sven

CSR - ansvarstagande i praktiken

Intresset för CSR och hållbarhet ökar, både inom företag och i samhället i stort. Det förväntas även allt mer att kunskaper om CSR ska finnas på olika nivåer och olika avdelningar inom organisationen.

Våra utbildningar inom området socialt ansvartagande och CSR (Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar) redogör för hur företag och andra organisationer kan arbeta med CSR och hållbarhetsredovisning enligt internationella riktlinjer och standarder, till exempel Global Compact, GRI Standards och ISO 26000. Utbildningarna ger grundläggande kunskap och verktyg att förstå CSR-aspekternas betydelse för utvecklingen av det egna företagets identitet, värdegrund, image och varumärke.

Exempel på områden som tas upp under utbildningarna

  • Drivkrafter och inflytandesfär
  • Intressentanalys och intressentdialog
  • Väsentlighetsanalys
  • CSR-strategi (hållbarhetsrisker, policy, styrning, mål och uppföljning)
  • Uppförandekod och dess implementering
  • CSR i leverantörskedjan
  • Hållbarhetskommunikation, intern och extern (inklusive hållbarhetsrelaterade rankningar och index, till exempel Dow Jones Sustainability Index, CDP, ESG)
  • Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

Målgrupp

Personer i företagsledningen, miljö- och kvalitetsansvarig, funktioner inom inköp och andra som kommer i kontakt med hållbarhetsfrågor. Utbildningen riktar sig till personer inom såväl privata och offentliga organisationer som behöver en grundläggande CSR-utbildning som avstamp inför framtida arbete.

Om utbildningarna

Nedan ges en beskrivning av våra utbildningar inom CSR. Information om kommande kurstillfällen hittar du i vår kalender.

Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov. 


Introduktion till CSR

Introduktion till CSR är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån ett CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper.


CSR – ansvarstagande i praktiken

CSR — ansvarstagande i praktiken är en heldagskurs som utgår från kraven i standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, och tar upp både strategiskt arbete och praktiskt metodik för införande och uppföljning av CSR-arbetet. Stor vikt läggs även vid kommunikation av hållbarhetsprestanda.


För mer information vänligen kontakta:

 

 

 

Kalender CSR Skåne

Läs mer om våra CSR-tjänster:

CSR

Kontakta våra CSR-specialister:

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.