sven

CSR - ansvarstagande i praktiken

Intresset för CSR och hållbarhet ökar, både inom företag och i samhället i stort. Det förväntas även allt mer att kunskaper om CSR ska finnas på olika nivåer och olika avdelningar inom organisationen.

Våra utbildningar inom området socialt ansvartagande och CSR (Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar) redogör för hur företag och andra organisationer kan arbeta med CSR och hållbarhetsredovisning enligt internationella riktlinjer och standarder, till exempel Global Compact, GRI Standards och ISO 26000. Utbildningarna ger grundläggande kunskap och verktyg att förstå CSR-aspekternas betydelse för utvecklingen av det egna företagets identitet, värdegrund, image och varumärke.

Exempel på områden som tas upp under utbildningarna

  • Drivkrafter och inflytandesfär
  • Intressentanalys och intressentdialog
  • Väsentlighetsanalys
  • CSR-strategi (hållbarhetsrisker, policy, styrning, mål och uppföljning)
  • Uppförandekod och dess implementering
  • CSR i leverantörskedjan
  • Hållbarhetskommunikation, intern och extern (inklusive hållbarhetsrelaterade rankningar och index, till exempel Dow Jones Sustainability Index, CDP, ESG)
  • Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

Målgrupp

Personer i företagsledningen, miljö- och kvalitetsansvarig, funktioner inom inköp och andra som kommer i kontakt med hållbarhetsfrågor. Utbildningen riktar sig till personer inom såväl privata och offentliga organisationer som behöver en grundläggande CSR-utbildning som avstamp inför framtida arbete.

Om utbildningarna

Nedan ges en beskrivning av våra utbildningar inom CSR. Information om kommande kurstillfällen hittar du i vår kalender.

Vi håller även företagsspecifika utbildningar där vi tillsammans tar fram ett upplägg som passar just era behov. 


Introduktion till CSR

Introduktion till CSR är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån ett CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper.


CSR – ansvarstagande i praktiken

CSR — ansvarstagande i praktiken är en heldagskurs som utgår från kraven i standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, och tar upp både strategiskt arbete och praktiskt metodik för införande och uppföljning av CSR-arbetet. Stor vikt läggs även vid kommunikation av hållbarhetsprestanda.


Kontakta vår kursansvarige för mer information

Marie Pettersson
, 0708-92 73 02

Marie , Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har stor erfarenhet av de utmaningar och de möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har lång erfarenhet av att ta fram CSR-stategier, hållbarhetsredovisningar samt intressent- och väsentlighetsanalyser. Hon har även genomfört ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business.

 

 

 

Kalender CSR Skåne

10 dec
Hållbarhetsåret 2021
Datum 10 dec 2020 13:00 - 14:00
18 feb
Klimatkompensation och koldioxidberäkning
18 feb 2021 10:00 - 11:00

Kalender NCSH

Läs mer om våra CSR-tjänster:

CSR

Kontakta våra CSR-specialister:

Marie Pettersson
Linnea Turnstedt
Linn Grundtman

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2020 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.