sven

Hållbar sjukvård

TEM har lång erfarenhet och unik kompetens inom området hållbar sjukvård. Vi hjälper er verksamhet att jobba med hållbarhetsfrågor utifrån de speciella förutsättningar som finns i vården med patienten i centrum, oavsett om det är utifrån sjukvårdens eller leverentörens perspektiv.

Utvecklingsprojekt

Hållbar sjukvård är ett relativt nytt område med en mängd spännande utvecklingsmöjligheter. TEM deltar i projekt som bidrar till att nya kunskaper omsätts i praktiken. TEM har tidigare t.ex. agerat projektledare i exportprojektet Sustainable Health Care och har också deltagit aktivt i EU-projektet Green Health Care Öresund och Sustainable Hospitals. Vi har även varit delaktiga i att ta fram en Nordisk guideline för inköp av gröna textilier i sjukvården.  TEM var även initiativtagare till, och projektledare för den internationella konferensen CleanMed Europe i Malmö 2012. Dessutom ligger TEM bakom den årliga konferensen The Nordic Conference on Sustainable Healthcare

TEM har även grundat nätverket Nordic Center for Sustainable Healthcare. En plattform för de aktörer som arbetar för att öka sjukvårdens hållbarhetsprestanda. Detta innefattar så väl leverantörer, myndigheter, NGO's och vårdverksamheter. 

Samhällsansvar - CSR

Sjukvården har en stor inverkan på omvärlden och hållbarhet i sjukvården är mycket mer än bara miljöfrågor. Det handlar om allt från att ta ansvar för sina leverantörer till att samarbeta med ideella organisationer i närområdet. Vi kan stödja företaget eller organisationen med hållbarhetsredovisning och GAP-analys mot GRIs riktlinjer, uppförandekoder och implementering av dessa, leverantörsbedömningar, strategier för mångfaldsarbete och liknande frågeställningar.

Läs mer om våra CSR-tjänster här >>

Lagens krav

Alla vårdverksamheter ska ha kontroll på den lagstiftning man berörs av. TEM erbjuder lagbevakningstjänster som hanterar detta på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. I vårt webbaserade system Lagledning.se tillhandahåller vi verksamhetsspecifik lagstiftning på miljö- och arbetsmiljöområdet. I systemet finns även sjukvårdslagstiftning tillgängligt. Systemet innehåller funktioner som lagefterlevnadsmodul, sökfunktion, fält för verksamhetens egna anteckningar och kopplingar till kraven i ISO 14001. Flertalet vårdaktörer använder sig idag av vår lagledningstjänst för att strukturera lagefterlevnaden inom miljö- och arbetsmiljö.

Utbildning och kommunikation

Vi har en rad utbildningar inom hållbar sjukvård, allt från allmänna utbildningar inom ämnet till mycket specifika utbildningar om bland annat läkemedel i miljön, smittförande avfall, upphandling av miljöanpassade produkter och effektiv energianvändning. Att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete både internt och externt är en framgångsfaktor och här kan vi bidra med olika typer av tjänster såsom strategiska kommunikationsplaner och artiklar till verksamhetens nyhetsbrev.

Anlita en erfaren revisor

Ett sätt att utveckla och förbättra verksamhetens ledningssystem är att göra regelbundna internrevisioner. TEM:s revisorer reviderar mot kraven i ISO 14001 och OHSAS 18001 samt miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Vi kan även göra specialrevisioner mot exempelvis projektplaner, eller på underleverantörer och uppförandekoder. Bland våra konsulter finns certifierade revisionsledare enligt ISO 19011.

Effektiva verksamhetssystem

Ett ledningssystem ska vara väl anpassat till organisationens förutsättningar för att det ska bli ett smidigt hjälpmedel och kunna användas på ett effektivt sätt. TEM har stor erfarenhet av att bygga ledningssystem utifrån vårdens förutsättningar. Vi bygger och utvecklar ledningssystem inom miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (OHSAS 18001) och enligt standarden för socialt ansvarstagande (ISO 26000).

Området är komplext och tillsammans med projektet Sustainable Health Care har vi samlat en kunskapsbank med värdefull information om hållbar sjukvård. Där hittar du bland annat en stor samling rapporter och utvärderingar både från Sverige och resten av världen.

Kontakta oss för mer information på 040 - 606 55 80 eller

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.