Nytt projekt: Jämställdhetsintegrering

TEM har beviljats finansiering från Jämställdhetsmyndigheten för ett projekt om att integrera jämställdhetsfrågor i befintliga ledningsstrukturer. Projektet kommer att löpa från januari till september 2019 och inom ramen för projektet kommer vi att undersöka, både genom teoretiska insamlingar och workshop-moment med organisationer och företag, hur verksamheter kan arbeta för att integrera jämställdhetsaspekter i sina befintliga ledningssystem (t.ex., ISO 14001, ISO 45001/OHSAS18001 eller ISO 26000). Genom att skapa en metodik för att implementera dessa frågor i till exempel befintliga rutiner är målet att skapa en mer konkret struktur och därmed underlätta och befästa arbetet för en mer jämställd verksamhet.

I februari kommer en inledande workshop att anordnas dit vi bjuder in alla som är intresserade av att lära sig mer om jämställdhetsfrågor och/eller vill vara delaktiga i projektet för att öka jämställdheten i sina verksamheter.

Uppstartsmötet äger rum den 13:e februari i Malmö. Du kan läsa mer i inbjudan här >>

Om du vill veta mer om projektet eller redan nu anmäla intresse för deltagande är du välkommen att kontakta projektledare Linnea Turnstedt, , 0708-92 73 05. 

TEMochJAMY2

Årets sista träff med CSR Skåne

CSR Skane

Förra veckan anordnades CSR Skånes sista nätverksträff för det här året. Under 2018 har vi utgått från FN:s globala mål vid varje nätverkstillfälle. Vi hade sparat mål 12 och 17 för decembers träff vilka handlade om hållbar produktion och konsumtion respektive genomförande och globalt partnerskap. Dagens tillställning hölls på Länsstyrelsens kontor i Malmö och introducerades av TEM:s egna hållbarhetsexpert Marie Pettersson.

Förmiddagens program fortsatte med att Jeanette Schlaucher, chef för den miljöstrategiska enheten på Länsstyrelsen, berättade om det strategiska arbetet bakom de uppsatta miljömålen i länet. Exempelvis har Länsstyrelsen Skåne ett mål om att minska konsumtionens växthusgasutsläpp från 12 ton till 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år fram till 2030. Susanne Dahlberg, miljöstrateg på Länsstyrelsen, gick sedan mer ingående in på om arbetet med att integrera hållbar konsumtion i organisationen genom olika åtgärdsprogram. Jeanette berättade också om hur de samverkar med andra aktörer i hållbarhetsarbetet, bland annat i sina projekt.

         


Dagens nästa talare var André Zandelin, VD på Accus. Accus producerar samt levererar skyltar och jobbar hårt för att göra dessa så miljövänliga som möjligt. Accus försöker designa bort så mycket avfall det går vilket minskar materialanvändningen. Genom att designa för hållbarhet ser de inte bara nytta för samhälle och miljö utan även affärsnytta – verkligen win-win! Accus produkter ska bestå av sunda material och bidra till en människovänlig urban miljö. En viktig åtgärd och utmaning som Accus arbetar med är att påverka leverantörsledet gällande förnyelsebar energi. Andre avslutade med att poängtera att en organisation inte kan bli cirkulär av sig själv utan det krävs samarbeten mellan flera aktörer för att lyckas.


Efter en trevlig fika var det dags för förmiddagens sista talare. Ann Nerlund är miljöpedagog på Sysav och berättade hur hon ser den ohållbara baksidan av konsumtion varje dag på Sysavs anläggning. Under 2017 slängdes 12 857 ton sopor på Sysavs återvinningscentraler. Ann framhöll att fokus måste ligga på uppströmsarbetet, det vill säga ändra beteendet bland konsumenter för att minimera uppkomsten av sopor och inte fastna i att vi i Sverige, jämfört med andra länder, är duktiga på sopsortering. Sysav har många spännande projekt och samarbeten med andra aktörer för att tillsammans kunna skapa ett mer hållbart samhälle.

Glöm inte att anmäla er till nästa träff!
Det 17:e januari kommer vi att diskutera hållbarhetstrender hos Wihlborgs i Malmö. Läs mer om talare och agenda här >>

Denna träff har anordnats av nätverket CSR Skåne. Om du vill veta mer om nätverket eller om ni är intresserade av att bli medlemmar, vänligen kontakta oss!
Mer information om CSR Skåne >>

Kontakta oss >>

Nyhetsbrev december

Tidigare i veckan kom TEM:s nyhetsbrev för december ut. I våra nyhetsbrev kan du bland annat läsa om bland annat våra kommande aktiviteter, utbildningar, nya medlemmar och pågående projekt.

I denna månadens nyhetsbrev kan du läsa om:

- Nya projekt: Vision och vägledning för världens hållbaraste sjukvård 2030 & Platform för internationalisering med fokus på hållbar sjukvård
- Utbildning: Hållbarhetsredovisning enligt GRI standards den 27 februari
- Utbildning: Introduktion till CSR den 14 mars
- Nätverksträff med CSR Skåne: 17 januari diskuterar vi kommande hållbarhetstrender
- Inbjudan att delta på workshop i Oslo inför skapandet av ett Nordic White paper
- Summering från delegationen till Tel Aviv som TEM anordnade i november
- Kommande aktiviteter

Läs hela nyhetsbrevet här >>

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.