sven

Hantering av farliga ämnen på jobbet – har ni koll på riskerna?

På nästan alla arbetsplatser förekommer kemikalier eller aktiviteter som kan ge upphov till kemiska arbetsmiljörisker och skador på miljön. Det kan bland annat handla om aktiviteter som svetsning eller arbete med härdplaster, förekomster av damm i produktionen eller användning av kemiska produkter som till exempel rengöringsmedel, färger och bekämpningsmedel.

Under 2018 och 2019 har Arbetsmiljöverket, inom ramen för en EU-kampanj med fokus på kemiska risker, besökt arbetsplatser med syfte att säkerställa att de har en säker hantering av farliga ämnen. Utöver besök ute i verksamheter har Arbetsmiljöverket även anordnat seminarier och skickat ut information för att nå ut med budskapet ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”. Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att det finns utrymme för förbättring, av 3 600 kontrollerade arbetsplatser identifierades en eller flera brister hos närmare 2 900.

Det finns en mängd lagstiftning som berör kemiska arbetsmiljörisker och hantering av farliga kemiska ämnen. Som arbetsgivare är du bland annat ansvarig för att identifiera kemiska risker, göra riskbedömningar, dokumentera arbetet, vidta åtgärder och informera arbetstagarna hur de ska hantera farliga ämnen på ett säkert sätt. Genom att arbeta förebyggande kan ni minska risken för olyckor och sjukdomsfall.

Läs mer om resultatet från inspektionerna på Arbetsmiljöverkets hemsida >> 

Länk till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker >> 


Behöver ni stöd i arbetet med kemikaliehantering i er verksamhet?

TEM:s experter bidrar gärna med råd kring bland annat riskanalyser och arbetsmetoder. Eller varför inte boka in ett utbildningstillfälle, helt med fokus på säker hantering av kemikalier? Vi erbjuder även bevakning av miljö- och arbetsmiljölagstiftning så att ni regelbundet får kännedom om ändringar i kemikalielagstiftningen.

Kontakta oss på eller 040-606 55 80.

 

faropiktogram

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.